Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - KİMYA (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Kimya Bölümü yüksek lisans programı 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenime açılmıştır. Yüksek Lisans programı içerisinde Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere 5 ana bilim dalında yüksek lisans yaptırılmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya alanında yüksek lisans derecesi elde etmek için en az iki yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez döneminde eğitim görmeleri gerekir. Tez dönemine geçebilmek için seminer dersi hariç en az 24 kredi ders alınması ve başarılması gerekir.
Program Profili
Yüksek Lisans programı içerisinde Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve organik Kimya olmak üzere 5 anabilim dalında tezli yüksek lisans yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz o andan itibaren gerek verilen dersler, gerekse laboratuar imkanları ile alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilmeleri yönünde yetiştirilmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla doktara programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna ara sınav %40 ve yıl sonu sınavı % 60 katkı getirir. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Mustafa SAÇMACI Tel: 0 354 242 10 21/2520
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde toplam 5 laboratuar 1 adet madde malzeme deposu mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Anorganik, Organik, Analitik , Fizikokimya ve Biyokimya laboratuarları olarak tahsis edilmiştir. Bölümde bölgesel ölçekte araştırmalar da yapılmaktadır. Bölgesel olarak bazı danışmanlık hizmetleri ve analiz imkanları sunulmaktadır. Çevreyi bilinçlendirmek amacıyla bilimsel anlamda çevre sorunları ile ilgili çeşitli seminerler ve toplantılar da yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
2Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı ön görülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
3Kimya ile ilgili yapılacak organizasyonlara katılabilme ve sorumluluk alabilme.
4Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
5Kendi alanı ile yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilmek, projelendirebilmek ve alanı ile ilgili deneyleri yaparak elde ettiği sonuçları yorumlayabilmek.
6Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
7Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.
8Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
9Kimya alnında uzmanlaşacağı konuyu bilimsel veriler ışığında araştırmak, laboratuar denemelerini ve gözlemlerini yapabilmek, sonuçları yazılı ve sözlü olarak değerlendirmek ve doküman haline getirebilmek.
10Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
11Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
12Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
13Tezini savunabilir
14Çalışma sonuçlarını bilimsel olarak elde edip sunabilir
15Pratik ve teorik çalışmaları ileri düzeyde yapabilir
16İlgili bilim dalının ileri düzeyde bilgi ve becerilerine sahip olur


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111133333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr