Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU - MİMARİ RESTORASYON - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yozgat Bozok Üniversitesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı 2018-2019 eğitim öğretim yılında örgün öğrenimde önlisans eğitimi vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere MİMARİ RESTORASYON alanında önlisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Mimari Restorasyon, restorasyon konularında gerek büro ve yönetim açısından, gerekse şantiye, laboratuar ve restorasyon atölyelerinde gereksinim duyulan; “mimari restorasyona yönelik” gerekli koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, koruma bilincinde olan, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi, çağdaş gelişmeleri takip edebilen, girişimci, pratik ve teorik becerilere donatılmış teknik elemanlar yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ülkemizde Mimari Restorasyon Programı mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Programımızdan mezun olanlar “Restorasyon Teknikeri” ünvanı ile restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma Uygulama Denetim Büroları – KUDEB,…) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan (DGS) geçerli not almaları koşulu ile Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Çini, Eski Çini Onarımları, El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Her ders için öğrenciler yarıyıl içi çalışmalar (ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, uygulama veya benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir ara sınav ve bir final sınavı yapılmaktadır. Ara sınavın %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini ve stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Öğr. Gör. Ertan ŞEHİT AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Merve GÜLER ADRES: Yenidoğan Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı No:86 D:1 P.K. 66400 Boğazlıyan / YOZGAT TEL: 3542903002-7047 e-mail: ertan.sehit@yobu.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda dört adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla 60 bilgisayarlı 2 laboratuvar bulunmaktadır. Bölüm dersliklerinde özel tasarlanmış çizim masaları ve projeksiyonlar mevcuttur. Ayrıca bölüm kapsamında saha çalışmaları bölüm öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir

Program Çıktıları
1Mimari restorasyon alanına özgü temel kavram, kuram, yöntem, teknik, malzemeler hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Restorasyon ve konservasyon alanındaki koruma ile ilgili yasal mevzuatı anlama ve uygulayabilme.
3Alanı ile ilgili koruma ve onarma, teknik çizim yöntemlerini, süsleme tekniklerini uygulayabilme.
4Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme becerisi sahip olabilme
5Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
6Restorasyon projeleri oluşturabilme ve yürütebilme.
7Teknik resim kullanarak proje üretebilir.
8En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
9Anadolu'daki antik bölgeleri ve antik kentleri öğrenir. Antik yerleşimleri kuran uygarlıklar hakkında bilgi edinir. Antik kentlerde yapılan restorasyonlar hakkında bilgi sahibi olur.
10Müze ve müzecilik kavramını ve işlevlerini tanımlar. Müzelerin tarihsel gelişimini açıklar. Müzelerde her türlü envanter çalışmalarını hazırlayabilir. Müzelik ve arkeolojik eserleri tanımlar. Müze teşhir ve tanzimini denetler. Müzede Koruma Teknikleri ve Restorasyon hakkında bilgi sahibi olur.
11Korumanın amaçları, tarihsel gelişimi, korunması gereken değerler ve saptanmasındaki temel İlkeler, koruma anlayışının evrimi, koruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
12Arkeolojinin araştırma yöntemleri, kazı yöntem ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. Arkeolojinin uygulamasında mevzuat malzemenin sunum incelemelerinde müzecilik ve eserlerin dokümantasyonu kapsamında çizim ve kataloglama bilgi ve becerilerini edinir.
13Mimari bezemenin, tarihsel gelişimini ve geleneksel mimaride bezeme anlayışlarını tanır. Takma-ekleme bezeme unsurları, mimari unsurların oranlarıyla oluşturulan bezemeye ilişkin örnekler hakkında bilgi sahibi olur.
14Restorasyon Projelerinde etkin olarak kullanılabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında temel bilgilere sahip olabilir.
15Restorasyon kavramını tam anlamıyla anlayabilir ve restorasyonda multidisipliner çalışmalar yürütebilir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MRE1015 ANADOLU ÖNCESİ TÜRK İSLAM MİMARİSİ Zorunlu 3
5 AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
7 MRE1017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I Zorunlu 4
10 MRE1013 ESKİ ANADOLU MİMARLIĞI Zorunlu 3
18 MRESDG-I SEÇMELİ DERS-I Seçmeli 0
19 MRE1019 TEKNİK RESİM Zorunlu 4
24 TDL101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
28 ING101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2
31 MRE1021 YAPI MALZEMESİ VE YAPI TEKNİKLERİ Zorunlu 4
Toplam 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 AIT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II Zorunlu 2
5 MRE1016 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Zorunlu 4
8 İNG102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2
11 MRE1020 RESTORASYON TEKNİKLERİ VE KORUMA Zorunlu 4
14 MRE1018 RÖLÖVE Zorunlu 4
16 MRESDG-II SEÇMELİ DERS-II Seçmeli 0
17 MRE1022 SELÇUKLU BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ Zorunlu 3
21 TDL102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
27 MRE1014 YUNAN MİMARLIĞI Zorunlu 3
Toplam 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 MRE2027 GELENEKSEL YAPI TÜRLERİ Zorunlu 0
8 MRE2025 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 0
9 MRE2017. METRAJ VE KEŞİF Zorunlu 0
11 MRE2021 OSMANLI MİMARİSİ I Zorunlu 0
12 MRE2023 RESTİTÜSYON VE REKONSTRÜKSİYON Zorunlu 0
15 MRE2019 ROMA VE BİZANS MİMARİSİ Zorunlu 0
17 MRESDG-III SEÇMELİ DERS-III Seçmeli 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 MRE2022 ANADOLU'DA TÜRK SÜSLEMELERİ VE EL SANATLARI Zorunlu 0
4 MRE2018 ARKEOLOJİ VE KAZI TEKNİKLERİ Zorunlu 0
11 MRE2026 OSMANLI MİMARİSİ II Zorunlu 0
13 MRE2024 RESTORASYON PROJESİ Zorunlu 0
16 MRESDG-IV SEÇMELİ DERS-IV Seçmeli 0
17 MRE2028 STRÜKTÜR BİLGİSİ Zorunlu 0
20 MRE2020 TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ MİMARLIK Zorunlu 0
Toplam 0
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr