Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL537.801101MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULARSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Ders, öğrencilere maliyet muhasebesinin temel kavramlarını ve temellerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Maliyet muhasebesinin Yönetim Bilgi Sistemi içerisindeki yerini belirler.
2Maliyet raporlarını düzenleyebilir ve yorumlar.
3Maliyet raporlarına dayanarak çözüm üretir.
4Değişik maliyet sistem ve yaklaşımlarını karşılaştırır.
5Bir maliyet saptama sistemini tasarlar ve kurar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders maliyet muhasebesi ile ilgili ileri seviye konularını içerir. giriş düzeyindedir. Muhasebe uygulaması karmaşıktır ve birbiriyle ilişkili çok sayıda kavramın eş zamanlı uygulamasını içerir. Etkili bir öğrenme için kavramlar birbirlerinden ayrılarak mantıksal bir sıra ile sunulmaktadır. Muhasebe kavramlarının işletme pratiklerine uygulanması, eğitim sürecinin başlangıç noktası olmaktan çok sonucu olmalıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Maliyet sınıflandırmaları ve ürün maliyet akışıKonu Anlatımı
2Maliyet davranışı: Analiz ve kullanımKonu Anlatımı
3Maliyet-Hacim-Kar AnaliziKonu Anlatımı
4Maliyet-Hacim-Kar AnaliziKonu Anlatımı
5Kara vermede geçerli maliyetlerKısa teorik anlatım ve uygulamalar
6Kara vermede geçerli maliyetlerKısa teorik anlatım ve uygulamalar
7Bölüm raporları, yerinden yönetim ve dengeli skor kartıKısa teorik anlatım ve uygulamalar
8Ara SınavıSınav
9Sipariş maliyet sistemiKısa teorik anlatım ve uygulamalar
10Safha maliyet sistemiKısa teorik anlatım ve uygulamalar
11Faaliyete dayalı maliyet sistemiKısa teorik anlatım ve uygulamalar
12Esnek bütçeler ve Standart maliyetlerKısa teorik anlatım ve uygulamalar
13Alternatif stok değerleme yöntemlerinin kar üzerindeki etkileriKısa teorik anlatım ve uygulamalar
14Kaizen MaliyetlemeKısa teorik anlatım ve uygulamalar
15Hedef MaliyetlemeKısa teorik anlatım ve uygulamalar
16Final SınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Muzaffer Civelek, Azzem Özkan, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009. Çeşitli kitaplardan ilgili konular
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2918
Ev Ödevi7321
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)157
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr