Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL727ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARISeçmeli120
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı örgüt içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenlerini dikkate alarak incelenmesi ve analiz edilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mahmut AKIN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci örgütsel davranış temelleri bilgisini kazanır
2Öğrenci motive etme teknikleri hakkında bilgi kazanacaktır
3Öğrenci grup calışması becerisi elde eder
4
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri; Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri; Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; Bireysel Farklılıkların Temelleri Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları; Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Kontrolü.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Örgütsel Destek Sosyal Destek ve İş-Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri - Mahmut Akın
2Örgütsel Adalet-Tükenme-Fiziksel Aktiviteler
3Yaratıcılık - Öneri Sistemleri - Mahmut Akın
4İntikam - Affetme - Ruh Sağlığı
5Örgütlerde Çalışanların Örgüt İçi ve Örgüt Dışı Enerji Yönetimi Taktikleri
6Politik Davranışlar - ÖDSK
7İzlenim Yönetimi - ÖDSK
8Vize Sınavı
9Örgütsel Sessizlik - ÖDSK
10Örgütlerde Mağduriyet - ÖDSK
11İşten Ayrılma Niyeti - ÖDSK
12Örgütlerde Psikolojik Yıldırma - ÖDSK
13Örgütlerde İşe Devamsızlık - ÖDSK
14Örgütlerde Çatışma - ÖDSK
15
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Organizational Behavior and Management published by Irwin/McGraw-Hill (2007)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav000
Final Sınavı000
Derse Katılım000
Tartışma000
Soru-Yanıt000
Örnek Vaka İncelemesi000
Beyin Fırtınası000
Bireysel Çalışma000
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma000
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma000
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma000
Okuma000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr