Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL737ÇOK KRTİTERLİ KARAR VERMESeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çok kriterli karar verme tekniklerini tanıtmak ve bu tekniklerin tüm organizasyonlarda karşımıza çıkabilecek karmaşık karar problemlerinin çözümünde nasıl kullanılacağını göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten AKIN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler çok kriterli karar verme problemlerini tanımlayabilir.
2Çok kriterli karar verme problemleri için veri seti oluşturabilir.
3Gerçek hayatta karşılaşılan çok kriterli karar verme problemlerine uygun çözüm yöntemini önerebilir.
4Çok kriterli karar verme problemlerini çok kriterli karar verme yöntemlerini tek tek ya da bütünleşik olarak uygulayarak çözebilir.
5Çok kriterli karar verme problemlerini bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerini tek tek ya da bütünleşik olarak uygulayarak çözebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında karar verme, karar probleminin modellenmesi, veri setinin oluşturulması, ölçekleme yöntemleri, çok kriterli karar verme, ELECTRE, TOPSIS, AHP, ANP, PROMETHEE, VIKOR, GİA, DEMATEL yöntemleri ve bulanık çok kriterli karar verme tekniklerine yer verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çok Kriterli Karar Verme Giriş
2Analitik Hiyerarşi Süreci
3Analitik Ağ Süreci
4VİKOR
5TOPSIS
6ELECTRE
7PROMETHEE
8Vize Sınavı
9Veri Zarflama Analizi
10Gri İlişkisel Analiz
11MOORA
12MACBETH
13UTA ve STEM
14Üstünlük Tabanlı Kaba Küme Analizi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Editörler: Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Problem Çözümü14342
Örnek Vaka İncelemesi12112
Rapor Hazırlama428
Rapor Sunma428
Makale Kritik Etme414
Bireysel Çalışma515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr