Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL702SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Öğrencilere nitel araştırma tasarlama, uygulama ve raporlama becerisi kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZBÖLÜK
Öğrenme Çıktıları
1Nitel araştırma tasarımı yapmayı öğrenir
2Nitel veri toplama yöntemlerini uygulamayı öğrenir
3Nvivo ile nitel veri analizi yapmayı öğrenir
4Nitel analiz sonuçlarını yorumlamayı öğrenir
5Nitel araştırma sonuçlarını raporlamayı öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel Araştırma ve Paradigmalar, Nitel Araştırmanın Epistemolojik ve Ontolojik Altyapısı, Nitel Araştırmanın Planlanması, Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri, NVivo ile Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırma Raporu Hazırlama, Nitel Araştırmada Geçerlilik ve Güvenilirlik, Yeni Nitel Araştırma Yöntemleri, Örnek Olay Çalışması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel Araştırma ve ParadigmalarKonu Anlatımı
2Nitel Araştırmanın Epistemolojik ve Ontolojik AltyapısıKonu Anlatımı
3Nitel Araştırmanın PlanlanmasıKonu Anlatımı
4Nitel Araştırmada Veri Toplama YöntemleriKonu Anlatımı
5Bireysel Görüşme ve Odak Grup görüşmesiKonu Anlatımı
6Etnografi ve Netnografi Konu Anlatımı
7Nitel Araştırmada Geçerlilik ve GüvenilirlikKonu Anlatımı
8Ara sınav için bireysel çalışmaAra sınav için bireysel çalışma sunumu ve rapor teslimi
9Yeni Nitel Araştırma YöntemleriKonu Anlatımı
10 NVivo ile Nitel Araştırmada Veri AnaliziBilgisayar uygulaması
11 NVivo ile Nitel Araştırmada Veri AnaliziBilgisayar uygulaması
12Nitel Araştırma Raporu HazırlamaKonu Anlatımı
13Nitel Araştırma Raporu HazırlamaBireysel çalışma ve Sunum
14Nitel Araştırma Raporu HazırlamaBireysel çalışma ve Sunum
15Final sınavı için bireysel çalışma Final sınavı için bireysel çalışma sunumu ve rapor teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Toplumsal Araştırma Yöntemleri- W. Lawrence Neuman Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma- Belkıs Kümbetoğlu Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri- Hasan Şimşek Ali Yıldırım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı için Bireysel Çalışma1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik12224
Tartışma12224
Alan Çalışması21224
Rapor Hazırlama6212
Rapor Sunma616
Makale Kritik Etme616
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1 4 4  3  444   44   5   3   
ÖÇ2 4 4  3  444   44   5   3   
ÖÇ3 4 4  3  444   44   5   3   
ÖÇ4 4 4  3  444   44   5   3   
ÖÇ5 4 4  3  444   44   5   3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr