Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - TARLA BİTKİLERİ -Program Tanımları
Kuruluş
Tarla bitkileri Bölümü Ziraat Fakültesi bünyesinde 1992 tarihinde kurulmuş ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında 4 adet öğretim üyesi ile Lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde eğitim ve öğretimine başlamıştır. Tarla Bitkileri Bölümü ve eğitim faaliyetlerine Yozgat ili merkezinde devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Gördüğü lisans eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile stajda başarılı olan öğrencilere lisans diploması verilir. Öğrencinin derslerden başarılı olabilmesi için 4'lük sistemde en az 2.00 alması zorunludur. Mezun olan öğrenci Ziraat Mühendisi ünvanını alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayın lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puanı almış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Muafiyet: Eğitim-öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları Yüksek Öğretim Kurumları'ndan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlamasından 15 gün önce başvurarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkelere göre değerlendirme yapılır ve karara bağlanır. İngilizce için her akademik dönemin başında yapılan muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren ve anılan derslerden başarılı olan öğrenciler muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlık not ortalaması elde etmek
Program Profili
Bölümün temel amacı, Tahıllar, Yemeklik dane baklagiller, Yağ, Lif, Nişasta, Şeker, Keyf, Yem ve Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve ıslahı, Çayır-Mer'aların yönetimi ve ıslahı konularında eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarla Bitkileri Bölümü mezunları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitülerinde ve diğer resmi kuruluşlarda, tarımsal amaçlı kooperatiflerde, Tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalarda (yem,şeker,konserve,salça,sigara vb.) tohumculuk şirketleri ile gübre ve ilaç pazarlayan özel kuruluşlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün veya diğer Enstitülerin uyguladığı Lisans Üstü eğitim yönergesinde yer alan koşullar çerçevesinde düzenlenir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Not değerlendirmesi bağıl sistemde yapılır. Sınav değerlendirmeleri Bozok Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinde yer aldığı şekilde uygulanır. Bir dersin başarı notu, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanlar ortalamasının %40'nın; final sınav puanının %60'ına ilavesiyle elde edilir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin arasınav puanı ile yarı yıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız ilan edilir ve puanları FF (devamsız) harf notu ile değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullara ek olarak 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Zeki MUT AKTS/DS Koordinatörü: Doç Dr. Uğur Başaran Adres: Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
Bölüm Olanakları
Bölüm, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı adı altında tek bir anabilim dalından oluşmuştur. Tarla Bitkileri bölümünde 4 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri bölümünde araştırma, öğretim ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deneme tarlaları, traktör ile tarla tarımında kullanılan bazı alet ve ekipmanlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Tarımla ilgili çalışmalarda tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
3Alanıyla ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
4Alanıyla ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
5Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
6Tarla Bitkileri alanı ile ilgili ham madde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahip olur .
7Alanıyla ilgili alanlarda karşılaştığı sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
8Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak, alanıyla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
9Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
10Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, disiplinler arası çalışma yapar.
11Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
12Mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
13Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
14Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
15Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2
2 TBD101 BOTANİK I Zorunlu 5
3 TBD107 FİZİK Zorunlu 4
4 TBD109 KİMYA Zorunlu 4
5 TBD105 MATEMATİK Zorunlu 4
6 TDB101 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Zorunlu 3
7 TÜR111 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2
9 ING111 Yabancı Dil-I Seçmeli 2
10 TBD103 ZOOLOJİ Zorunlu 4
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR112.164011 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2
2 TDB108 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 4
3 TDB106 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 4
4 TBD102 BOTANİK II Zorunlu 5
5 TDB102 İSTATİSTİK Zorunlu 4
6 TDB104 METEOROLOJİ Zorunlu 2
7 TDB110 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Zorunlu 5
8 TÜR112 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2
10 ING112 Yabancı Dil-II Seçmeli 2
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 MSD-1 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 5
4 MSD-2 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 4
5 TMB-201 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Zorunlu 4
6 TEB-201 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 4
7 TYS-201 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 4
8 TBB-201 TARLA TARIMININ İLKELERİ Zorunlu 5
9 ZTB-201 ZOOTEKNİ Zorunlu 4
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-202 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 4
2 BKB-202 BİTKİ KORUMA Zorunlu 4
4 MSD-3 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 4
6 MSD-4 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli 5
8 MSD-5 MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli 4
9 TBB-204 TARLA BİTKİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 5
10 TOB-202 TOPRAK BİLİMİ Zorunlu 4
Toplam 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 BDSD-1 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 4
4 TBİSD-1 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 4
5 TBB-301 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Zorunlu 5
6 TBB-309 MESLEKİ UYGULAMA-1 Zorunlu 4
7 TBB-307 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 3
8 TBB-305 TOHUMLUK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 5
9 TBB-303 YAĞ BİTKİLERİ Zorunlu 5
Toplam 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBB-302 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Zorunlu 4
3 BDSD-2 BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 4
5 TBİSD-2 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 3
6 TBB-310 MESLEKİ UYGULAMA-2 Zorunlu 4
7 TBB-308 MESLEKİ YABANCI DİL-2 Zorunlu 3
8 TBB-304 NİŞASTA ŞEKER BİTKİLERİ Zorunlu 4
9 TDB302 STAJ Zorunlu 4
10 TBB-306 YEMEKLİK BAKLAGİLLER Zorunlu 4
Toplam 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSDG-1 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1 Seçmeli 2
4 TBİSD-3 BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli 4
5 TBB-405 ÇAYIR VE MERA AMENAJMANI Zorunlu 5
6 TBB-403 LİF VE KEYF BİTKİLERİ Zorunlu 5
7 TBB-409 MESLEKİ UYGULMA-3 Zorunlu 4
8 TBB-401 SERİN İKLİM TAHILLARI Zorunlu 5
9 TBB-407 TARLA BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 5
Toplam 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 ADSDG-2 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2 Seçmeli 2
3 TBB-412 BİTİRME TEZİ Zorunlu 3
5 TBİSD-4 BÖLÜM İÇİ SECMELİ DERS-4 Seçmeli 4
6 TBB-406 ÇAYIR MERA ISLAHI Zorunlu 5
7 TBB-408 ÇİM ALANLARININ TESİS VE BAKIMI Zorunlu 4
8 TBB-410 MESLEKİ UYGULAMA-4 Zorunlu 4
9 TBB-404 ORGANİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Zorunlu 3
10 TBB-402 SICAK İKLİM TAHILLARI Zorunlu 5
Toplam 30
 
Yabancı Dil-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
Yabancı Dil-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNGİ111 İNGİLİZCE I Seçmeli 2
Yabancı Dil-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
Yabancı Dil-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İNGİ112 İNGİLİZCE II Seçmeli 2
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB201 ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI Seçmeli 5
2 TDB203 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 5
3 TDB205 GENEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB207 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Seçmeli 4
2 TDB209 GENETİK VE SİTOGENETİK Seçmeli 4
3 TDB211 HAYVAN YETİŞTİRME Seçmeli 4
4 TDB213 BİYOKİMYA Seçmeli 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB202 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 4
2 TDB204 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 4
3 TDB206 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB208 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 5
2 TDB210 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Seçmeli 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
MESLEKİ SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TDB212 TARIMSAL MÜCADELE MAKİNELERİ Seçmeli 4
2 TDB214 SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 4
3 TDB216 SERA YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 4
4 TDB218 BİTKİ ISLAHI Seçmeli 4
5 TDB220 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-411 BAHÇE BİTKİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 4
2 BBB-415 KÜLTÜR MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 4
3 BBB-417 AMPELOGRAFİ Seçmeli 4
4 BKB-303 BİTKİ ZARARLILARI İLE MÜCADELE VE İLAÇLAR Seçmeli 4
5 BKB-411 KENTSEL ENTOMOLOJİ Seçmeli 4
6 BKB-413 ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARINDA BİTKİ KORUMA Seçmeli 4
7 BKB-415 BİTKİ KORUMA VE ÇEVRE Seçmeli 4
8 BKB-417 ARILAR VE TOZLAŞMA Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBB-311 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 TBB-313 MÜNAVEBE Seçmeli 4
3 TBB-315 BİTKİ GEN KAYNAKLARI Seçmeli 4
4 TBB-317 TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 4
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 BBB-302 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 4
2 BBB-306 SICAK İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 4
3 BBB-310 BUDAMA TEKNİKLERİ VE TERBİYE Seçmeli 4
4 BBB-406 ÖZEL BAĞCILIK Seçmeli 4
5 BKB-404 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 4
6 BKB-412 SEBZE VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 4
7 BKB-414 ÇİFTLİK VE EVCİL HAYVAN ZARARLILARI Seçmeli 4
8 BKB-416 ALTERNATİF HERBOLOJİ Seçmeli 4
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBB-312 TARLA YABANCI OTLARI Seçmeli 3
2 TBB-314 YEM KÜLTÜRÜNÜN GENEL ESASLARI Seçmeli 3
3 TBB-316 STANDARDİZASYON VE DEPOLAMA Seçmeli 3
4 TBB-318 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBB-411 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 4
2 TBB-413 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 4
3 TBB-415 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 4
4 TBB-417 TARLA BİTKİLERİNDE GÜBRELEME Seçmeli 4
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
ALANDIŞI SEÇMELİ DERS-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SECMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
BÖLÜM İÇİ SECMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TBB-414 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 4
2 TBB-416 MOLEKÜLER BİTKİ ISLAHI Seçmeli 4
3 TBB-418 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 4
4 TBB-420 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 4
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr