Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL712İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı günümüzde hem işletme yönetimi hem de bağımsız denetim faaliyetleri açısından çok önemli bir yer tutan iç kontrol sistemi ve iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayan iç denetim kavramlarının öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1İç kontrol ve iç denetim kavramlarını ve önemini bilir.
2İç kontrol sistemi açısından iç denetimini önemini bilir.
3Ders sonrasında iç denetçi olarak çalışabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriği, iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri, iç denetçilik mesleği, iç denetimin bağımsız dış denetim sürecindeki rolü, iç kontroller, risk yönetimi, iç denetim programları ve saha çalışmaları, denetim raporları, yolsuzluklar ve etik değer ve standartlardan oluşmaktadır. Ders vaka analizleri yoluyla işlenmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İç kontrol sistemiKonu Anlatımı
2İç Kontrolün Temelleri: COSO ÇerçevesiKonu Anlatımı
3İç Kontrolün Temelleri: COSO ÇerçevesiKonu Anlatımı
4İç Denetimin TemelleriKonu Anlatımı
5Türkiye Bağımsız Denetim Standartlarında İç DenetimKonu Anlatımı
6Denetim Perspektifinden İç DenetimKonu Anlatımı
7Kurumsal Risk Yönetimi ÇerçevesiKonu Anlatımı
8Arasınav
9İç Denetim ve Kurumsal YönetimKonu Anlatımı
10İç Denetim PlanlamasıKonu Anlatımı
11İç Denetimin YürütülmesiKonu Anlatımı
12İç Denetim RaporlamasıKonu Anlatımı
13İç Denetim Faaliyetlerinin Belgelenmesi: Çalışma KağıtlarıKonu Anlatımı
14Uluslararası İç Denetim StandartlarıKonu Anlatımı
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hasan Kaval, Denetim, Gazi Kitabevi, 2005. Ersin Güredin, Denetim, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2009. Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Basım, 2005. Konu ile ilgili literatürde var olan makale ve benzeri yazılar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik10330
Tartışma5420
Soru-Yanıt10220
Örnek Vaka İncelemesi10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)172
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1 445  43  45 4 43 43 454  3 
ÖÇ2 445  43  45 4 43 43 454  3 
ÖÇ3 445  43  45 4 43 43 454  3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr