Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL713İLERİ DENETİM UYGULAMALARISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Ders, öğrencilere muhasebe denetiminin temel kavramlarını ve temellerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca muhasebe denetimde yer alan güncel konular ve yaklaşımlar, denetim alanındaki düzenlemelerin öğretilmesi diğer amaçlar arasında yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Denetimin tanımını, denetim türlerini ve denetimin faydalarını bilir.
2Denetçi türlerini, denetçilerin görevlerini ve denetin hedeflerini tanımlar.
3Genel kabul görmüş denetim standartlarını ve uluslararası denetim stadartlarını bilir ve muhasebe denetim sürecini açıklar.
4Denetim kanıtlarını bilir ve kanıt toplama tekniklerini bilir.
5Denetim tekniklerinin nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibidir ve bu teknikleri uygular.
6Denetim risk unsurlarını bilir.
7Denetimde önemlilik kavramını ve önemlilik planlamasını bilir.
8Hesapların denetimini yapabilir.
9Denetim süreci sonunda denetim raporunun nasıl hazırlanacağını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste denetimin tanımından yola çıkarak, genel kabul görmüş denetim standartları paralelinde denetim süreci anlatılmaktadır. Denetim planlanması aşamasından denetim raporunun yazılmasına kadarki süreç kapsamlı olarak verilmektedir. Ayrıca vaka analizleri yardımıyla denetim tekniklerinin uygulanması ve uluslararası denetim standartları (güncel gelişmeler çerçevesinde) dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleriKonu Anlatımı
2Genel kabul görmüş denetim standartları, denetim hedefleri ve yönetim iddialarıKonu Anlatımı
3Uluslararası denetim standartlarıKonu Anlatımı
4Denetim süreci ve planlanması, hile ve hata kavramıKonu Anlatımı
5Denetim kanıtı ve teknikleri, analitik inceleme prosedürleriKonu Anlatımı
6İç kontrol sistemi ve iç denetimKonu Anlatımı
7Denetimde risk kavramı ve önemlilik planlamasıKonu Anlatımı
8Ara SınavıSınav
9Alacakların ve stokların denetimiKonu Anlatımı
10Maddi duran varlıkların denetimiKonu Anlatımı
11Yatırımların ve diğer varlıkların denetimiKonu Anlatımı
12Yabancı kaynakların denetimiKonu Anlatımı
13Gelir tablosunun denetimiKonu Anlatımı
14Denetim raporunun hazırlanması ve kilit denetimKonu Anlatımı
15Final SınavıSınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ersin Güredin, Denetim, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Basım, 2005. Çeşitli makaleler ve yayınlar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik21020
Rehberli Problem Çözümü13339
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2918
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2714
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)167
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ15455444444444444455555555555
ÖÇ25555555555555555555555555555
ÖÇ35444445555555555555555555555
ÖÇ44444555555555555555555555555
ÖÇ55444445555555555555555555555
ÖÇ65555555555555555555555555555
ÖÇ74444444444444444444444444444
ÖÇ84555555555555555555555555555
ÖÇ95554444444444444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr