Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL717FİNANSAL YÖNETİMDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALARSeçmeli110
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders finansal yönetimde önemli bir alan teşkil eden işletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, kısa ve uzun vadeli kaynak temini, özelleştirme, birleşme ve devralmalar, ilk halka arzlar, türev ürünlerin geliştirilmesi ve finansal piyasalardaki gelişmeler gibi Türkiye'de veya uluslararası alanda önem kazanan bir araştırma veya teori alanının derinlemesine incelenmesini amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Sümeyra Gazel
Öğrenme Çıktıları
1İşletme sermayesi yönetimi hakkında bilgi sahibi olma
2Sermaye bütçelemesi kararları verebilme
3Temettü politikaları hakkında bilgi sahibi olma
4ilk ve ikincil halka arz kararı uygulamalarını bilme
5Türev ürün kullanımı hakkında bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders temel olarak alacak yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi kararları, kısa ve uzun vadeli kaynak temini, temettü kararları, özelleştirme, birleşme ve devralmalar, ilk halka arzlar, ikincil halka arzlar, türev ürünlerin kullanımı konusundaki uygulamaları içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Finansal yönetime giriş
2Alacak yönetimi teori ve uygulama
3Stok yönetimi teori ve uygulama
4Sermaye bütçelemesi teori ve uygulama
5Kısa vadeli kaynak temini teori ve uygulama
6Orta ve uzun vadeli kaynak temini teori ve uygulama
7Temettü kararları teori ve uygulama
8Vize Sınavı
9Özelleştirme kararları
10İlk ve ikincil halka arz kararları ve uygulama
11Birleşme ve devralma kararları ve uygulama
12Türev Ürünlerin Kullanımı
13Finansal yönetimde seçilmiş konular
14Finansal yönetimde seçilmiş konular
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finansal Yönetim, Öztin Akgüç, Avcıol Yayınları Finansal Yönetim, Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Gazi Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Takım/Grup Çalışması2510
Makale Kritik Etme5525
Bireysel Çalışma5630
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr