Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL539.801101MUHASEBE STANDARTLARISeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren kanun, yönetmelik, tebliğ ve muhasebe standartlarını tanıtmaktır. Ayrıca, bu ders muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere mezuniyet sonrasında rekabet üstünlüğü sağlayabilecek olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (IAS / IFRS) hakkında bilgi sağlamayı amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hikmet ULUSAN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başaran öğrenci muhasebe standardı ve gerekliliği hakkında bilgi sahibi olur.
2Bu dersi başaran öğrenci Türkiye’de muhasebe uygulamalarına yön veren kanun, yönetmelik ve tebliğleri bilir.
3Bu dersi başaran öğrenci Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları hakkında bilgi sahibi olur.
4Bu dersi başaran öğrenci Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartlarını öğrenir.
5Bu dersi başaran öğrenci Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının oluşturulması, Türkiye’de muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalar, Türkiye’de UMS / UFRS’ler ile ilgili yakınsama (uyumlaştırma) girişimleri, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve ve seçilmiş TMS ve TFRS’lerin incelenmesi gibi konuları içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının oluşturulması, Türkiye’de muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalarKonu anlatımı
2Türkiye’de muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmalarKonu anlatımı
3Türkiye’de UMS / UFRS’ler ile ilgili yakınsama (uyumlaştırma) girişimleriKonu anlatımı
4TMS / TFRSKonu anlatımı
5Finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeveKonu anlatımı
6Finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeveKonu anlatımı
7TMS 1: Finansal Tabloların SunuluşuKonu anlatımı
8Ara Sınav
9TMS 2: StoklarKonu anlatımı
10TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 10: Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Konu anlatımı
11TMS 16: Maddi Duran VarlıklarKonu anlatımı
12TMS 16: Maddi Duran VarlıklarKonu anlatımı
13TMS 21: Kur Değişiminin Etkileri, TMS 23: Borçlanma Maliyetleri Konu anlatımı
14TMS 20: Devlet Teşviklerinin MuhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
15TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu VarlıklarKonu anlatımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Ders Notları DERS ARAÇLARI: 1. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 2. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 3. N. Sağlam, S. Şengel ve B. Öztürk,(2008) Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara 4 Remzi Örten, Aydın Karapınar, (2007) TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü326
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)158
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr