Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL517.801101İŞLETMELERDE DAVRANIŞ BİLİMLERİSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Davranış bilimlerinin diğer bilimlerle ilişkisini ve davranış bilimlerinde araştırma yöntem bilimini öğrenmek, insan psikolojisi, kişilik ve davranış ilişkilerini öğrenmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKIN
Öğrenme Çıktıları
1Davranış bilimlerinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ve metodolojisini bilir
2kişiliğin doğasını, oluşum ve gelişimi ile ilgili teorileri ve kişiliğin davranışlara yansımasını bilir
3Bireysel davranış üzerinde etkili olan tüm faktörleri bilir
4eğitim, kültür ve sosyal mobilitenin insan davranışlarına nasıl yansıdığını bilir
5Analitik düşünme, strateji oluşturma, sorun çözme yeteneği geliştirme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Davranış kavramı ve davranış bilimlerinde metod, savunma mekanizmaları, kültür ve davranış, kitle kültürü, kişilik ve davranış, sosyal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, eğitim ve sosyal moblite, iletişim, motivasyon ve stres.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Davranış tanımı, davranış bilimlerinin diğer bilimlerle ilişkisi ve davranış bilimlerinde metodolojiKonu anlatımı
2Savunma mekanizmaları ve normal dışı davranışlar, davranış düzlemi ve sosyal kurumların insan davranışı üzerindeki etkileriKonu anlatımı
3Kültür ve davranış, kültür değişimi ve sosyal değişimin davranış üzerindeki etkileriKonu anlatımı
4Sosyal çözülme ve kitle kültürüKonu anlatımı
5Kişiliğin oluşumu, kişilik davranış ilişkisiKonu anlatımı
6Kişilik teorileriKonu anlatımı
7Eğitim ve sosyal mobiliteKonu anlatımı
8ArasınavKonu anlatımı
9İletişim, kitle iletişimi ve radyo televizyon sosyolojisiKonu anlatımı
10Bilgi teknolojilerine dayalı iletişimKonu anlatımı
11Motivasyon kavramı ve motivasyon teorileriKonu anlatımı
12Stresin tanımı, benzer kavramlarla ilişkisi, stresin kaynaklarıKonu anlatımı
13Stresin bireysel ve örgütsel etkileriKonu anlatımı
14Stresle başa çıkma yolları ve stres yönetimiKonu anlatımı
15Genel değerlendirmeKonu anlatımı
16Dönemsonu sınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Feyzullah Eroğlu, Davranış bilimleri, Beta Yayınevi, 2004
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Beyin Fırtınası7321
Makale Kritik Etme7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr