Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL718MUHASEBE VE KÜLTÜRSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Kültürel farklılıkların muhasebe uygulamaları üzerindeki etkilerinin açıklanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis. Prof. Murat KOÇSOY
Öğrenme Çıktıları
1Kültürel farklılıkların önemi anlaşılacak.
2Kültürün bireylerin tutum ve davranışları üzerindeki etkileri öğrenilecek
3Kültürün karar almadaki rolü öğrenilecek.
4Kültürün muhasebe üzerindeki etkileri anlaşılacak
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür, Kültür Çeşitleri, Kültürel Farklılıklar, Kültürün Bireylerin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkileri, Kültürün Muhasebe Üzerindeki Etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kültür ve Kültür ÇeşitleriKonu Anlatımı
2Toplum ve KültürKonu Anlatımı
3Birey ve KültürKonu Anlatımı
4Karar Almada Kültürün EtkisiKonu Anlatımı
5Muhasebe ve Kültür İlişkisiKonu Anlatımı
6Bilimsel Makale AnaliziSunum
7Bilimsel Makale AnaliziSunum
8Ara Sınav
9Bilimsel Makale AnaliziSunum
10Bilimsel Makale AnaliziSunum
11Bilimsel Makale AnaliziSunum
12Bilimsel Makale AnaliziSunum
13Bilimsel Makale AnaliziSunum
14Bilimsel Makale AnaliziSunum
15Bilimsel Makale AnaliziSunum
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Salih Yeşil; Uluslararası İşletmeler Açısından Kültürel Farklılıklar ve Yönetim, Adalet Yayınevi, 2011. Şakir Dizman, Selami Güney; Muhasebe ve Muhasebecilerin Yönetim Kararları Üzerine Etkileri, Ekin Yayınevi, 2015. Çeşitli Bilimsel Makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme9327
Bireysel Çalışma14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma12448
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)187
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr