Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL540.801101FİNANSAL RİSK YÖNETİMİSeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Finansal riskin, iyi yönetilemedigi durumlarda, bu riskle karşı karşıya olan işletmeler iflasa sürüklenebilir. Gelişen ve değişen koşullar, başarılı bir girişimden söz edebilmek için riskin üstlenilmesinin tek başına yeterli olmadığını; asıl başarının riskin iyi yönetilmesi ile olanaklı olduğunu göstermiş ve bu anlayış "Riski üstlenmeyin, Yönetin " ifadesiyle sloganlaşunlmışur. Finansal Riski yönetmek için yapılması gerekenleri öğretmek ve uygulamadan örnekler vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Sümeyra Gazel
Öğrenme Çıktıları
1 Basel II'nin ve Türk Finans Sistemine Etkilerini bilir
2 Piyasa, Kredi, Operasyonel Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetimini bilir
3Riske Maruz Değerin hesaplanmasını bilir
4Aktif/Pasif Yönetimi Tekniklerini bilir i • Kredi Riski Ölçüm, Yönetim Teknikleri ve Uluslararası Yazılım Özellikleri • Operasyonel Risk Göstergeleri ve Sigorta ile Risk Transferi • Entegre Risk Yönetimi Sistemi • Ekonomik Sermaye, Limit Sistemleri, RAROC ile Performans Değerlemesi • Reel Sektör Açısından Kurumsal Risk Yönetimi Proje Uygulaması • Sermaye Piyasasında Risk Yönetimi • Yatırım Fonlarında Risk, Getiri Bazlı Derecelendirme
5Finansal Risk'ten Korunma (Hedging) Teknikleri bilir ve uygular Risk Yönetiminde Karşılaşılan Problemler ve Geliştirilen Çözüm Önerilerini öğrenir ve tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Finansal Riskin kaynakları Finansal Riskin ölçülmesi Finansal Riskin, işletmenin finansal amaçlarının gerçekleştirilmesine olan etkilerinin ortaya konulması, Finansal Riskin üstlenilebilir olup olmadığına karar verilmesi, Riski önlemeye yönelik tekniğin seçilmesi ve zamanında uygulanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kredi Krizinin Ardından Basel II'nin Yetersizliği ve Türk Finans Sistemine Etkileri
2Piyasa, Kredi, Operasyonel Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetimi
3Riske Maruz Değer Nasıl Hesaplanmaktadır?
4Aktif/Pasif Yönetimi Teknikleri Nelerdir?
5Kurumsal Risk Yönetimi Entegrasyonu Şirketlere Ne Tür Stratejik Fayda Sağlamaktadır?
6Etkin Sermaye Yönetiminde Risk Yönetiminin Önemi
7Risk Yönetiminde Karşılaşılan Problemler ve Geliştirilen Çözüm Önerileri
8Ara Sınav
9En Güncel Detayları ile Gerçekleşen Küresel Finansal İflaslardan Alınacak Dersler
10Risklerin Ölçülmesi ve Yönetimi ile Yöneticiler, Hisse Sahipleri, Düzenleyici Kurullar Arasındaki İlişkilerin Koordinasyonu
11Finansal Risk'ten Korunma (Hedging) Teknikleri
12Kredi Riski Ölçüm, Yönetim Teknikleri ve Uluslararası Yazılım Özellikleri
13Operasyonel Risk Göstergeleri ve Sigorta ile Risk Transferi
14Entegre Risk Yönetimi Sistemi
15Sermaye Piyasasında Risk Yönetimi Yatırım Fonlarında Risk, Getiri Bazlı Derecelendirme Risk Yönetimi Alanında En Yeni, En Detaylı Uluslararası ve Yerel Örnekler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
K. Evren Bolgün, M. Barış Akçay, Risk Yönetimi Finansal Piyasalarda Risk Ölçüm ve Yönetimine Türkiye Perspektifinden Stratejik Bakış Barış Akçay, Evren Bolgün, Risk Yönetimi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü339
Örnek Vaka İncelemesi8324
Rapor Hazırlama6212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi3721
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr