Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İŞL736STOK YÖNETİMİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı lojistik yönetiminin önemli bir parçası olan malzeme yönetimi, depolama, tedarik ve stok yönetimiyle ilgili temel model ve yöntemlerin uygulanmasına ilişkin becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten AKIN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler malzeme ve stok yönetimi ile ilgili teorik konulara hakim olur.
2Bağımsız talep sisteminde deterministik modelleri öğrenir ve uygular.
3Bağımsız talep sisteminde probabilistic modelleri öğrenir ve uygular.
4Ayrık talep sisteminde deterministik modelleri öğrenir ve uygular.
5Bağımlı talep sistemleri ile ilgili uygulamaları öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında malzeme ve stok yönetimi ile ilgili temel kavramlar, stok yönetiminin amacı, bağımsız talep sistemleri: deterministik ve Probabillistic modeller, ayrık talep sistemleri: deterministik modeller, bağımlı talep sistemleri, süreç içi stoklar, JIT, dağıtım stokları, stokların değerlemesi ve ölçümü, benzetim uygulamaları ile ilgili konular yer almaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Stok Yönetimine Giriş
2Tahmin ve Pazar Analizi
3Bağımsız Talep Sistemleri: Deterministic Modeller
4Bağımsız Talep Sistemleri: Deterministic Modeller (devamı)
5Bağımsız Talep Sistemleri: Probabilistic Modeller
6Bağımsız Talep Sistemleri: Probabilistic Modeller (devamı)
7Ayrık Talep Sistemleri: Deterministic Modeller
8Vize Sınavı
9Bağımlı Talep Sistemleri: MRP
10Ara Stoklar, JIT
11Dağıtım Stokları Sistemi
12Stokların Değerlemesi ve Ölçümleme
13Stok Problemlerinde Simülasyon
14Stok Kontrol Sistemleri
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Principles of Inventory and Materials Management, Richard J. Tersine
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik7214
Problem Çözümü14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi10110
Rapor Hazırlama224
Rapor Sunma212
Makale Kritik Etme10110
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)169
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
ÖÇ1                            
ÖÇ2                            
ÖÇ3                            
ÖÇ4                            
ÖÇ5                            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr