Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - KİMYA (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kimya Bölümü yüksek lisans programı 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenime açılmıştır. Yüksek Lisans programı içerisinde Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 ana bilim dalında yüksek lisans yaptırılmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya alanında yüksek lisans derecesi elde etmek için en az iki yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez döneminde eğitim görmeleri gerekir. Tez dönemine geçebilmek için seminer dersi hariç en az 24 kredi ders alınması ve başarılması gerekir.
Program Profili
Yüksek Lisans programı içerisinde Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve organik Kimya olmak üzere 5 anabilim dalında tezli yüksek lisans yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz o andan itibaren gerek verilen dersler, gerekse laboratuar imkanları ile alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilmeleri yönünde yetiştirilmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla doktara programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna ara sınav %40 ve yıl sonu sınavı % 60 katkı getirir. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Mustafa SAÇMACI Tel: 0 354 242 10 21/2520
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde toplam 5 laboratuar 1 adet madde malzeme deposu mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Anorganik, Organik, Analitik , Fizikokimya ve Biyokimya laboratuarları olarak tahsis edilmiştir. Bölümde bölgesel ölçekte araştırmalar da yapılmaktadır. Bölgesel olarak bazı danışmanlık hizmetleri ve analiz imkanları sunulmaktadır. Çevreyi bilinçlendirmek amacıyla bilimsel anlamda çevre sorunları ile ilgili çeşitli seminerler ve toplantılar da yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2Tezini savunabilir
3Çalışma sonuçlarını bilimsel olarak elde edip sunabilir
4Pratik ve teorik çalışmaları ileri düzeyde yapabilir
5İlgili bilim dalının ileri düzeyde bilgi ve becerilerine sahip olur
6Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
7Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı ön görülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
8Kimya ile ilgili yapılacak organizasyonlara katılabilme ve sorumluluk alabilme.
9Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
10Kendi alanı ile yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilmek, projelendirebilmek ve alanı ile ilgili deneyleri yaparak elde ettiği sonuçları yorumlayabilmek.
11Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
12Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
13Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
14Kimya alnında uzmanlaşacağı konuyu bilimsel veriler ışığında araştırmak, laboratuar denemelerini ve gözlemlerini yapabilmek, sonuçları yazılı ve sözlü olarak değerlendirmek ve doküman haline getirebilmek.
15Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
16Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 KİM533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 0
10 KİMYLDG1 SEÇMELİ DERS GURUBU Seçmeli 0
19 KİM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
8 KİMYLDG2 SEÇMELİ DERS GURUBU Seçmeli 0
14 KİM500 SEMİNER Zorunlu 0
20 KİM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 KİM597 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
13 KİM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 KİM597 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
13 KİM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KİM501 POLİMER KİMYASI I Seçmeli 6
2 KİM502 POLİMER KİMYASI II Seçmeli 6
3 KİM503 ORGANİK ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 6
4 KİM504 SPEKTROSKOPİK YAPI ANALİZİ Seçmeli 6
5 KİM505 ORGANİK KİMYADA REDOKS REAKSİYONLARI Seçmeli 6
6 KİM506 İYONİK POLİMERİZASYON Seçmeli 6
7 KİM507 ADSORPSİYON VE KATALİZ Seçmeli 6
8 KİM508 BESİN KİMYASI Seçmeli 6
9 KİM509 ORGANİK BOYARMADDELER Seçmeli 6
10 KİM510 POLİMER KİMYASI LABORATUVARI Seçmeli 6
11 KİM511 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
12 KİM512 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
13 KİM513 POLİMER KARAKTERİZASYONU I Seçmeli 6
14 KİM514 AROMATİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
15 KİM515 KİMYASAL BAĞLAR Seçmeli 6
16 KİM516 KARBONİL KİMYASI Seçmeli 6
17 KİM517 ELEKTROANALİTİK KİMYA I Seçmeli 6
18 KİM518 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
19 KİM519 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 6
20 KİM520 TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
21 KİM521 VOLTAMETRİK TEK. VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
22 KİM522 POLİMER KARAKTERİZASYONU II Seçmeli 6
23 KİM523 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
24 KİM524 SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI Seçmeli 6
25 KİM525 KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 6
26 KİM526 TOKSİK MADDELER VE ANALİTİK TAY. MODELİ Seçmeli 6
27 KİM527 ELEKTROKİMYADA YENİ YÖNTEMLER Seçmeli 6
28 KİM528 İLERİ ENSRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 6
29 KİM529 MODELLEME VE SİMÜLASYON Seçmeli 6
30 KİM530 İYON-SEÇİÇİ ELEKTROTLAR Seçmeli 6
31 KİM531 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
32 KİM532 VOLTAMETRİK TEKNİK VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
33 KİM533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
34 KİM534 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
35 KİM535 İLERİ FİZİKOKİMYA Seçmeli 6
36 KİM536 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 6
37 KİM537 ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRME Seçmeli 6
38 KİM538 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
39 KİM539 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
40 KİM540 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
41 KİM541 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
42 KİM543 ÇOK BİLEŞENLİ REAKSİYONLAR Seçmeli 6
43 KİM544 MOLEKÜL SİMETRİSİ VE SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
44 KİM545 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 6
45 KİM546 NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ Seçmeli 6
46 KİM547 YÜKSEK VERİMLİ KROMATOGRAFİ Seçmeli 6
47 KİM548 İLERİ KİMYASAL KİNETİK Seçmeli 6
48 KİM549 İLERİ ORGANİK KİMYA I Seçmeli 6
49 KİM550 İLERİ ORGANİK KİMYA II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KİM501 POLİMER KİMYASI I Seçmeli 6
2 KİM502 POLİMER KİMYASI II Seçmeli 6
3 KİM503 ORGANİK ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 6
4 KİM504 SPEKTROSKOPİK YAPI ANALİZİ Seçmeli 6
5 KİM505 ORGANİK KİMYADA REDOKS REAKSİYONLARI Seçmeli 6
6 KİM506 İYONİK POLİMERİZASYON Seçmeli 6
7 KİM507 ADSORPSİYON VE KATALİZ Seçmeli 6
8 KİM508 BESİN KİMYASI Seçmeli 6
9 KİM509 ORGANİK BOYARMADDELER Seçmeli 6
10 KİM510 POLİMER KİMYASI LABORATUVARI Seçmeli 6
11 KİM511 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
12 KİM512 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
13 KİM513 POLİMER KARAKTERİZASYONU I Seçmeli 6
14 KİM514 AROMATİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
15 KİM515 KİMYASAL BAĞLAR Seçmeli 6
16 KİM516 KARBONİL KİMYASI Seçmeli 6
17 KİM517 ELEKTROANALİTİK KİMYA I Seçmeli 6
18 KİM518 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
19 KİM519 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 6
20 KİM520 TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
21 KİM521 VOLTAMETRİK TEK. VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
22 KİM522 POLİMER KARAKTERİZASYONU II Seçmeli 6
23 KİM523 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
24 KİM524 SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI Seçmeli 6
25 KİM525 KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 6
26 KİM526 TOKSİK MADDELER VE ANALİTİK TAY. MODELİ Seçmeli 6
27 KİM527 ELEKTROKİMYADA YENİ YÖNTEMLER Seçmeli 6
28 KİM528 İLERİ ENSRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 6
29 KİM529 MODELLEME VE SİMÜLASYON Seçmeli 6
30 KİM530 İYON-SEÇİÇİ ELEKTROTLAR Seçmeli 6
31 KİM531 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
32 KİM532 VOLTAMETRİK TEKNİK VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
33 KİM533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
34 KİM534 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
35 KİM535 İLERİ FİZİKOKİMYA Seçmeli 6
36 KİM536 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 6
37 KİM537 ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRME Seçmeli 6
38 KİM538 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
39 KİM539 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
40 KİM540 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
41 KİM541 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
42 KİM542 BOR KİMYASI Seçmeli 6
43 KİM543 ÇOK BİLEŞENLİ REAKSİYONLAR Seçmeli 6
44 KİM544 MOLEKÜL SİMETRİSİ VE SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
45 KİM545 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 6
46 KİM546 NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ Seçmeli 6
47 KİM547 YÜKSEK VERİMLİ KROMATOGRAFİ Seçmeli 6
48 KİM548 İLERİ KİMYASAL KİNETİK Seçmeli 6
49 KİM549 İLERİ ORGANİK KİMYA I Seçmeli 6
50 KİM550 İLERİ ORGANİK KİMYA II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KİM529 MODELLEME VE SİMÜLASYON Seçmeli 6
2 KİM544 MOLEKÜL SİMETRİSİ VE SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
3 KİM545 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 6
4 KİM546 NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GURUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GURUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KİM501 POLİMER KİMYASI I Seçmeli 6
2 KİM502 POLİMER KİMYASI II Seçmeli 6
3 KİM503 ORGANİK ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 6
4 KİM504 SPEKTROSKOPİK YAPI ANALİZİ Seçmeli 6
5 KİM505 ORGANİK KİMYADA REDOKS REAKSİYONLARI Seçmeli 6
6 KİM506 İYONİK POLİMERİZASYON Seçmeli 6
7 KİM507 ADSORPSİYON VE KATALİZ Seçmeli 6
8 KİM508 BESİN KİMYASI Seçmeli 6
9 KİM509 ORGANİK BOYARMADDELER Seçmeli 6
10 KİM510 POLİMER KİMYASI LABORATUVARI Seçmeli 6
11 KİM511 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
12 KİM512 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
13 KİM513 POLİMER KARAKTERİZASYONU I Seçmeli 6
14 KİM514 AROMATİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
15 KİM515 KİMYASAL BAĞLAR Seçmeli 6
16 KİM516 KARBONİL KİMYASI Seçmeli 6
17 KİM517 ELEKTROANALİTİK KİMYA I Seçmeli 6
18 KİM518 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
19 KİM519 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 6
20 KİM520 TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
21 KİM521 VOLTAMETRİK TEK. VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
22 KİM522 POLİMER KARAKTERİZASYONU II Seçmeli 6
23 KİM523 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
24 KİM524 SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI Seçmeli 6
25 KİM525 KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 6
26 KİM526 TOKSİK MADDELER VE ANALİTİK TAY. MODELİ Seçmeli 6
27 KİM527 ELEKTROKİMYADA YENİ YÖNTEMLER Seçmeli 6
28 KİM528 İLERİ ENSRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 6
29 KİM529 MODELLEME VE SİMÜLASYON Seçmeli 6
30 KİM530 İYON-SEÇİÇİ ELEKTROTLAR Seçmeli 6
31 KİM531 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
32 KİM532 VOLTAMETRİK TEKNİK VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
33 KİM533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
34 KİM534 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
35 KİM535 İLERİ FİZİKOKİMYA Seçmeli 6
36 KİM536 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 6
37 KİM537 ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRME Seçmeli 6
38 KİM538 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
39 KİM539 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
40 KİM540 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
41 KİM541 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
42 KİM542 BOR KİMYASI Seçmeli 6
43 KİM543 ÇOK BİLEŞENLİ REAKSİYONLAR Seçmeli 6
44 KİM544 MOLEKÜL SİMETRİSİ VE SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
45 KİM545 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 6
46 KİM546 NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ Seçmeli 6
47 KİM547 YÜKSEK VERİMLİ KROMATOGRAFİ Seçmeli 6
48 KİM548 İLERİ KİMYASAL KİNETİK Seçmeli 6
49 KİM549 İLERİ ORGANİK KİMYA I Seçmeli 6
50 KİM550 İLERİ ORGANİK KİMYA II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KİM501 POLİMER KİMYASI I Seçmeli 6
2 KİM502 POLİMER KİMYASI II Seçmeli 6
3 KİM503 ORGANİK ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 6
4 KİM504 SPEKTROSKOPİK YAPI ANALİZİ Seçmeli 6
5 KİM505 ORGANİK KİMYADA REDOKS REAKSİYONLARI Seçmeli 6
6 KİM506 İYONİK POLİMERİZASYON Seçmeli 6
7 KİM507 ADSORPSİYON VE KATALİZ Seçmeli 6
8 KİM508 BESİN KİMYASI Seçmeli 6
9 KİM509 ORGANİK BOYARMADDELER Seçmeli 6
10 KİM510 POLİMER KİMYASI LABORATUVARI Seçmeli 6
11 KİM511 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
12 KİM512 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
13 KİM513 POLİMER KARAKTERİZASYONU I Seçmeli 6
14 KİM514 AROMATİK BİLEŞİKLER Seçmeli 6
15 KİM515 KİMYASAL BAĞLAR Seçmeli 6
16 KİM516 KARBONİL KİMYASI Seçmeli 6
17 KİM517 ELEKTROANALİTİK KİMYA I Seçmeli 6
18 KİM518 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 6
19 KİM519 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 6
20 KİM520 TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
21 KİM521 VOLTAMETRİK TEK. VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
22 KİM522 POLİMER KARAKTERİZASYONU II Seçmeli 6
23 KİM523 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. I Seçmeli 6
24 KİM524 SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI Seçmeli 6
25 KİM525 KOORDİNASYON KİMYASI Seçmeli 6
26 KİM526 TOKSİK MADDELER VE ANALİTİK TAY. MODELİ Seçmeli 6
27 KİM527 ELEKTROKİMYADA YENİ YÖNTEMLER Seçmeli 6
28 KİM528 İLERİ ENSRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 6
29 KİM529 MODELLEME VE SİMÜLASYON Seçmeli 6
30 KİM530 İYON-SEÇİÇİ ELEKTROTLAR Seçmeli 6
31 KİM531 İLERİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 6
32 KİM532 VOLTAMETRİK TEKNİK VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
33 KİM533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
34 KİM534 ATOMİK SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYG. II Seçmeli 6
35 KİM535 İLERİ FİZİKOKİMYA Seçmeli 6
36 KİM536 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 6
37 KİM537 ESER ELEMENT VE ZENGİNLEŞTİRME Seçmeli 6
38 KİM538 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
39 KİM539 HETEROSİKLİK KİMYADA ÖZEL REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
40 KİM540 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR II Seçmeli 6
41 KİM541 ORGANİK KİMYADA ÖZEL İSİMLİ REAKSİYONLAR I Seçmeli 6
42 KİM542 BOR KİMYASI Seçmeli 6
43 KİM543 ÇOK BİLEŞENLİ REAKSİYONLAR Seçmeli 6
44 KİM544 MOLEKÜL SİMETRİSİ VE SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
45 KİM545 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 6
46 KİM546 NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ Seçmeli 6
47 KİM547 YÜKSEK VERİMLİ KROMATOGRAFİ Seçmeli 6
48 KİM548 İLERİ KİMYASAL KİNETİK Seçmeli 6
49 KİM549 İLERİ ORGANİK KİMYA I Seçmeli 6
50 KİM550 İLERİ ORGANİK KİMYA II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 KİM529 MODELLEME VE SİMÜLASYON Seçmeli 6
2 KİM544 MOLEKÜL SİMETRİSİ VE SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
3 KİM545 TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 6
4 KİM546 NORMAL KOORDİNAT ANALİZİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GURUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GURUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr