Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL529.801101DAĞITIM KANALLARISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, dağıtım kanalı yönetimi dinamiklerinin ve ilişkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Dağıtım kanalları yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarını tanımlayabilir.
2Dağıtım kanalı yönetiminde rol oynayan dinamikleri tanımlayabilir.
3Kanal üyeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilir.
4Tedarik zinciri üyelerinin ilişkilerini belirleyen değişkenler ve bu ilişkilerin yönetimi hakkında gerçek hayat problemlerini ilişkilendirebilir
5Farklı değişkenlere bağlı olarak ideal dağıtım kanalı tasarımı gereklerini belirleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dağıtım kanalları kavramı, dağıtım kanallarını etkileyen çevresel faktörler, dağıtım kanalı tasarımı, dağıtım kanallarının yapısı ve türleri, dağıtım kanallarında işbirliği, çatışma ve rekabet, dağıtım kanalında ürün, fiyat, tutundurma stratejileri, toptancılık ve perakendecilik, fiziksel dağıtım ve dağıtım kanalında performans değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dağıtım Kanalları Kavramının Açıklanması Konu Anlatımı
2Dağıtım Kanallarını Etkileyen Çevresel Faktörler Konu Anlatımı
3Dağıtım Kanalı Tasarımı Konu Anlatımı
4Dağıtım Kanallarının Yapısı ve Türleri Konu Anlatımı
5Dağıtım kanallarında işbirliği Konu Anlatımı
6Dağıtım kanallarında çatışma ve rekabet Konu Anlatımı
7Dağıtım kanalında ürün yönetim stratejileri Konu Anlatımı
8Ara sınavı Sınav
9Dağıtım kanalında fiyat yönetim stratejileri Konu Anlatımı
10Dağıtım kanalında tutundurma yönetim stratejileri Konu Anlatımı
11Toptancılık Konu Anlatımı
12Perakendecilik Konu Anlatımı
13Fiziksel Dağıtım: Taşıma, toptancılık, stok kontrol ve sipariş işleme Konu Anlatımı
14Dağıtım kanalında performans değerlendirme Konu Anlatımı
15Final sınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İnci Varinli, Dağıtım Kanalları Ders Notları, , 2. Baskı, Kayseri, 2002; Haydar Aksoy, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1990. 2. Haydar Aksoy, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1990.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma515
Alan Çalışması248
Örnek Vaka İncelemesi5315
Makale Kritik Etme5315
Bireysel Çalışma14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr