Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL711İLERİ MALİYET MUHASEBESİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı - değişen üretim teknikleri doğrultusunda değişen maliyet hesaplama tekniklerinin ve yönetim muhasebesi çerçevesinde kullanılan analiz tekniklerinin kavratılması, - doğru maliyet bilgisine nasıl ulaşılacağı ve uzun vadeli başarıya odaklı stratejik kararlarla nasıl bağdaştırılacağı konusunda geliştirilen tekniklerin sunulması, - seçilen geleneksel ve modern maliyet hesaplama tekniklerini örnek olaylar üzerinde uygulayabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Betül AÇIKGÖZ
Öğrenme Çıktıları
1Maliyet yönetimi ve stratejik maliyet yönetimi konularında geniş bilgi birikimi elde eder.
2Maliyet analizi ile ilgili temel kavramları sayabilme, maliyetleri sınıflandırabilmeyi öğrenir
3Maliyet bilgilerini karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde kullanabilme
4Maliyet ölçümü ve raporlamasına ilişkin kararlar alır.
5Güncel maliyet muhasebesi yaklaşımlarını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi temel ilke ve uygulamalarına hakim olmak
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde geleneksel maliyet/giderlerin gider yerlerine ve çıktılarına dağıtımı üzerine ileri seviye uygulamaların yanı sıra standart maliyet yöntemi, faaliyet tabanlı maliyetlendirme, tam zamanında (JIT) Yaklaşımı ve maliyet muhasebesiyle ilişkisi, hedef maliyetleme, kalite maliyetleri, standart maliyet yöntemi ve sapma analizleri gibi konular yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Maliyet muhasebesine giriş, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi arasındaki ilişki,temel kavramlar
2Geleneksel Performans Ölçüm Yöntemleri
3Çağdaş Maliyet Yöntemlerine Giriş
4Faaliyete dayalı maliyetleme, bileşik maliyetlerin dağıtımı ve yan mamul maliyetleri, bileşik maliyet dağıtım yöntemleri
5Sipariş maliyet sistemi, sipariş maliyet sisteminde kullanılan belgeler, genel üretim maliyetlerinin siparişlere tahmini olarak yüklenmesi
6Safha maliyet sistemi, mamul maliyet akışı eşdeğer birim sayısının hesaplanması
7Safha maliyet sisteminde izlenecek adımlar, tek ve çok safhalı olması durumunda maliyet hesaplaması
8Ara SınavSınav
9Üretim kayıplarının saptanması, kayıplara yol açan nedenler, kayıp maliyet ilişkisi, üretim kayıplarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi, kusurlu, bozuk, fire ve artık maliyetlerin hesaplanması
10Maliyet hacim kar analizleri, analizde kullanılan kavramlar, başabaş noktası, karı etkileyen faktörlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkisi
11Standart maliyet sistemi, standart maliyet sisteminin kontrol amacıyla kullanılması standart maliyetlerin belirlenmesi
12Mamul maliyetlerinin standart maliyete göre belirlenmesi
13Tam maliyet, Normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri, Karar seçeneklerinin değerlendirilmesinde maliyet bilgilerinin kullanılması
14Tam Zamanında Üretim ve Dönüşüm Muhasebesi
15Final SınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Nalan Akdoğan Gazi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009. Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar. Rüstem Hacırüstemoğlu, Münir Şakrak. Türkmen Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Quiz414
Derse Katılım12336
Problem Çözümü12224
Soru-Yanıt12112
Takım/Grup Çalışması5210
Örnek Vaka İncelemesi428
Rapor Hazırlama326
Makale Kritik Etme428
Bireysel Çalışma12112
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr