Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL715KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE UYGULAMALARI ISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı, muhasebe standartları kavramı, evrensel muhasebe standartları olarak Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve yürürlükte olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS)'nı tanıtmaktır. Ayrıca, bu ders, muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere mezuniyet sonrasında rekabet üstünlüğü sağlayabilecek olan TMS / TFRS ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve Vergi Usul Kanunu ) hükümleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi sağlamayı da amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hikmet ULUSAN
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başaran öğrenci muhasebe standardı, gerekliliği, evrensel muhasebe standartları ve yararı hakkında bilgi sahibi olur.
2Bu dersi başaran öğrenci yürürlükte olan UMS / UFRS'ler ve dolayısıyla TMS / TFRS'leri öğrenir.
3Bu dersi başaran öğrenci, seçilmiş TMS / TFRS'ler ile mevcut Türkiye muhasebe uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
4Bu dersi başaran öğrenci Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlayabilir.
5Bu dersi başaran öğrenci TMS / TFRS'lere göre hazırlanan finansal tabloları denetleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders muhasebe standartları kavramı, evrensel muhasebe standartları olarak UMS / UFRS'ler, yürürlükte olan UMS / UFRS'ler ve TMS / TFRS'ler, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, Seçilmiş TMS / TFRS’ler ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK ) hükümlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi gibi konuları içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebe standardı kavramı, evrensel muhasebe standartları olarak UMS / UFRS'ler, yürürlükte olan UMS / UFRS ve TMS / TFRS'lerKonu anlatımı
2Finansal Raporlamaya İlişkin kavramsal ÇerçeveKonu anlatımı
3TMS / TFRS'lere göre hazırlanan bilanço (finansal durum tablosu) ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlanan bilançonun karşılaştırılmasıKonu anlatımı
4TMS / TFRS'lere göre hazırlanan kar veya zarar ve diğer kapsamlı kar veya zarar tablosu ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre hazırlanan gelir tablosunun karşılaştırılmasıKonu anlatımı
5TMS 2 Stoklar ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
6TMS 18 Hasılat ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
7TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
8Ara Sınav
9TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
10TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler ve TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
11TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
12TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü ile Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
13TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9 Finansal Araçlar ile Menkul Kıymetler, Ticari ve Diğer Alacaklar, Mali Borçlar, Ticari ve Diğer Borçlar ile ilgili Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılması Konu anlatımı
14TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9 Finansal Araçlar ile Menkul Kıymetler, Ticari ve Diğer Alacaklar, Mali Borçlar, Ticari ve Diğer Borçlar ile ilgili Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (ve VUK) hükümlerinin karşılaştırılmasıKonu anlatımı
15Final Konu anlatımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS ARAÇLARI: 1. Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 2. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 3. N. Sağlam, S. Şengel ve B. Öztürk,(2008) Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara 4 Remzi Örten, Aydın Karapınar, (2007) TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara 5. Serap Yanık ve Yıldız Özerhan, (2015), Açıklamalı Örnek Uygulamalı TMS - TFRS - 2015, TÜRMOB Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara. 6. İlgili konularda seçilmiş makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü3412
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3618
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr