Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL541.801101ULUSLARARASI MUHASEBESeçmeli115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası muhasebeyi tanıtmak ve öğrencileri uluslararası muhasebenin işletmeler için önemi hakkında bilgilendirmektir. Dolayısıyla, öğrencilerin değişen muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hikmet ULUSAN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başaran öğrenciler muhasebe standardı ve gerekliliği hakkında bilgi sahibi olur.
2Bu dersi başaran öğrenciler ülke muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar ve bu farklılıklardan kaynaklanan sorunlara getirilen çözüm önerilerini açıklar.
3Bu dersi başaran öğrenciler Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu hakkında bilgi sahibi olur.
4Bu dersi başaran öğrenciler evrensel muhasebe standartlarının yararlarını öğrenir.
5Bu dersi başaran öğrenciler Uluslararası Finansal Raporlama standartları (UFRS) veya eski adı ile Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)’na ilişkin Dünyadaki yakınsama (uyumlaştırma) çalışmaları hakkında bilgi edinir.
6Bu dersi başaran öğrenciler Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını öğrenir.
7Bu dersi başaran öğrenciler Uluslararası Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik Türkiye’de ve Dünyada yapılan çalışmalar, ülke muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar ve bu farklılıklardan kaynaklanan sorunlara getirilen çözüm önerileri, uyum ve uyumlaştırma ve standardizasyon kavramları, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun yapısı ve amacı, evrensel muhasebe standartlarının yararları, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartlarına (UMS / UFRS) ilişkin Dünyadaki yakınsama (uyumlaştırma) çalışmaları, finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve ve seçilmiş UMS ve UFRS’lerin incelenmesi gibi konuları içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebe standardı kavramı, muhasebe standartlarının oluşturulması, muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik Türkiye’de ve Dünyada yapılan çalışmalarKonu anlatımı
2Muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik Türkiye’de ve Dünyada yapılan çalışmalarKonu anlatımı
3Ülke muhasebe uygulamalarındaki farklılıklar ve bu farklılıklardan kaynaklanan sorunlara getirilen çözüm önerileriKonu anlatımı
4Uyum ve uyumlaştırma ve standardizasyon kavramlarıKonu anlatımı
5Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun yapısı ve amacı, evrensel muhasebe standartlarının yararları.Konu anlatımı
6Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ne genel bakışKonu anlatımı
7Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartlarına (UMS / UFRS) ilişkin Dünyadaki yakınsama (uyumlaştırma) çalışmalarıKonu anlatımı
8Ara Sınav
9Finansal tabloların hazırlanma ve sunulma esaslarına ilişkin kavramsal çerçeveKonu anlatımı
10IAS 1: Finansal Tabloların SunuluşuKonu anlatımı
11IAS 2: Stoklar IAS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Konu anlatımı
12IAS 16: Maddi Duran VarlıklarKonu anlatımı
13IAS 21: Kur Değişiminin Etkileri, IAS 23: Borçlanma Maliyetleri Konu anlatımı
14IAS 24: Devlet Teşviklerinin MuhasebeleştirilmesiKonu anlatımı
15IAS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu VarlıklarKonu anlatımı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Ders Notları DERS ARAÇLARI: 1. International Accounting – Financial Reporting Standards 2. Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü717
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2918
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)147
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr