Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL526.801101PAZARLAMA ETİĞİSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, etik ve pazarlama etiği ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Etik kavramını tanımlar
2Pazarlama etiği kavramını tanımlar
3Pazarlama karması kararlarında etik olmayan uygulamaları analiz edebilir
4Pazarlama araştırmalarında etik olmayan uygulamaları analiz edebilir
5Etik kodlarını tanımlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Etik Kavramı ve Pazarlama Etiği; Üründe Etik,; Fiyatta Etik; Reklamda Etik; Satış Yönetimi ve Kişisel Satışta Etik; Dağıtımda Etik; Pazarlama Araştırmalarında Etik; Etik Kodları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Etik Kavramı ve Pazarlama Etiği Konu Anlatımı
2Üründe Etik Konu Anlatımı
3Üründe Etik Konu Anlatımı
4Fiyatta Etik Konu Anlatımı
5Fiyatta Etik Konu Anlatımı
6Reklamda Etik Konu Anlatımı
7Reklamda Etik Konu Anlatımı
8Ara Sınav Sınav
9Reklamda Etik Konu Anlatımı
10Satış Yönetimi ve Kişisel Satışta Etik Konu Anlatımı
11Satış Yönetimi ve Kişisel Satışta Etik Konu Anlatımı
12Dağıtımda Etik Konu Anlatımı
13 Pazarlama Araştırmalarında Etik Konu Anlatımı
14Etik kodlarıKonu Anlatımı
15Final SınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İnci Varinli, Pazarlama Ahlakı ve Kayseride’ki Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Yöneticilerinin Pazarlama Ahlakına İlişkin Değerlendirmeleri, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, No:45., 2000. 2. Ömer Torlak, Pazarlama Ahlâkı: Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi, 2. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma5210
Alan Çalışması2510
Örnek Vaka İncelemesi5315
Makale Kritik Etme10330
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)182
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr