Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL580STRATEJİK YÖNETİM OKUMALARISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere stratejik yönetim alanında geliştirilen temel ilkelere dayalı olarak analiz ve sentez yapabilme becerilerini kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bir işletme ve onun genel konumu, nasıl stratejik üstünlük kurabileceği, stratejilerini nasıl uygulayabileceği gibi konularda stratejik bir anlayışa sahip olur.
2Strateji oluşturma, alternatifler arasından en iyisine seçme ve sağlam stratejik kararlar verme konusunda deneyim kazanır.
3İşletme stratejilerinin uygulanması ile yönetsel görevler arasındaki ilişkiyi tanımlayabilir
4Örgüt yapısının ve kontrol sistemlerinin tasarlanması ve stratejik değişimin uygulanması ile ilgili konuların farkına varır.
5İşletmenin vizyon ve misyonun belirlenmesine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Stratejik yönetim süreci, misyon ve vizyon, içsel ve dışsal değerlendirme, örgüt stratejileri, stratejilerin değerlendirilmesi, seçimi ve uygulanması, stratejik kontrol.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Stratejik Yönetim ve İlgili Kavramlar
2Stratejik Yönetimin Tarihçesi
3Stratejik Yönetim Süreci
4İç Çevre Analizi
5Dış Çevre Analizi
6Durum Belirleme Matrisleri
7Temel Stratejiler
8Vize Sınavı
9Kurumsal Stratejiler
10Rekabetçi Strateliler
11Bölümsel Stratejiler
12Strateji Uygulama Teknikleri
13Bilgi-Karar Sistemleri ve Strateji
14İnsan Kaynakları ve Strateji
15Stratejik Kontrol
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası - Ömer Dinçer
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım8216
Tartışma515
Soru-Yanıt616
Örnek Vaka İncelemesi14456
Beyin Fırtınası212
Bireysel Çalışma8324
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)173
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1234      3 4 53          
ÖÇ2234      3 4 53          
ÖÇ3234      3 4 53          
ÖÇ4234      3 4 53          
ÖÇ5234      3 4 53          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr