Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU - TEKSTİL TEKNOLOJİSİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Tekstil Teknolojisi Programı 1999 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciye Tekstil Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir. 1.Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. 2.Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. 3.Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. 4. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Tekstil Teknikeri derecesine sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Beşinci seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Eğitim Süresi: 2 yıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar).
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Tekstil işletmeleri, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir. Tekstil sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Bu kapsamda mezunlar Tekstil İşletmelerinde şu görevleri yapabilirler: 1. İplik işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri. 2. Dokuma ve örme işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri. 3. Konfeksiyon işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri. 4. Kumaş terbiye/boyama işletmelerinde planlama, üretim ve kalite kontrol teknikeri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda diğer ön lisans programlarına yatay veya 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda eğitim süresi boyunca her bir ders için en az bir ara değerlendirme, bir dönem sonu sınavı, dersin içeriğine göre ödevler verilerek başarı durumu belirlenir. Ara değerlendirmenin %40 ile dönem sonu sınavının %60'nın toplamı dersin başarı notunu verir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü : Öğr.Gör. Yekta Karaduman, e-mail: yekta.karaduman@bozok.edu.tr Tlf: 0 (354) 3141400 Akdağmadeni/YOZGAT
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde; Konfeksiyon üretimi ve uygulamaları için 1 adet Konfeksiyon Laboratuvarı ve bilgisayarlı giysi tasarımı için 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Temel tekstil bilgisine sahiptir. Tekstil liflerini ayırt eder ve uygulanan testleri yapabilme yeterliliğine sahiptir.
2Hammaddeden mamüle kadar tüm tekstil işlemlerini tekniğe uygun yapar ve sonuçlarını değerlendirir.
3Beden ölçülerini alır, temel (etek,bluz,elbise) kalıplarını elde ve bilgisayarlı sistemlerde hazırlar.
4Toplam kalite yönetim sistemine uygun olarak iş organizasyonu yapar.
5Doğal lifleri tanır.(Bitkisel,Hayvansal,Mineral Lifler.)
6Yapay lifleri ve yarı yapay lifleri tanır.
7Konfeksiyon teknolojisi hakkında bilgi ve donanıma sahiptir
8Özel giysi üretim tekniklerini uygulayabilme yeterliliğine sahiptir
9İşletmedeki araştırma geliştirme faaliyetlerine katılan gelişime açık nitelikli eleman olur.
10Tekstil teknolojisi elemanı olarak sanayide çalışacak yeterliliğe sahiptir
11Dokuma ve örme teknolojisi hakkında gerekli donanıma sahiptir.
12Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
13Beden ölçülerini alır, temel (etek,bluz,elbise) kalıplarını elde ve bilgisayarlı sistemlerde hazırlar.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr