Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL701SOSYAL BİLİMLERDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencileri ileri düzey nicel araştırma teknikleri ve analizleri konusunda bilgi sahibi yapmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kurtoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma tasarımı yapmayı öğrenir
2İstatistik paket programlarını kullanmayı öğrenir
3İstatistik paket programlarını kullanarak ders içeriğinde belirtilen analizleri yapmayı öğrenir
4Analiz sonuçlarını yorumlamayı öğrenir
5Bilimsel araştırma sonuçlarını raporlamayı öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim ve bilimsel araştırma, araştırma tasarımı, ölçek ve ölçek tipleri, güvenilirlik ve geçerlilik, hipotez testleri ve hata tipleri, parametrik ve parametrik olmayan testler, istatistik paket programları kullanımı, T testi, korelasyon analizi, varyans analizi, kovaryans analizi, basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon, lojistik regresyon, faktör analizi, ayırma analizi, kümeleme analizi, çok boyutlu ölçekleme, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modellemesi, araştırma raporu yazma, örnek uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim ve bilimsel araştırma, araştırma tasarımı, ölçek ve ölçek tipleriKonu anlatımı
2Güvenilirlik ve geçerlilik, hipotez testleri ve hata tipleriKonu anlatımı
3Parametrik ve parametrik olmayan testlerKonu anlatımı
4İstatistik paket programları kullanımıKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
5t testi, korelasyon analiziKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
6Varyans analizi, kovaryans analiziKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
7Basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon, lojistik regresyonKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
8Ara sınav için bireysel çalışmaAra sınav için bireysel çalışma sunumu ve rapor teslimi
9Faktör analiziKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
10Ayırma analizi, Kümeleme analiziKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
11Çok boyutlu ölçeklemeKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
12Doğrulayıcı faktör analiziKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
13Yapısal eşitlik modellemesiKonu anlatımıBilgisayar uygulaması
14Araştırma raporu yazmaKonu anlatımı
15Final sınavı için bireysel çalışmaFinal sınavı için bireysel çalışma sunumu ve rapor teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kalaycı Ş.(Editör). (2016) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları, 7. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara. 2. Meydan, C.H., Şeşen H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara. 3. Hair, F.J., C.W. Black, J.B., Babin, E.R., Anderson, L.R., Totham (2005). Multivariate Data Analysis, Sixth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 4.Tabachnick, B.G., and Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics, (Sixth edition), Pearson: Boston.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı için Bireysel Çalışma1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik12224
Tartışma12224
Alan Çalışması21224
Rapor Hazırlama6212
Rapor Sunma616
Makale Kritik Etme616
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1 4 4   4 44    4            
ÖÇ2 4 4   4 44    4            
ÖÇ3 4 4   4 44    4            
ÖÇ4 4 4   4 44    4            
ÖÇ5 4 4   4 44    4            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr