Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL709İLERİ FİNANSAL MUHASEBESeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Muhasebe sürecinin akışı ve işleyişi konusundaki temel kavramlara vakıf olan öğrencilere, dönem sonu kayıtları, envanter ve değerleme işlemleri ile ilgili özellikli konular, UFRS’nin getireceği yenilikler ve muhasebe alanındaki son gelişmelerin aktarılması amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Betül Açıkgöz
Öğrenme Çıktıları
1Finansal muhasebenin özellik arzeden işlemleri ve güncel konuları hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
2Muhasebe teorisini ve uygulamalarla ilişkisini açıklayabilirler.
3Uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen mali tablolarla ülkemiz uygulamalarındaki mali tabloları karşılaştırabilirler.
4 Yabancı paralı mali tabloları yerli para birimine çevirebilirler.
5Temel düzeyde konsolide mali tablo düzenleyebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi derslerini almış olmak
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Uluslararası Muhasebe standartlarına ve uygulamalara hakim olmak.
Dersin İçeriği
Muhasebe ve fonksiyonları, muhasebe teorisi, muhasebe standartları ve güncel gelişmeler, uluslararası muhasebe standartlarına göre mali tabloların düzenlenmesi, yabancı paralı mali tabloların yerli para birimine çevrilmesi, konsolide mali tablolar,şirketlerde birleşme işlemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İleri finansal muhasebeye giriş
2Tekdüzen muhasebe sistemi, tekdüzen hesap planı, muhasebenin temel kavramları
3Muhasebe teorisi ve uygulamalara etkisi
4Muhasebe teorisi ve uygulamalara etkisi
5Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, yevmiye kebir kayıtları
6Uluslararası muhasebe standartlarına göre bilanço ve gelir tablosu
7Uluslararası muhasebe standartlarına göre bilanço ve gelir tablosu
8Ara sınav
9Yabancı paralı mali tabloların yerli para birimine dönüştürülmesi
10Şirketlerde birleşme işlemleri ve konsolide mali tablolar
11Stratejik ortaklıklar
12Gelir tablosu ve maliyet hesaplarının muhasebesinde özellik arzeden durumlar
13Gelir tablosu ve maliyet hesaplarının muhasebesinde özellik arzeden durumlar
14Değerleme yöntemleri ve değerlemede özellik arzeden durumlar
15Dönem sonu işlemleri
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS - TFRS - Yıldız Özerhan, Serap Yanık, Gazi Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav0100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı0100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Quiz414
Derse Katılım14114
Makale Kritik Etme12112
Bireysel Çalışma12336
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma7428
Quiz için Bireysel Çalışma4416
Ev Ödevi7321
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)179
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr