Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Elektronik Teknolojisi programı Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksek okulu bünyesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Programın temel eğitim prensibi; güncel, bilimsel ve teknolojik çalışmaları birleştirerek öğrenciye elektronik alanında teknolojik çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde eğitim verilerek sektörün arzuladığı ara elemanı yetiştirmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler ''Elektronik Teknikeri'' unvanını almaya hak kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programımızdaki 2 yıllık (4 yarı dönemlik )eğitim planında yer alan toplam 110 AKTS’lik ders yükünü ve 2 adet toplamda 40 iş günü olan (10 AKTS’lik ) endüstri stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan mezun olurlar.
Program Profili
Elektronik Teknolojisi Programı'nın ders içeriğiyle öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımının montajını, bakım ve onarımını yapmayı; ölçü aletlerini, bilgisayar ve sanayi için hazırlanmış güncel yazılım programlarını kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizmeyi ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gerektiğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor ile proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektronik Teknolojisi programı mezunları ''Elektronik Teknikeri'' unvanını almaya hak kazanırlar. Elektronik teknikerleri; kamu kurum ve kuruluşlarında tekniker, özel sektörde ara vasıflı eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca özel olarak da kendi başlarına çalışma imkanlarına sahiptirler. Program mezunlarının başlıca iş alanları; • TEDAŞ, TEİAŞ, TRT, DSİ, Makine Kimya Enstitüsü ve Enerji Bakanlığı gibi kamu kurumlarıyla, • Elektrik, Elektronik ve Endüstriyel Elektronik sanayii üretim merkezlerinde, • Elektronik arıza-bakım onarım servislerinde, • Otomasyon sistemleri sanayiinde, • Asansör imalat ve montaj firmalarında, • Bant sistemlerinin kontrol ve kumanda birimlerinde, • Yürüyen merdivenlerin bakım, onarım ve montaj birimlerinde, • Otomotiv ve Uçak sanayiinde, • Haberleşme ve Savunma sanayiinde, • Bilgisayar sistemlerinde (yazılım, montaj, tamir) • Sanayide elektronik sistemler kullanılan her türlü işletmelerde geniş bir istihdam potansiyeline sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar, Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanalarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile alanlarıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Meslek Yüksekokullarını başarıyla bitirenler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelere devam edebilirler. Devam edebilecekleri bölüm ve fakülteler; Elektrik Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği Mühendisliği'dir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin mezun olabilmesi için; 110 AKTS’lik ders yükü ve 2 adet toplamda 40 iş günü (10 AKTS’lik ) endüstri stajlarını tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES: Yenidoğan Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı No:86 D:1 P.K. 66400 Boğazlıyan / YOZGAT TEL: 0 354 290 30 02 / Dahili: 7061 Belgegeçer: 0 354 290 30 03 web: bogazliyanmyo@bozok.edu.tr Program Başkanı: Öğr. Gör. Huseyin HARMANCI huseyin.harmanci@bozok.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Öğr. Gör. Huseyin HARMANCI
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimizin eğitimlerini daha iyi alabilmeleri ve mesleki uygulama derslerini gerçekleştirebilmeleri için Meslek Yüksek okulumuz bünyesinde Temel Elektronik Laboratuvarı,, Kontrol Laboratuvarı, Enstrümantasyon Laboratuvarı, PC Laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca yemekhane, konferans salonu ve İnternet erişimi için bilgisayar imkanı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
11. Elektronik alanında matematik ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
22. Analitik düşünerek sorunlar karşısında pratik ve teorik bilgilerini, değerlendirir.
33. Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
44. Meslek hayatında ana dilini düzgün bir şekilde kullanabilme, Türkçe sözlü yazılı ve etkin iletişim kurma becerisine sahiptir.
55. Elektronik alanında bilgisayar destekli çizim, benzetim ve baskı devre oluşturma, tasarım ve üretim bilgisine sahiptir.
66. Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
77. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
88. Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Sistem analizi, tasarımı ve uygulama yazılımı yaparak çözüm geliştirme.
99. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
1010. Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
1111. İşletme çalışması ve organizasyonu ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
1212. Elektronik alanında gerekli atölye, laboratuvar çalışmalarını yürütür.
1313. Elektronik devre ve sistemlerde analiz ve tasarım yapabilir. Hata ve arıza belirleyebilir. Elektronik ile ilgili çalışma ortamına uygun malzeme ve teçhizatı tanır ve kullanabilir.
1414. Çalışan hakları, insan hakları kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme. Çevre duyarlılığına, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
1515. Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir, özümser ve hayatında kullanabilir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
122223333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ELT1001 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 4
5 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
9 ELT1002 DOĞRU AKIM VE DEVRE ANALİZİ Zorunlu 5
11 ELT1003 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK Zorunlu 3
13 MAT-101 GENEL MATEMATİK I Zorunlu 2
16 ELT1005 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 4
19 ELT1004 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 4
22 ELTSD-I SEÇMELİ DERS I. GRUP Seçmeli 2
24 TÜR111 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
28 YDİ1001 YABANCI DİL-I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ELT2001 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 4
6 ATA102 ATATÜRK VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2
9 ELT2002 ELEKTRONİK I Zorunlu 4
12 MAT-102 GENEL MATEMATİK II Zorunlu 2
16 ELT2004 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3
18 ELT2003 SAYISAL TASARIM Zorunlu 4
21 ELTSD-II SEÇMELİ DERS II. GRUP Seçmeli 2
23 STAJ100 STAJ Zorunlu 5
26 TUR112 TÜRK DİLİ-2 Zorunlu 2
29 YDİ1002 YABANCI DİL-II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ELT3001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 3
5 ELT3002 ELEKTRONİK II Zorunlu 5
8 ELT3003 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 5
12 ELT3004 MİKRO DENETLEYİCİLER Zorunlu 5
15 ELTSD-III SEÇMELİ DERS III. GRUP Seçmeli 3
17 ELTSD-IV SEÇMELİ DERS IV. GRUP Seçmeli 2
19 ELT3006 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Zorunlu 4
21 ELT3005 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 3
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ELT4001 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 3
5 ELT4002 ELEKTİRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ Zorunlu 4
10 ELT4003 KUMANDA DEVRELERİ Zorunlu 3
12 ELT4004 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 4
15 ELTSD-V SEÇMELİ DERS V. GRUP Seçmeli 4
17 ELTSD-VI SEÇMELİ DERS VI. GRUP Seçmeli 4
19 ELT4005 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Zorunlu 3
22 STAJ200 STAJ Zorunlu 5
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS I. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT1006 İLK YARDIM Seçmeli 2
2 ELT1007 İLETİŞİM Seçmeli 2
3 ELT1008 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT1006 İLK YARDIM Seçmeli 2
2 ELT1007 İLETİŞİM Seçmeli 2
3 ELT1008 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2
II. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT2005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 2
2 ELT2006 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
3 ELT2007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT2005 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 2
2 ELT2006 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
3 ELT2007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
III. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT3007 KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3
2 ELT3008 ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR Seçmeli 3
3 ELT3009 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT3007 KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3
2 ELT3008 ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR Seçmeli 3
3 ELT3009 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT3010 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2
2 ELT3011 ELEKTRİK TESİSATLARI Seçmeli 2
3 ELT3012 EV CİHAZLARI Seçmeli 2
4 ELT3013 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT3010 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2
2 ELT3011 ELEKTRİK TESİSATLARI Seçmeli 2
3 ELT3012 EV CİHAZLARI Seçmeli 2
4 ELT3013 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2
IV. YARIYIL MESLEKİ/TEKNİK DERS HAVUZU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT4006 SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 ELT4007 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 4
3 ELT4008 İLERİ MİKRO DENETLEYİCİLER Seçmeli 4
4 ELT4009 RADYO TV TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
5 ELT4010 YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ Seçmeli 4
6 ELT4011 TIBBİ CİHAZLAR Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS V. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT4006 SCADA SİSTEMLERİ Seçmeli 4
2 ELT4007 ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 4
3 ELT4008 İLERİ MİKRO DENETLEYİCİLER Seçmeli 4
4 ELT4009 RADYO TV TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
5 ELT4010 YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT SİSTEMLERİ Seçmeli 4
6 ELT4011 TIBBİ CİHAZLAR Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS VI. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT4012 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
2 ELT4013 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli 2
3 ELT4014 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2
4 ELT4015 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Seçmeli 2
5 ELT4016 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2
6 ELT4017 ELEKTROMANYETİK DALGALARIN BİYOLOJİK ETKİLERİ Seçmeli 2
7 ELT4018 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS VI. GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ELT4012 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2
2 ELT4013 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli 2
3 ELT4014 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 2
4 ELT4015 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Seçmeli 2
5 ELT4016 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2
6 ELT4017 ELEKTROMANYETİK DALGALARIN BİYOLOJİK ETKİLERİ Seçmeli 2
7 ELT4018 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Seçmeli 2
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr