Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL525.801101TÜKETİCİ DAVRANIŞISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin Amacı, tüketici ile ilgili temel kavramları tanıtmak, tüketici satınalma karar süreci ve bu süreci etkileyen faktörleri detaylı olarak öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZBÖLÜK
Öğrenme Çıktıları
1Tüketici davranışlarına ait temel kavram ve konuları öğrenir.
2Tüketici satın alma sürecine ilişkin problemlere yönelik fikirler geliştirir.
3Tüketici satın alma karar süreci hakkında bilgi sahibi olur.
4Öğrenme hakkında bilgi sahibi olur.
5Güdülemeyi ve motivasyonu ayrıntılı öğrenir.
6Kişilik hakkında bilgi sahibi olur.
7Yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olur.
8Sosyal sınıflar ve referans grupları hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tüketici ile İlgili Kavramlar, Tüketici Davranış Modelleri, Tüketici Karar Süreci, Tüketici Davranış Sürecini Etkileyen Faktörler, Öğrenme, Güdüler, Algılama, Kişilik, Kültür, Sosyal Sınıflar, Aile, Referans Grupları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tüketici, Müşteri ve Alıcı kavramları
2Öğrenme
3Güdüleme
4Algılama
5Tutum ve İhtiyaçlar
6Kişilik
7Yaşam Tarzı
8Ara Sınav
9Kültür
10Sosyal Sınıflar
11Sosyal Gruplar
12Tüketici Davranışlarında Açıklayıcı Modeller
13Tüketici Davranışlarında Tanımlayıcı Modeller
14Vaka Analizleri
15Örnek Olay Çözümü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. A. Hamdi İSLAMOĞLU, Remzi ALTUNIŞIK, Tüketici Davranışları, 2. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Uygulama/Pratik10110
Tartışma14114
Alan Çalışması6530
Örnek Vaka İncelemesi6530
Rapor Hazırlama6212
Rapor Sunma6212
Makale Kritik Etme10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr