Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - BANKACILIK VE SİGORTACILIK - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bankacılık ve Sigortacılık programımız, 2006 yılında Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılmıştır. .
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Bankacılık ve Sigortacılık dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar "Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Program Profili
5.seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Eğitim Süresi: 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar).
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyen mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31. maddesi gereği, Meslek Yüksek Okulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki verilmiştir. Ayrıca bu kanun kapsamında Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları Sigortacılık Sektöründeki sınavlarda, işe alımlarda 4 yıllık fakülte mezunları ile aynı haklara sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin mezun olabilmesi için 120 AKTS kredisini doldurması gerekir. Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca 30 iş günü stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Gülhan DENİZ, gulhan.deniz@bozok.edu.tr, Tlf: 0 (354) 3141400 Akdağmadeni/YOZGAT
Bölüm Olanakları
Yüksekokulumuzda, 2 bilgisayar bilgisayar laboratuarı öğrencilerin kullanımına açıktır. Bilgisayarların tamamı, internet bağlantısına sahip olmakla birlikte derslerle ilgili pek çok yazılım uygulamaları da öğrencilerin kullanımı için hazırdır. Öğrencilere, Banka ve Sigorta , Muhasebe programları yanında ileri düzeyde bilgisayar kullanımı da çağın gereklerine uygun bir şekilde öğretilmektedir.Mesai saatleri içerisinde Öğrencilerin kullanımına açık tutulan bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanede alanları ile ilgili kitaplar yanında internete bağlı bilgisayarlar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Yüksekokul binasının zemin katında, öğrencilerin ders aralarını ve boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için tahsis edilmiş bir kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
3Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
4Etkili iletişim kurma tekniklerine ve ana diline hakim, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
6Belirli bir olgunluktan sonra orta kademe yönetici olarak çalışabilir.
7Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
8 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
9Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
10 Mezun olduktan sonra bir sigorta acentesinde ya da bir banka şubesinde memur olarak çalışabilir


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
16 FBS1001 BANKACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 4
25 FBS1017 GENEL İŞLETME Zorunlu 4
37 FBS1030 GENEL MUHASEBE Zorunlu 4
42 FBS1031 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3
58 FBS1003 SİGORTACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 4
62 FBS1007 TEMEL HUKUK Zorunlu 3
66 FBS1011 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2
71 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
78 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
16 FBS1000 BANKACILIK İŞLEMLERİ Zorunlu 3
24 FBS1033 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Zorunlu 3
34 FBS1032 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3
38 FBSSD-I SEÇMELİ DERS I. GRUP Seçmeli 3
43 FBSSD-II SEÇMELİ DERS II. GRUP Seçmeli 4
58 FBS1002 SİGORTACILIK İŞLEMLERİ Zorunlu 3
66 FBS1012 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 3
71 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
79 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
94 STC1001 YAZ STAJI I Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 FBS2005 BANKA HUKUKU Zorunlu 4
21 FBS2001 BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK Zorunlu 3
29 FBS2047 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 4
33 FBS2045 İNTERAKTİF BANKACILIK VE SİGORTACILIK Zorunlu 5
58 FBSSD-III SEÇMELİ DERS III. GRUP Seçmeli 6
62 FBSSD-IV SEÇMELİ DERS IV. GRUP Seçmeli 8
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
9 FBS2040 BANKA VE SİGORTA PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Zorunlu 4
23 FBS2002 FİNANSAL PİYASA VE KURUMLAR Zorunlu 3
41 FBS2048 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 5
50 FBSSD-V SEÇMELİ DERS V. GRUP Seçmeli 6
54 FBSSD-VI SEÇMELİ DERS VI. GRUP Seçmeli 8
60 FBS2004 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 4
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1005 MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ Seçmeli 2
2 BSP1011 TEMEL HUKUK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1007 TEMEL HUKUK Seçmeli 3
2 FBS1009 İLK YARDIM BİLGİSİ Seçmeli 3
3 FBS1011 TEMEL MATEMATİK Seçmeli 3
4 FBS1013 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1015 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 4
2 FBS1017 GENEL İŞLETME Seçmeli 4
3 FBS1019 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 4
4 FBS1021 YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
2 FBS1025 ÜNİVERSİTEDE YAŞAM KÜLTÜRÜ Seçmeli 4
3 FBS1027 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 4
4 FBS1029 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1107 EKONOMİ I Seçmeli 3
2 BSP1111 TEMEL HUKUK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1107 EKONOMİ I Seçmeli 3
2 BSP1111 TEMEL HUKUK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1107 EKONOMİ I Seçmeli 3
2 BSP1111 TEMEL HUKUK Seçmeli 3
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10011 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 DİL10012 ALMANCA I Seçmeli 2
3 DİL10013 FRANSIZCA I Seçmeli 2
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10011 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 DİL10012 ALMANCA I Seçmeli 2
3 DİL10013 FRANSIZCA I Seçmeli 2
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10011 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 DİL10012 ALMANCA I Seçmeli 2
3 DİL10013 FRANSIZCA I Seçmeli 2
YABANCI DİL I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10011 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
2 DİL10012 ALMANCA I Seçmeli 2
3 DİL10013 FRANSIZCA I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1022 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
2 FBS1024 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS1026 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1022 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
2 FBS1024 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS1026 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1022 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
2 FBS1024 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS1026 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1022 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
2 FBS1024 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS1026 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1010 GENEL İŞLETME Seçmeli 3
2 BSP1012 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1004 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Seçmeli 4
2 FBS1016 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
3 FBS1018 İŞLETME FİNANSMANI Seçmeli 4
4 FBS1023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1004 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Seçmeli 4
2 FBS1016 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
3 FBS1018 İŞLETME FİNANSMANI Seçmeli 4
4 FBS1023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1004 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Seçmeli 4
2 FBS1016 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
3 FBS1018 İŞLETME FİNANSMANI Seçmeli 4
4 FBS1023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS II. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1004 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Seçmeli 4
2 FBS1016 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
3 FBS1018 İŞLETME FİNANSMANI Seçmeli 4
4 FBS1023 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1006 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 3
2 FBS1008 ARACI KURUMLAR MUHASEBESİ Seçmeli 3
3 FBS1010 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3
4 FBS1012 TİCARİ MATEMATİK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1014 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 4
2 FBS1016 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 4
3 FBS1018 İŞLETME FİNANSMANI Seçmeli 4
4 FBS1020 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS1022 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
2 FBS1024 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS1026 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI Seçmeli 3
4 FBS1028 FİNANSAL OKUR-YAZARLIK Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1110 GENEL İŞLETME Seçmeli 3
2 BSP1112 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1110 GENEL İŞLETME Seçmeli 3
2 BSP1112 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP1110 GENEL İŞLETME Seçmeli 3
2 BSP1112 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10021 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
2 DİL10022 FRANSIZCA II Seçmeli 2
3 DİL10023 ALMANCA II Seçmeli 2
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10021 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
2 DİL10022 FRANSIZCA II Seçmeli 2
3 DİL10023 ALMANCA II Seçmeli 2
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10021 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
2 DİL10022 FRANSIZCA II Seçmeli 2
3 DİL10023 ALMANCA II Seçmeli 2
YABANCI DİL II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 DİL10021 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
2 DİL10022 FRANSIZCA II Seçmeli 2
3 DİL10023 ALMANCA II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2007 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 4
2 BSP2017 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2007 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 4
2 BSP2017 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2007 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 4
2 BSP2017 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2007 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 4
2 BSP2017 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS III. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2009 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Seçmeli 3
2 FBS2013 RİSK VE HASAR YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS2015 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3
4 FBS2017 KREDİLENDİRME TEKNİKLERİ VE SÜRECİ Seçmeli 3
5 FBS2019 HAYAT DIŞI SİGORTALAR Seçmeli 3
6 FBS2021 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2009 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Seçmeli 3
2 FBS2013 RİSK VE HASAR YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS2015 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3
4 FBS2017 KREDİLENDİRME TEKNİKLERİ VE SÜRECİ Seçmeli 3
5 FBS2019 HAYAT DIŞI SİGORTALAR Seçmeli 3
6 FBS2021 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2009 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Seçmeli 3
2 FBS2013 RİSK VE HASAR YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS2015 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3
4 FBS2017 KREDİLENDİRME TEKNİKLERİ VE SÜRECİ Seçmeli 3
5 FBS2019 HAYAT DIŞI SİGORTALAR Seçmeli 3
6 FBS2021 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2009 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Seçmeli 3
2 FBS2013 RİSK VE HASAR YÖNETİMİ Seçmeli 3
3 FBS2015 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3
4 FBS2017 KREDİLENDİRME TEKNİKLERİ VE SÜRECİ Seçmeli 3
5 FBS2019 HAYAT DIŞI SİGORTALAR Seçmeli 3
6 FBS2021 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2027 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 FBS2031 KAMU MALİYESİ Seçmeli 4
3 FBS2033 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 4
4 FBS2035 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 4
5 FBS2043 İSTATİSTİK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2027 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 FBS2031 KAMU MALİYESİ Seçmeli 4
3 FBS2033 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 4
4 FBS2035 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 4
5 FBS2043 İSTATİSTİK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2027 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 FBS2031 KAMU MALİYESİ Seçmeli 4
3 FBS2033 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 4
4 FBS2035 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 4
5 FBS2043 İSTATİSTİK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2027 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 FBS2031 KAMU MALİYESİ Seçmeli 4
3 FBS2033 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 4
4 FBS2035 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 4
5 FBS2043 İSTATİSTİK Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2013 RİSK VE HASAR YÖNETİMİ Seçmeli 3
2 FBS2015 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3
3 FBS2017 KREDİLENDİRME TEKNİKLERİ VE SÜRECİ Seçmeli 3
4 FBS2019 HAYAT DIŞI SİGORTALAR Seçmeli 3
5 FBS2021 GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 3
6 FBS2023 PROFESYONEL GELİŞİM AKTİVİTELERİ Seçmeli 3
7 FBS2025 KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2027 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 FBS2029 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 4
3 FBS2031 KAMU MALİYESİ Seçmeli 4
4 FBS2033 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 4
5 FBS2035 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 4
6 FBS2037 MESLEKİ YAZIŞMALAR Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2008 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 BSP2012 MALİ TABLO ANALİZİ Seçmeli 4
3 BSP2018 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2008 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 BSP2012 MALİ TABLO ANALİZİ Seçmeli 4
3 BSP2018 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2008 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 BSP2012 MALİ TABLO ANALİZİ Seçmeli 4
3 BSP2018 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BSP2008 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
2 BSP2012 MALİ TABLO ANALİZİ Seçmeli 4
3 BSP2018 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2012 ULUSLARARASI BANKACILIK Seçmeli 3
2 FBS2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMAN Seçmeli 3
3 FBS2016 E-TİCARET Seçmeli 3
4 FBS2018 SORUMLULUK SİGORTALARI Seçmeli 3
5 FBS2020 HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI Seçmeli 3
6 FBS2022 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 3
7 FBS2024 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS V. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2012 ULUSLARARASI BANKACILIK Seçmeli 3
2 FBS2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMAN Seçmeli 3
3 FBS2016 E-TİCARET Seçmeli 3
4 FBS2018 SORUMLULUK SİGORTALARI Seçmeli 3
5 FBS2020 HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI Seçmeli 3
6 FBS2022 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 3
7 FBS2060 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS V. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2012 ULUSLARARASI BANKACILIK Seçmeli 3
2 FBS2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMAN Seçmeli 3
3 FBS2016 E-TİCARET Seçmeli 3
4 FBS2018 SORUMLULUK SİGORTALARI Seçmeli 3
5 FBS2020 HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI Seçmeli 3
6 FBS2022 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 3
7 FBS2060 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS V. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2012 ULUSLARARASI BANKACILIK Seçmeli 3
2 FBS2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMAN Seçmeli 3
3 FBS2016 E-TİCARET Seçmeli 3
4 FBS2018 SORUMLULUK SİGORTALARI Seçmeli 3
5 FBS2020 HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI Seçmeli 3
6 FBS2022 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 3
7 FBS2060 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS V. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2012 ULUSLARARASI BANKACILIK Seçmeli 3
2 FBS2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMAN Seçmeli 3
3 FBS2016 E-TİCARET Seçmeli 3
4 FBS2018 SORUMLULUK SİGORTALARI Seçmeli 3
5 FBS2020 HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI Seçmeli 3
6 FBS2022 GİRİŞİMCİLİK II Seçmeli 3
7 FBS2060 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS VI. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2026 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 4
2 FBS2028 SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
3 FBS2030 BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 4
4 FBS2032 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 4
5 FBS2036 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 4
6 FBS2050 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2026 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 4
2 FBS2028 SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
3 FBS2030 BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 4
4 FBS2032 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 4
5 FBS2036 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 4
6 FBS2050 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2026 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 4
2 FBS2028 SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
3 FBS2030 BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 4
4 FBS2032 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 4
5 FBS2036 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 4
6 FBS2050 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2026 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 4
2 FBS2028 SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
3 FBS2030 BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 4
4 FBS2032 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 4
5 FBS2036 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 4
6 FBS2050 DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FBS2026 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 4
2 FBS2028 SİGORTA MUHASEBESİ Seçmeli 4
3 FBS2030 BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 4
4 FBS2032 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 4
5 FBS2034 PARA VE BANKA Seçmeli 4
6 FBS2036 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 4
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr