Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - YAŞLI BAKIMI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Yüksekokul 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitemiz bünyesine katılmıştır. Yüksekokulun amacı, alanında mesleki bilgi ve becerilerle donanmış çağdaş, bilimsel ve rasyonel düşünen, iletişimi güçlü ara sağlık elemanları yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programları bulunmakta ve 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı için Çoçuk Gelişimi 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı için ise Yaşlı Bakım 1. ve 2. öğretim Çocuk Gelişimi 2. Öğretim programlarına öğrenci alınmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Yaşlı Bakım Teknikeri"alanında önlisans Diploması" alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, yaşlı bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip aynı zamanda yaşlı bireylere bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda Huzurevi, Geriatri Merkezi vb. kuruluşlara atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı olarak özel kurumlarda da görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yok
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı bölüm başkanı Öğr.Gör. Ebru SARI 0354 212 1190 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. Nursel ÜSTÜNDAĞ TEL: 0354 212 11 90- 7132
Bölüm Olanakları
Yaşlı Bakımı programında 4 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Aged Care textbooks containing up to date information in the field, application tools, and other resources to have basic theoretical and practical knowledge ..
2Aged Care basic theoretical and practical knowledge acquired in the field in the same area at the same level or a higher level of education Acquiring the skills of an area.
3Human body cells, tissues, organs and systems and knows the structure and function of the relation between these systems uses the basic scientific knowledge of professional practices.
4Solve complex and unpredictable problems encountered in applications related to the field as a team member to take responsibility for.
5Protects the health of the elderly individual, develops and implements the unhealthy conditions in accordance with the appropriate initiatives plans and learn
6Interpersonal communication methods and skills.
7The basic knowledge and skills acquired in the field critically assess, identify and meet the learning needs of
8And takes an active role in the medical team enough.
9Using a foreign language information in the field to monitor and communicate with colleagues
10Information required by the profession, and communication skills
11Adopting lifelong learning after graduation, in-house, local, national and international training involved
12Believes that the unique and absolute right to life of individuals and the scientific, fundamental rights, freedoms and principles of humanistic care in line with returns.
13gain a basic level of theoretical and practical knowledge in a field in the same area the ability to use an advanced educational level or the same level obtained in the field of elderly care
14using the basic level of knowledge and skills acquired in the field of elderly care data, identify problems Interpret and evaluate, analyze, develop evidence-based solutions
15to conduct an independent study of the basic level in relation to aged care
16encountered in applications related to the field of elderly care and to take responsibility as a team member to solve complex problems that can not be öngürel
17To conduct activities related to the development of a project under the responsibility of the employees frame
18the basic level of knowledge and skills gained in the field of elderly care to evaluate critically, identify their learning needs and to meet
19learning to a higher level of education in the same field and be able to direct a profession or at the same level
20lifelong learning have gained awareness
21to have issues related to the field of elderly care at the level of basic knowledge and ability to convey their ideas through written and verbal communication skills
22thinking and problem solving on issues related to the field of elderly care specialists and to share with people who do not önerilr
23European Language Portfolio for at least one foreign language to follow the information in the field using the A2 level and communicate with colleagues
24alanı ile ilgili verilerin toplanması uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal,bilimsel,kültürel ve etik değerlere sahip olma
25sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite ve kültürel değerler ile cevre koruma iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111112233333333333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 YBPADOS-I ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 2
17 AIT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2
34 YBPSD-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 4
37 YBP101 TEMEL ANATOMİ Zorunlu 3
40 YBP105 TEMEL FARMAKOLOJİ Zorunlu 2
43 YBP103 TEMEL FİZYOLOJİ Zorunlu 3
46 YBP107 TEMEL GERONTOLOJİ Zorunlu 2
58 TDL-101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
62 ING-101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I Zorunlu 2
78 YBP109 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-I Zorunlu 8
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 YBPADOS-II ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 2
11 AIT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
16 YBP104 GERİATRİK ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 3
24 YBP106 GERİATRİK PSİKİYATRİ Zorunlu 2
36 YBP102 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3
44 YBPSD-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 4
47 TDL-102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
56 ING-102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II Zorunlu 2
72 YBP108 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-II Zorunlu 8
80 YBP112 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 YBPADOS-III ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 2
13 YBP205 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Zorunlu 3
16 YBP203 GERİATRİK NÖROLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 3
19 YBP201 GERİATRİK ROMATOLOJİK HASTALIKLAR Zorunlu 3
28 YBPSD-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 4
33 YBP207 UĞRAŞ TERAPİSİ Zorunlu 3
38 YBP209 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-III Zorunlu 12
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 YBPADOS-IV ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 2
13 YBP208 FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu 3
16 YBP202 GERİATRİK KRONİK HASTALIKLAR Zorunlu 3
24 YBP204 İLK YARDIM Zorunlu 3
33 YBSD-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 4
41 YBP206 YARA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI Zorunlu 3
49 YBP210 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-IV Zorunlu 12
Toplam 30
 
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
2 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
3 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
4 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
5 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
6 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
7 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS101 FUTBOL-I Seçmeli 2
2 ADS103 FUTSAL-I Seçmeli 2
3 ADS105 FİTNESS-I Seçmeli 2
4 ADS107 MASA TENİSİ-I Seçmeli 2
5 ADS109 AEROBİK-STEP-I Seçmeli 2
6 ADS111 BADMİNTON-I Seçmeli 2
7 ADS113 HALK OYUNLARI-I Seçmeli 2
8 ADS115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB301 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 3
2 YB303 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 3
3 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
4 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 2
2 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
3 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 2
2 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
3 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 2
2 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
3 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB104 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 3
2 YB105 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK Seçmeli 3
3 YB301 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 3
4 YB303 BEDEN EĞİTİMİ I Seçmeli 3
5 YB305 BİYOKİMYA Seçmeli 3
6 YB306 TIBBİ GERONTOLOJİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 YBPS115 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 YBPS117 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS111 TIBBİ TERMİNOLOJİ Seçmeli 2
2 YBPS117 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS102 FUTBOL-II Seçmeli 2
2 ADS104 FUTSAL-II Seçmeli 2
3 ADS106 FİTNESS-II Seçmeli 2
4 ADS108 MASA TENİSİ-II Seçmeli 2
5 ADS110 AEROBİK-STEP-II Seçmeli 2
6 ADS112 BADMİNTON-II Seçmeli 2
7 ADS114 HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2
8 ADS116 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB107 FARMAKOLOJİ Seçmeli 2
2 YB109 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
3 YB302 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 2
4 YB307 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 2
5 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
6 YB309 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB302 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 2
2 YB307 BEDEN EĞİTİMİ II Seçmeli 2
3 YB308 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
4 YB309 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS112 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
2 YBPS114 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
3 YBPS116 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS112 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
2 YBPS114 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
3 YBPS118 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS112 YAŞLILARDA BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2
2 YBPS114 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ VE YAŞLI JİMNASTİĞİ Seçmeli 2
3 YBPS118 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS201 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-I Seçmeli 2
2 ADS203 EBRU-I Seçmeli 2
3 ADS205 HAT-I Seçmeli 2
4 ADS207 MİNYATÜR-I Seçmeli 2
5 ADS209 TEZHİP-I Seçmeli 2
6 ADS211 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
4 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
4 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
4 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
2 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
3 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
4 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB202.1 YAŞLIDA ROMATOLOJİK HASTALIKLAR Seçmeli 3
2 YB207 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ Seçmeli 3
3 YB212.1 UĞRAŞ TERAPİSİ Seçmeli 3
4 YB311 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3
5 YB314 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 3
6 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3
7 YB-321 MATEMATİK I Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS211 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
2 YBPS213 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
3 YBPS215 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 YBPS211 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
3 YBPS213 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YBPS215 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-101 SINIF DIŞI ETKİNLİK I Seçmeli 2
2 YBPS211 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2
3 YBPS213 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YBPS215 PALYATİF VE YAŞAM SONU BAKIM Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALAN DIŞI ORTAK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 ADS202 DEKORATİF BEBEK YAPMA TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2
2 ADS204 EBRU-II Seçmeli 2
3 ADS206 HAT-II Seçmeli 2
4 ADS208 MİNYATÜR-II Seçmeli 2
5 ADS210 TEZHİP-II Seçmeli 2
6 ADS212 BİLİMSEL DÜŞÜNCE VE BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 YB3222 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 YB3222 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
3 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
4 YB318 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
5 YB3222 MATEMATİK Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YB211 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YB214 YARA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI Seçmeli 2
3 YB216.1 FİZİKSEL VE SOSYAL REHABİLİTASYON Seçmeli 2
4 YB316 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2
5 YB317 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
6 YB319 SEMİNER Seçmeli 2
7 YB-322 MATEMATİK II Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 YBPS212 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
2 YBPS214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
3 YBPS216 SEMİNER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 YBPS212 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
3 YBPS214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
4 YBPS216 SEMİNER Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SDE-102 SINIF DIŞI ETKİNLİK II Seçmeli 2
2 YBPS212 SOSYAL HİZMETLER Seçmeli 2
3 YBPS214 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr