Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ - ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Elektronik Mühendisliği Bölümü 2007 yılında kurulmuştur, 2009 yılında eğitim - öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayanlara Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması verilir ve Elektrik Elektronik Mühendisi ünvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, BÜ ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve fakülte müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
Program Profili
Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bu süreye kayıt ve final sınavı süreleri de dahildir. Ayrıca gerekli görülen derslerden yaz okulu da açılmaktadır. Bölümde eğitim dili Türkçe’dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta mühendislik, akademik kariyer yapmak olmak üzere diğer kamu ve özel kurumlarında Makine Mühendisi olarak çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, 1 yarıyıl sonu ve 1 bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının ve bütünleme sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç Dr. Orhan ER, e-mail: orhan.er@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüz, yeterli derecede öğretim elemanına ve laboratuvar olnaklarına sahiptir. Bölümümüz 1 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisine sahiptir. Bununla birlikte, bölümümüz de; . Bilgisayar Laboratuarı . Devreler ve Sistemler Laboratuarı . Elektrik Makinaları Laboratuarı . Mikroişlemciler Laboratuarı . PLC Laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, Temel Bilim ve Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında deney tasarlar, yürütür, verileri analiz eder ve yorumlar.
4Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında istenilen bir gereksinimi karşılamak üzere bir sistemi, sistem bileşenlerini ve süreçlerini ekonomik, çevresel, etik vb. gerçekçi kısıtlar altında tasarlar.
6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
7Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
10Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
11Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki problemlerin çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 EEM101.160061 ALGORİTMALAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I Zorunlu 2
9 TAR111.160061 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
17 EEM103.160061 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 5
21 FİZ101.160061 FİZİK I Zorunlu 3
27 KİM101.160061 KİMYA Zorunlu 3
33 MAT101.160061 MATEMATİK I Zorunlu 5
39 TÜR111.160061 TÜRKÇE I Zorunlu 2
45 İNG111.160061 YABANCI DİL I (İNG) Zorunlu 3
Toplam 25
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 EEM104 ALGORİTMALAR VE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II Zorunlu 5
9 TAR112.160011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 Zorunlu 2
17 EEM102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 5
21 FİZ102.160011 FİZİK-2 Zorunlu 3
27 EEM106 LİNEER CEBİR Zorunlu 5
33 MAT102.160021 MATEMATİK II Zorunlu 5
39 TÜR112.160021 TÜRKÇE II Zorunlu 2
45 İNG112.160061 YABANCI DİL II (İNG) Zorunlu 3
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
10 EEM201 DEVRE ANALİZİ I Zorunlu 6
16 EEM209 DEVRE ANALİZİ LABORATUARI I Zorunlu 3
22 EEM205 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ İÇİN MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 3
28 EEM211 LOJİK DEVRELER LABORATUARI Zorunlu 2
34 EEM203 LOJİK DEVRELERE GİRİŞ Zorunlu 5
40 İNG221 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 3
46 EEM207 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I Zorunlu 5
Toplam 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
10 EEM.202 DEVRE ANALİZİ II Zorunlu 6
16 EEM210 DEVRE ANALİZİ LABORATUARI II Zorunlu 3
21 EEM206 ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Zorunlu 5
28 İNG222 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 3
34 EEM204 MÜHENDİSLİK İÇİN OLASILIK TEORİSİ Zorunlu 5
40 EEM208 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II Zorunlu 5
Toplam 27
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADTS-1 ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
8 EEM301 ANALOG ELEKTRONİK Zorunlu 4
14 EEM311 ANALOG ELEKTRONİK LABORATUARI Zorunlu 2
20 EEM.303 ELEKTRİK MAKİNALARI I Zorunlu 5
26 EEM309 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ Zorunlu 5
32 EEM305 İŞARETLER VE SİSTEMLER Zorunlu 4
37 EEM307 MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI Zorunlu 4
45 EEM313 YAZ UYGULAMA STAJI I Zorunlu 0
Toplam 24
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADTS-2 ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ II Seçmeli 0
8 EEM302 DİJİTAL ELEKTRONİK Zorunlu 5
14 EEM308 DİJİTAL ELEKTRONİK LABORATUARI Zorunlu 3
20 EEM.304 ELEKTRİK MAKİNALARI II Zorunlu 6
26 EEM306 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 5
33 TS-2 TEKNİK SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
Toplam 19
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ADST-3 ALANDIŞI TEKNİK SEÇMELİ SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
9 EEM401 ELEKTRİK- ELEKTRONİK TASARIM UYGULAMASI Zorunlu 7
15 TS-3 TEKNİK SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
21 EEM403 YAZ UYGULAMA STAJI II Zorunlu 0
Toplam 7
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ADTS-IV ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
9 EEM402 BİTİRME ÖDEVİ Zorunlu 7
15 TS-4 TEKNİK SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
Toplam 7
 
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
2 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
3 51373.161051 JAPONCA I Seçmeli 2
4 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
5 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
6 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
7 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
8 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
9 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
10 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
11 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
12 MSD201.160041 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
13 SRV207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
14 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
15 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 51374 JAPONCA II Seçmeli 2
6 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
7 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
8 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
9 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
10 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
11 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
14 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
15 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
16 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
17 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
18 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
19 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
20 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
21 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
22 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
23 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 0
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM391 NESNEYE YÖNELİK YAZILIM Seçmeli 3
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SOSYAL SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEMY391 NESNEYE YÖNELİK YAZILIM Seçmeli 3
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM392 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SOSYAL SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEMY392 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM307 MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 4
2 EEM322 LİNEER OLMAYAN DEVRELER VE SİSTEMLER Seçmeli 4
3 EEM324 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK Seçmeli 4
4 EEM326 PROGRAMLANABİLİR LOJİK ELEMANLARA GİRİŞ Seçmeli 4
5 EEM330 VERİ HABERLEŞMESİ Seçmeli 4
6 EEM332 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM322 LİNEER OLMAYAN DEVRELER VE SİSTEMLER Seçmeli 4
2 EEM324 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK Seçmeli 4
3 EEM326 PROGRAMLANABİLİR LOJİK ELEMANLARA GİRİŞ Seçmeli 4
4 EEM330 VERİ HABERLEŞMESİ Seçmeli 4
5 EEM332 ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI TEKNİK SEÇMELİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEMY491 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3
ALANDIŞI TEKNİK SEÇMELİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEMY491 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3
ALANDIŞI TEKNİK SEÇMELİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEMY491 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3
ALANDIŞI TEKNİK SEÇMELİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI TEKNİK SEÇMELİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI TEKNİK SEÇMELİ SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM421 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 4
2 EEM423 KABLOSUZ HABERLEŞME Seçmeli 4
3 EEM425 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Seçmeli 4
4 EEM427 GÖMÜLÜ SİSTEMLER Seçmeli 4
5 EEM429 TIBBİ ELEKTRONİK Seçmeli 4
6 EEM431 ANALOG TÜMDEVRE TASARIMI Seçmeli 4
7 EEM433 OPTO ELEKTRONİK Seçmeli 4
8 EEM435 FİBER OPTİK Seçmeli 4
9 EEM437 ENSTRUMANTASYON ELEKTRONİĞİ Seçmeli 4
10 EEM439 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 4
11 EEM441 ELEKTROMAGYETİK UYUMLULUK Seçmeli 4
12 EEM443 YAPAY SİNİR AĞLARINA GİRİŞ Seçmeli 4
13 EEM445 AYDINLATMA TEKNİĞİ Seçmeli 4
14 EEM447 GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 4
15 EEM449 MİKRODALGA DEVRELERİ Seçmeli 4
16 EEM451 BİLGİSAYAR MİMARİSİ I Seçmeli 4
17 EEM453 VERİ YAPILARI Seçmeli 4
18 EEM455 ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ELEMANLAR Seçmeli 4
19 EEM457 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM421 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 4
2 EEM423 KABLOSUZ HABERLEŞME Seçmeli 4
3 EEM425 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Seçmeli 4
4 EEM427 GÖMÜLÜ SİSTEMLER Seçmeli 4
5 EEM429 TIBBİ ELEKTRONİK Seçmeli 4
6 EEM431 ANALOG TÜMDEVRE TASARIMI Seçmeli 4
7 EEM433 OPTO ELEKTRONİK Seçmeli 4
8 EEM435 FİBER OPTİK Seçmeli 4
9 EEM437 ENSTRUMANTASYON ELEKTRONİĞİ Seçmeli 4
10 EEM439 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 4
11 EEM441 ELEKTROMAGYETİK UYUMLULUK Seçmeli 4
12 EEM443 YAPAY SİNİR AĞLARINA GİRİŞ Seçmeli 4
13 EEM445 AYDINLATMA TEKNİĞİ Seçmeli 4
14 EEM447 GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 4
15 EEM449 MİKRODALGA DEVRELERİ Seçmeli 4
16 EEM451 BİLGİSAYAR MİMARİSİ I Seçmeli 4
17 EEM453 VERİ YAPILARI Seçmeli 4
18 EEM455 ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ELEMANLAR Seçmeli 4
19 EEM457 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM421 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 4
2 EEM423 KABLOSUZ HABERLEŞME Seçmeli 4
3 EEM425 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Seçmeli 4
4 EEM427 GÖMÜLÜ SİSTEMLER Seçmeli 4
5 EEM429 TIBBİ ELEKTRONİK Seçmeli 4
6 EEM431 ANALOG TÜMDEVRE TASARIMI Seçmeli 4
7 EEM433 OPTO ELEKTRONİK Seçmeli 4
8 EEM435 FİBER OPTİK Seçmeli 4
9 EEM437 ENSTRUMANTASYON ELEKTRONİĞİ Seçmeli 4
10 EEM439 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Seçmeli 4
11 EEM441 ELEKTROMAGYETİK UYUMLULUK Seçmeli 4
12 EEM443 YAPAY SİNİR AĞLARINA GİRİŞ Seçmeli 4
13 EEM445 AYDINLATMA TEKNİĞİ Seçmeli 4
14 EEM447 GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 4
15 EEM449 MİKRODALGA DEVRELERİ Seçmeli 4
16 EEM451 BİLGİSAYAR MİMARİSİ I Seçmeli 4
17 EEM453 VERİ YAPILARI Seçmeli 4
18 EEM455 ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ELEMANLAR Seçmeli 4
19 EEM457 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA Seçmeli 4
20 EEM459 ANALOG HABERLEŞME Seçmeli 0
TEKNİK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM494 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
2 EEMY492 MÜH. EKONOMİSİ Seçmeli 3
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM494 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
2 EEMY492 MÜH. EKONOMİSİ Seçmeli 3
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM494 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
2 EEMY492 MÜH. EKONOMİSİ Seçmeli 3
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM422 ENFORMASYON VE KODLAMA Seçmeli 4
2 EEM424 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK TEMELLERİ Seçmeli 4
3 EEM426 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 4
4 EEM428 WEB TABANLI PROGRAMLAMA Seçmeli 4
5 EEM430 VLSI TASARIMINA GİRİŞ Seçmeli 4
6 EEM432 SAYISAL İŞARET İŞLEME Seçmeli 4
7 EEM434 BİLGİSAYARLI GÖRÜ Seçmeli 4
8 EEM436 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 4
9 EEM438 ELEKTROMANYETİK DÜZENLER VE LABORATUARI Seçmeli 4
10 EEM440 SAYISAL HABERLEŞME VE LABORATUARI Seçmeli 4
11 EEM442 MİKRODALGA VE LABORATUARI Seçmeli 4
12 EEM444 ELEKTRİK TESİSLERİ VE PROJE Seçmeli 4
13 EEM446 TESİS ORGANİZASYONU Seçmeli 4
14 EEM448 BİLGİSAYAR MİMARİSİ II Seçmeli 4
15 EEM450 İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 4
16 EEM452 VERİ TABANLARI Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM422 ENFORMASYON VE KODLAMA Seçmeli 4
2 EEM424 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK TEMELLERİ Seçmeli 4
3 EEM426 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 4
4 EEM428 WEB TABANLI PROGRAMLAMA Seçmeli 4
5 EEM430 VLSI TASARIMINA GİRİŞ Seçmeli 4
6 EEM432 SAYISAL İŞARET İŞLEME Seçmeli 4
7 EEM434 BİLGİSAYARLI GÖRÜ Seçmeli 4
8 EEM436 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 4
9 EEM438 ELEKTROMANYETİK DÜZENLER VE LABORATUARI Seçmeli 4
10 EEM440 SAYISAL HABERLEŞME VE LABORATUARI Seçmeli 4
11 EEM442 MİKRODALGA VE LABORATUARI Seçmeli 4
12 EEM444 ELEKTRİK TESİSLERİ VE PROJE Seçmeli 4
13 EEM446 TESİS ORGANİZASYONU Seçmeli 4
14 EEM448 BİLGİSAYAR MİMARİSİ II Seçmeli 4
15 EEM450 İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 4
16 EEM452 VERİ TABANLARI Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EEM422 ENFORMASYON VE KODLAMA Seçmeli 4
2 EEM424 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK TEMELLERİ Seçmeli 4
3 EEM426 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 4
4 EEM428 WEB TABANLI PROGRAMLAMA Seçmeli 4
5 EEM430 VLSI TASARIMINA GİRİŞ Seçmeli 4
6 EEM432 SAYISAL İŞARET İŞLEME Seçmeli 4
7 EEM434 BİLGİSAYARLI GÖRÜ Seçmeli 4
8 EEM436 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 4
9 EEM438 ELEKTROMANYETİK DÜZENLER VE LABORATUARI Seçmeli 4
10 EEM440 SAYISAL HABERLEŞME VE LABORATUARI Seçmeli 4
11 EEM442 MİKRODALGA VE LABORATUARI Seçmeli 4
12 EEM444 ELEKTRİK TESİSLERİ VE PROJE Seçmeli 4
13 EEM446 TESİS ORGANİZASYONU Seçmeli 4
14 EEM448 BİLGİSAYAR MİMARİSİ II Seçmeli 4
15 EEM450 İŞLETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 4
16 EEM452 VERİ TABANLARI Seçmeli 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
TEKNİK SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr