Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Tarih Bölümü, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak 1996–1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmış olup halen Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak eğitim programını sürdürmektedir. Bölüm 1996–1997 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamış, 2008–2009 Eğitim- Öğretim yılında ikinci öğretim programını da açmıştır.
Kazanılan Derece
Tarihçi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tarih Bölümüne kabul ve kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları sonucunda kazanılır. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM ise tüm başvuruları aldıktan sonra, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler: 1-Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi 2-Lise ve dengi okul diploması 3-ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi 4-Altı (6) adet vesikalık fotoğraf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarih alanında lisans derecesi edinebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel not ortalamasında 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekir.
Program Profili
Bölüm bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere 7 anabilim dalı mevcuttur. Tarih bölümünün temel hedefi; tarih biliminin temel ilkelerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip tarih lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarih Bölümünün temel istihdam politikası; insan yaşamının geçirdiği evreleri bilimsel yöntemlerle tetkike tabi tutan ve araştırmacı ruha sahip donanımlı tarihçiler yetiştirmekten ibarettir. Bu hedef doğrultusunda mezunların istihdam olanakları şöyle sıralanabilir: 1. Mezunlar, pedagojik formasyon programını tamamladıktan sonra, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ve dershanelerde tarih öğretmeni olarak çalışabilirler. 2. Mezunlar, paleografik metin okuma becerilerini geliştirerek, ülkemizdeki çeşitli arşivlerde çalışabilirler. 3. Mezunlar, yeterli memuriyet koşullarını sağladıktan sonra, çeşitli kamu kuruluşlarında ve araştırma merkezlerinde uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm öğrencilerinin dönem başında derslere kayıt yaptırmaları ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerin en az % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) harf notlarından birini alan öğrencnin o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin (DC) ve (DD) notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Ortalamaya Katılan Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 128 (Zorunlu Ders Kredisi: 92) (Seçmeli Ders Kredisi: 36) Ortalamaya Katılmayan Zorunlu Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 6 Mezuniyet Toplam Kredisi: 134 Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Tarih alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 66200, Yozgat. Web Adresi: http://tarih.bozok.edu.tr/index.html Tel: 0354 242 1021 Faks: 0354 242 1022 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca Tel: 0354 242 1021/2617 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Qiyas ŞÜKÜROV Tel. 0354 242 1021/2622
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır. İlaveten, bünyesinde 5.000 civarında kitap bulunduran bölüm kütüphanemiz mevcuttur.

Program Çıktıları
1Mezunlar, alanda edinilen bilgiler ile modern araştırma tekniklerini, gelecekteki mesleki yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilirler.
2Mezunlar, alanla ilgili verileri inceleyerek, bilimsel bilgiler edinirler.
3Mezunlar, alanla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilir ve elde edilen sonuçları bilimsel olarak yorumlayabilirler.
4Mezunlar, dünyanın geçirdiği hızlı değişim ile küreselleşmeyi temel alarak disiplinler arası yaklaşımla yalnızca tarih bilimi değil, diğer sosyal bilimler alanında da etkileşimi sağlayabilirler.
5Mezunlar bilim, kültür, sanat ve iktisat tarihi ile devletler, kültürler ve siyasal müesseselerin tarihini eski çağlardan günümüze kadar kronolojik olarak ele alıp öğrenirler.
6Mezunlar, eski yazı çeşitleri ve bazı yabancı dilleri öğrenerek, arşiv malzemeleri ve yazma eserleri inceleyerek, bilimsel çalışmalar yapabilirler.
7Mezunlar, insanlık tarihini topluma tanıtmak ve sevdirmek, ülkenin sorunlarının anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla çözüm önerileri geliştirebilirler.
8Mezunlar, yapılan akademik, bilimsel ve eğitsel faaliyetler neticesinde bölgesel ve küresel sorunları analiz ederek çözüm önerileri geliştirebilirler.
9Mezunlar, Türk ve dünya tarihinde meydana gelen olayların günümüzle ilgili uzantılarını temel alarak, gelecekle ilgili tespit ve öngörülerde bulunabilir, tarihle ilgili çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilirler.
10Mezunlar ,Türk Tarih Kurumu’nda ve milli arşivlerde görev alabilecek düzeyde uzman olarak yetişirler.
11Mezunlar, alanla ilgili gerekli bilgilerle donanıp, çeşitli kurumlarda sosyal bilimler uzmanı veya tarihçi olarak istihdam edilebilirler.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 511014.161051 ATA.İLK.VE İNK.TAR.I Zorunlu 2
10 51111.161051 İLK ÇAĞ TARİHİ I Zorunlu 4
16 511014 İNGİLİZCE I Zorunlu 2
22 51103.161051 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 2
28 51101.161051 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ I Zorunlu 2
34 51141.161051 OSMANLICA I Zorunlu 6
40 51147 ROMA TARİHİ I Zorunlu 2
45 TARSD-1 SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 4
51 51107 SELÇUKLU TARİHİ I Zorunlu 4
57 511013.161051 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 511024.161051 ATA.İLK.İNK.TAR. II Zorunlu 2
10 51112.161051 İLKÇAĞ TARİHİ II Zorunlu 4
16 511024 İNGİLİZCE II Zorunlu 2
22 51104.161051 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2
28 51102.161051 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ II Zorunlu 2
34 51142.161051 OSMANLICA II Zorunlu 6
40 51148 ROMA TARİHİ II Zorunlu 2
45 TARSD-2 SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 4
51 51108 SELÇUKLU TARİHİ II Zorunlu 4
57 511023.161051 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG1 ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 2
9 51213.161051 AVRUPA TARİHİ I Zorunlu 2
15 51241.161051 OSMANLI PALEOGRAFYASI I Zorunlu 6
21 51211.161051 OSMANLI TARİHİ I Zorunlu 4
28 TARSD3 SEÇMELİ DERS3 Seçmeli 0
34 51207 SELÇUKLU TARİHİ III Zorunlu 2
40 51203.161051 TARİH METOD.VE BİBL.I Zorunlu 4
46 51221.161051 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I Zorunlu 2
Toplam 22
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 ASDG2. ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 2
9 51214.161051 AVRUPA TARİHİ II Zorunlu 2
15 51242.161051 OSMANLI PALEOGRAFYASI II Zorunlu 6
21 51212.161051 OSMANLI TARİHİ II Zorunlu 4
28 TARSD4 SEÇMELİ DERS4 Seçmeli 0
34 51208 SELÇUKLU TARİHİ IV Zorunlu 2
40 51204.161051 TARİH METOD.VE BİBL. II Zorunlu 4
46 51222.161051 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II Zorunlu 2
Toplam 22
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 51315.161051 AVRUPA TARİHİ III Zorunlu 4
10 51311.161051 OSMANLI TARİHİ III Zorunlu 6
16 51321.161051 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ I Zorunlu 4
23 TARSD5 SEÇMELİ DERS5 Seçmeli 0
28 51339.161051 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I Zorunlu 4
34 51331.161051 XIX. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Zorunlu 4
Toplam 22
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 51316.161051 AVRUPA TARİHİ IV Zorunlu 4
10 51312.161051 OSMANLI TARİHİ IV Zorunlu 6
16 51322.161051 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ II Zorunlu 4
23 TARSD6 SEÇMELİ DERS6 Seçmeli 0
28 51340.161051 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 4
34 51332.161051 XIX. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Zorunlu 4
Toplam 22
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 51449.161051 BİTİRME TEZİ I Zorunlu 8
10 51411.161051 OSMANLI TARİHİ V Zorunlu 6
19 TARSD7 SEÇMELİ DERS7 Seçmeli 0
25 51413.161051 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Zorunlu 2
31 51425.161051 XX. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Zorunlu 2
Toplam 18
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 51450.161051 BİTİRME TEZİ II Zorunlu 8
10 51412.161051 OSMANLI TARİHİ VI Zorunlu 6
19 TARSD8 SEÇMELİ DERS8 Seçmeli 0
25 51414.161051 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Zorunlu 2
31 51426.161051 XX. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Zorunlu 2
Toplam 18
 
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51149 DÜNYA TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51149 DÜNYA TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51149 DÜNYA TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51150 DÜNYA TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51150 DÜNYA TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 2
3 31215 ELEMENTLERİN ÖYKÜSÜ Seçmeli 2
4 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
5 ADSI GİRİŞİMCİLİK I Seçmeli 2
6 AGSD-219 İŞYERİNDE MOBİNG VE MÜCADELE Seçmeli 2
7 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
8 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
9 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
10 BİYD223 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 2
11 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
12 EEM391 NESNEYE YÖNELİK YAZILIM Seçmeli 2
13 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
14 HEM-212 SAĞLIKLI ADÖLESAN DÖNEM Seçmeli 2
15 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
16 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
17 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 HEMSEÇ-425 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI Seçmeli 2
20 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
21 İŞL207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
22 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
23 JM217 DOĞAL AFETLER Seçmeli 2
24 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
25 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
26 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
27 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
28 SRV207.162012 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
29 YDBF-I FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
30 YDBİ-I İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-I Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11229.161011 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21213.161021 FİZİK VE YAŞAM 1 Seçmeli 5
3 31215 ELEMENTLERİN ÖYKÜSÜ Seçmeli 2
4 32211.161032 IŞIK MADDE ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2
5 AGSD-219 İŞYERİNDE MOBİNG VE MÜCADELE Seçmeli 2
6 BİYD219 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2
7 BİYD223 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR I Seçmeli 2
8 EEM291 AKADEMİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNMA Seçmeli 2
9 EEM391 NESNEYE YÖNELİK YAZILIM Seçmeli 2
10 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
11 HEM-212 SAĞLIKLI ADÖLESAN DÖNEM Seçmeli 2
12 HEM-213 SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI Seçmeli 2
13 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
14 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
15 HEMSEÇ-425 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI Seçmeli 2
16 İM281.160021 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2
17 İŞL207.162011 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2
18 JM215.160031 KENT JEOLOJİSİ Seçmeli 2
19 MAT245 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. I Seçmeli 2
20 MIS209.160051 SOSYO-KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2
21 MM213 MAKİNE VE İNSAN 1 Seçmeli 2
22 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 3A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51205.161051 İLK.MÜS.TÜRK.DEVLETLERİ TAR.I Seçmeli 4
2 51209.161051 BEYLİKLER TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51215.161051 MOĞOL TARİHİ I Seçmeli 4
2 51245.161051 BİZANS TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51205.161051 İLK.MÜS.TÜRK.DEVLETLERİ TAR.I Seçmeli 4
2 51209.161051 BEYLİKLER TARİHİ I Seçmeli 4
3 51215.161051 MOĞOL TARİHİ I Seçmeli 4
4 51229 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ I Seçmeli 4
5 51233 TÜRK BASIN TARİHİ I Seçmeli 4
6 51235 DİNLER TARİHİ I Seçmeli 4
7 51237 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 4
8 51239 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
9 51243.161051 TÜRK HUKUK TARİHİ I Seçmeli 4
10 51245.161051 BİZANS TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51205.161051 İLK.MÜS.TÜRK.DEVLETLERİ TAR.I Seçmeli 4
2 51209.161051 BEYLİKLER TARİHİ I Seçmeli 4
3 51215.161051 MOĞOL TARİHİ I Seçmeli 4
4 51229 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ I Seçmeli 4
5 51233 TÜRK BASIN TARİHİ I Seçmeli 4
6 51235 DİNLER TARİHİ I Seçmeli 4
7 51237 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 4
8 51239 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 4
9 51243.161051 TÜRK HUKUK TARİHİ I Seçmeli 4
10 51245.161051 BİZANS TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 2
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 ADSII GİRİŞİMCİLİKII Seçmeli 2
6 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
7 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
8 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
9 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
10 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
11 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
12 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
13 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
14 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
15 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
16 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
17 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
18 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
19 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
20 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
21 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
22 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
23 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
24 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
25 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
26 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 11230 TÜRK HAT SANATI Seçmeli 2
2 21214 FİZİK VE YAŞAM 2 Seçmeli 5
3 31212 BİLİM TARİHİ VE KİMYA Seçmeli 2
4 31216 RENK BİLGİSİ VE ENDÜSTRİYEL BOYALAR Seçmeli 2
5 AGSD-218 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2
6 AGSD-221 TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ UYGULAMALARI I Seçmeli 2
7 AGSD-222 BİREYSEL DENETİM VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2
8 AGSD-223 SAĞLIK YÖNETİMİ Seçmeli 2
9 BİYD220 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2
10 BİYD224 BİYOLOJİDE GÜNCEL KONULAR II Seçmeli 2
11 BSM222 ERGONOMİ Seçmeli 2
12 EEM292 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2
13 HEM211 ÇEVRE VE SAĞLIK Seçmeli 2
14 HEM-214 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2
15 HEM-215 İLK YARDIM Seçmeli 2
16 HEM-216 HASTALIK BİLGİSİ Seçmeli 2
17 HEM-217 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Seçmeli 2
18 İM282 DEPREM VE İNSAN Seçmeli 2
19 JM214 TIBBİ JEOLOJİ Seçmeli 2
20 MAT246 UYGULAMALI BİLİMLERDE MAT. II Seçmeli 2
21 MM214 MAKİNE VE İNSAN 2 Seçmeli 2
22 MSD201 FOTOĞRAF TEKNİKLERİ Seçmeli 2
23 SRV208. GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2
24 YDBF-II FRANSIZCA İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
25 YDBİ-II İNGİLİZCE İLETİŞİM BECERİLERİ-II Seçmeli 2
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 4A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51206.161051 İLK.MÜS.TÜRK.DEV.TAR.II Seçmeli 4
2 51210.161051 BEYLİKLER TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51216.161051 MOĞOL TARİHİ II Seçmeli 4
2 51246.161051 BİZANS TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51206.161051 İLK.MÜS.TÜRK.DEV.TAR.II Seçmeli 4
2 51210.161051 BEYLİKLER TARİHİ II Seçmeli 4
3 51216.161051 MOĞOL TARİHİ II Seçmeli 4
4 51230 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ II Seçmeli 4
5 51234.161051 TÜRK BASIN TARİHİ II Seçmeli 4
6 51236 DİNLER TARİHİ II Seçmeli 4
7 51238 BİLİM TARİHİ II Seçmeli 4
8 51240 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 4
9 51246.161051 BİZANS TARİHİ II Seçmeli 4
10 51248 TÜRK HUKUK TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51206.161051 İLK.MÜS.TÜRK.DEV.TAR.II Seçmeli 4
2 51210.161051 BEYLİKLER TARİHİ II Seçmeli 4
3 51216.161051 MOĞOL TARİHİ II Seçmeli 4
4 51230 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ II Seçmeli 4
5 51234.161051 TÜRK BASIN TARİHİ II Seçmeli 4
6 51236 DİNLER TARİHİ II Seçmeli 4
7 51238 BİLİM TARİHİ II Seçmeli 4
8 51240 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 4
9 51246.161051 BİZANS TARİHİ II Seçmeli 4
10 51248 TÜRK HUKUK TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 5A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51347 ARAPÇA I Seçmeli 4
2 51349.161051 FARSÇA I Seçmeli 4
3 TAR357 RUSÇA I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51337 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ I Seçmeli 4
2 51339.161051 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51337 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ I Seçmeli 4
2 51343 RUSYA TARİHİ I Seçmeli 4
3 51347 ARAPÇA I Seçmeli 4
4 51349 FARSÇA I Seçmeli 4
5 51351 MESLEKİ YABANCİ DİL III Seçmeli 4
6 51353 OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ I Seçmeli 4
7 51361 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Seçmeli 4
8 TAR357 RUSÇA I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51337 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ I Seçmeli 4
2 51343 RUSYA TARİHİ I Seçmeli 4
3 51347 ARAPÇA I Seçmeli 4
4 51349 FARSÇA I Seçmeli 4
5 51351 MESLEKİ YABANCİ DİL III Seçmeli 4
6 51353 OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ I Seçmeli 4
7 51361 OSMANLI DİPLOMATİKASI I Seçmeli 4
8 TAR357 RUSÇA I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 6A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51348.161051 ARAPÇA II Seçmeli 4
2 51350.161051 FARSÇA II Seçmeli 4
3 TAR358 RUSÇA II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51338 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ II Seçmeli 4
2 51340.161051 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51338 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ II Seçmeli 4
2 51344 RUSYA TARİHİ II Seçmeli 4
3 51348.161051 ARAPÇA II Seçmeli 4
4 51350 FARSÇA II Seçmeli 4
5 51352 MESLEKİ YABANCI DİL IV Seçmeli 4
6 51354 OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ II Seçmeli 4
7 51358.161051 RUSÇA II Seçmeli 4
8 51362 OSMANLI DİPLOMATİKASI II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51338 HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ II Seçmeli 4
2 51344 RUSYA TARİHİ II Seçmeli 4
3 51348.161051 ARAPÇA II Seçmeli 4
4 51350 FARSÇA II Seçmeli 4
5 51352 MESLEKİ YABANCI DİL IV Seçmeli 4
6 51354 OSMANLI DENİZCİLİK TARİHİ II Seçmeli 4
7 51358.161051 RUSÇA II Seçmeli 4
8 51362 OSMANLI DİPLOMATİKASI II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 7A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51423 RUSÇA III Seçmeli 4
2 51445.161051 FARSÇA III Seçmeli 4
3 51453 ARAPÇA III Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS 7B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51419 TÜRK DEMOKRASİ VE MODERNLEŞME TARİHİ I Seçmeli 4
2 51433 TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51417.161051 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I Seçmeli 4
2 51447 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI COĞRAFYASI TARİHİ I Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51415 OSMANLI SOSYO VE İKTİSAT TARİHİ I Seçmeli 4
2 51417 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I Seçmeli 4
3 51419 TÜRK DEMOKRASİ VE MODERNLEŞME TARİHİ I Seçmeli 4
4 51423 RUSÇA III Seçmeli 4
5 51431 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ I Seçmeli 4
6 51433 TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ I Seçmeli 4
7 51435 İKTİSAT TARİHİ I Seçmeli 4
8 51437 BALKAN TARİHİ I Seçmeli 4
9 51439 ORTADOĞU TARİHİ I Seçmeli 4
10 51441 TARİH FELSEFESİ I Seçmeli 4
11 51443 MESLEKİ YABANCI DİL V Seçmeli 4
12 51445.161051 FARSÇA III Seçmeli 4
13 51447 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI COĞRAFYASI TARİHİ I Seçmeli 4
14 51453 ARAPÇA III Seçmeli 4
15 51463 OSMANLI DİPLOMATİKASI III Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51415 OSMANLI SOSYO VE İKTİSAT TARİHİ I Seçmeli 4
2 51417 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I Seçmeli 4
3 51419 TÜRK DEMOKRASİ VE MODERNLEŞME TARİHİ I Seçmeli 4
4 51423 RUSÇA III Seçmeli 4
5 51431 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ I Seçmeli 4
6 51433 TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ I Seçmeli 4
7 51435 İKTİSAT TARİHİ I Seçmeli 4
8 51437 BALKAN TARİHİ I Seçmeli 4
9 51439 ORTADOĞU TARİHİ I Seçmeli 4
10 51441 TARİH FELSEFESİ I Seçmeli 4
11 51443 MESLEKİ YABANCI DİL V Seçmeli 4
12 51445.161051 FARSÇA III Seçmeli 4
13 51447 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI COĞRAFYASI TARİHİ I Seçmeli 4
14 51453 ARAPÇA III Seçmeli 4
15 51463 OSMANLI DİPLOMATİKASI III Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS 8A
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51424 RUSÇA IV Seçmeli 4
2 51446.161051 FARSÇA IV Seçmeli 4
3 51454 ARAPÇA IV Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS 8B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51420 TÜRK DEMOKRASİ VE MODERNLEŞME TARİHİ II Seçmeli 4
2 51434 TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51418.161051 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ II Seçmeli 4
2 51448 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI COĞRAFYASI TARİHİ II Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51416 OSMANLI SOSYO VE İKTİSAT TARİHİ II Seçmeli 4
2 51418.161051 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ II Seçmeli 4
3 51420 TÜRK DEMOKRASİ VE MODERNLEŞME TARİHİ II Seçmeli 4
4 51424 RUSÇA IV Seçmeli 4
5 51432 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ II Seçmeli 4
6 51434 TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ II Seçmeli 4
7 51436 İKTİSAT TARİHİ II Seçmeli 4
8 51438 BALKAN TARİHİ II Seçmeli 4
9 51440 ORTADOĞU TARİHİ II Seçmeli 4
10 51442.161051 TARİH FELSEFESİ II Seçmeli 4
11 51444 MESLEKİ YABANCI DİL VI Seçmeli 4
12 51446.161051 FARSÇA IV Seçmeli 4
13 51448 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI COĞRAFYASI TARİHİ II Seçmeli 4
14 51454 ARAPÇA IV Seçmeli 4
15 51464 OSMANLI DİPLOMATİKASI IV Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 51416 OSMANLI SOSYO VE İKTİSAT TARİHİ II Seçmeli 4
2 51418.161051 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ II Seçmeli 4
3 51420 TÜRK DEMOKRASİ VE MODERNLEŞME TARİHİ II Seçmeli 4
4 51424 RUSÇA IV Seçmeli 4
5 51432 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ II Seçmeli 4
6 51434 TÜRK DİPLOMASİ TARİHİ II Seçmeli 4
7 51436 İKTİSAT TARİHİ II Seçmeli 4
8 51438 BALKAN TARİHİ II Seçmeli 4
9 51440 ORTADOĞU TARİHİ II Seçmeli 4
10 51442.161051 TARİH FELSEFESİ II Seçmeli 4
11 51444 MESLEKİ YABANCI DİL VI Seçmeli 4
12 51446.161051 FARSÇA IV Seçmeli 4
13 51448 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI COĞRAFYASI TARİHİ II Seçmeli 4
14 51454 ARAPÇA IV Seçmeli 4
15 51464 OSMANLI DİPLOMATİKASI IV Seçmeli 4
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr