Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL576FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere mali tabloların temelleri ve mali tablo hazırlanmasında kullanılan ilkeler ile bu tabloların analizinde kullanılan yöntemleri sunmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hikmet Ulusan
Öğrenme Çıktıları
1Finansal tabloların kullanım amaçlarını ve kullanıcılarını tanımlar.
2işletmeler arası mali tablo karşılaştırması yapabilecek, muhasebe işlemleri sonucu çıkartılan tabloların nasıl okunacağını, nerelerde ve ne biçimde kullanılacağını öğrenir.
3Muhasebe politikalarının mali tablolar üzerindeki etkilerini ortaya koyar.
4Çeşitli amaçlar için mali tabloları yeniden düzenler.
5Bilanço dışı hesapları tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Finansal Tablolar ile İlgili Genel Bilgiler, Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Temel Finansal Tablolar: Gelir Tablosu, Diğer Finansal Tablolar: Fon Akım Tablosu, Diğer Finansal Tablolar: Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu, Diğer Finansal Tablolar, Finansal Tabloların Tahlile Hazırlanması, Finansal Tablolar Analizi, Finansal Analiz Yöntemleri:Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Yüzde Yöntemi, Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ve Oranlar Yöntemiyle Analizi, Analiz Raporunun Hazırlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş Konu Anlatımı
2Mali Tablolara Genel Bir Bakış Konu Anlatımı
3Bilanço Konu Anlatımı
4Bilanço Konu Anlatımı
5Gelir Tablosu Konu Anlatımı
6Özkaynak Değişim Tablosu Konu Anlatımı
7Nakit Akış Tablosu Konu Anlatımı
8Ara Sınav
9Nakit Akış Tablosu Konu Anlatımı
10Kar Dağıtım Tablosu Konu Anlatımı
11Gelirler ve Finansal Raporlama Kalitesi Mali Tablolar Analizi Konu Anlatımı
12Mali Analiz Teknikleri (Genel Tanıtım) Konu Anlatımı
13Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi, Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi Konu Anlatımı
14Dikey Yüzde Analizi Konu Anlatımı
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 12. Baskı, Nalan Akdoğan, Nejat Tenker, Gazi Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Ev Ödevi5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ2 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ3 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ4 5   55 5 55 5      5  5 
ÖÇ5 5   55 5 55 5      5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr