Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

EĞİTİM FAKÜLTESİ - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle okul öncesi öğretmenliği lisans programı öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Okul Öncesi Öğretmeni
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Okul öncesi Öğretmenliği bölümüne kabul kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı sonucunda YGS-5 puan türüne göre yerleştirilir. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM ise tüm başvuruları aldıktan sonra, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler: 1-Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi 2-Lise ve dengi okul diploması 3-ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi 4-Altı (6) adet vesikalık fotoğraf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Okulöncesi Öğretmenliği programı, okulöncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Okulöncesi Öğretmenliği Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sağlam Tel :+90 354 2421025 E-mail : mehmet.saglam@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Okulöncesi Öğretmenliği programında 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
2Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
3Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
4Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
5Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
6Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
7Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
8Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
9Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
10Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
11Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
12Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
13Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
14Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
15Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
16En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
17Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR101 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2
7 ENF101 BİLGİSAYAR I Zorunlu 4
12 OMES101 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3
17 YBD-101 İNGİLİZCE I Zorunlu 3
22 İOO103 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 5
27 İOO101 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 6
32 İOO105 PSİKOLOJİ Zorunlu 5
37 TUR101 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM Zorunlu 2
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 İOO102 ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Zorunlu 10
7 TAR102 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2
12 ENF102 BİLGİSAYAR II Zorunlu 4
17 İOO104 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 6
22 OMES102 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3
27 YBD-102 İNGİLİZCE II Zorunlu 3
32 TUR102 TÜRKÇE II : SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 ADSG1 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1 Seçmeli 0
10 İOO201 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 4
14 SIN211 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 0
16 İOO207 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Zorunlu 4
21 İOO209 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 4
26 İOO203 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞ. I Zorunlu 5
31 OMES201 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3
36 SEÇ201 SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 0
38 İOO205 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ Zorunlu 6
Toplam 26
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSG2 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2 Seçmeli 0
7 İOO204 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 3
12 İOO208 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 4
17 İOO210 DRAMA Zorunlu 4
22 İOO202 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞ. II Zorunlu 4
27 İOO206 MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 5
32 OMES204 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TAS. Zorunlu 5
37 OMES202 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 3
Toplam 28
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 İOO301 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3
6 SIN309 DRAMA Zorunlu 0
8 İOO305 FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3
13 İOO307 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 4
17 SIN305 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
18 SIN303 İLK OKUMA YAZMA VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
20 İOO309 İSTATİSTİK Zorunlu 3
25 İOO303 MÜZİK EĞİTİMİ I Zorunlu 3
30 OMES303 OKUL DENEYİMİ-I Zorunlu 6
35 İOO311 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 5
40 OMES301 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 3
Toplam 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 İOO310 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3
6 SIN310 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Zorunlu 0
8 İOO308 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3
13 İOO306 MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu 4
18 İOO304 MÜZİK EĞİTİMİ II Zorunlu 3
23 İOO314 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETİMİN.ÖZEL EĞİ. Zorunlu 3
28 OMES302 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3
33 İOO302 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 5
38 İOO312 TOPLUMA HİZMET UYG. Zorunlu 6
42 SIN304 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 0
Toplam 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 İOO401 ANNE-BABA EĞİTİMİ Zorunlu 3
10 İOO403 ARAŞTIRMA PROJESİ I Zorunlu 6
15 İOOG GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS Seçmeli 0
20 OMES403 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 10
25 OMES401 REHBERLİK Zorunlu 3
30 SEÇ405 SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 0
Toplam 22
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8 İOO404 ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu 5
12 SIN402 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 0
14 İOO402 İLKÖĞRETİM HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROG. Zorunlu 4
18 SIN404 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 0
20 OMES404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 10
25 SEÇ409 SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 0
27 İOOA-4 SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli 0
29 OMES402 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 3
Toplam 22
 
ALAN İÇİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALAN İÇİ SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr