Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FİZİK (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Fizik Bölümü yüksek lisans programı 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenime açılmıştır. Yüksek Lisans programı içerisinde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere 6 anabilim dalında yüksek lisans yaptırılmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizik alanında yüksek lisans derecesi elde etmek için en az iki yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez döneminde eğitim görmeleri gerekir. Tez dönemine geçebilmek için seminer dersi hariç en az 24 kredi ders alınması ve başarılması gerekir.
Program Profili
Yüksek Lisans programı içerisinde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere 6 anabilim dalında tezli yüksek lisans yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz o andan itibaren gerek verilen dersler, gerekse laboratuar imkanları ile alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilmeleri yönünde yetiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla doktara programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 arasınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Arasınav %40 ve yılsonu sınavı % 60 katkı getirir başarı notuna. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Recep Şahingöz Tel: 0 354 242 10 21/2597
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde toplam 6 laboratuar mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Mekanik labotatuarı, Elektrik ve Manyetizma Labaratuarı, Modern Fizik Labaratuarı, Optik ve Dalgalar Labaratuarı, Elektronik I ve Elektroni II laboratuarları olarak tahsis edilmiştir.

Program Çıktıları
1Fiziğin özel bir alanında yeterli bilgi kazanır.
2Literatür, veritabanı ve diğer bilgi kaynaklarını aramak için yeterli bilgiye sahip olur. Gains enough knowledge to search the literature, database and the other information sources.
3Bilimsel bir konu sunma becerisi kazanır.
4Kendi alanı ile ilgili ileri düzeyde, deney yapar, veri toplar, incelemeler yapar ve güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak, sonuçlarını değerlendirir, sorunlarını tanımlar, laboratuvar karşılaştığı sorunlara çözüm üretir.
5Disiplinler arası çalışma becerisi kazanır.
6Uygun araçları seçmek ve kullanmak için modern teknikleri öğrenme becerisi kazanır.
7Laboratuarda kullanılan fizik ve ekipmanın doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
8Mevcut deneysel ölçümler ve gözlemler hakkında değerlendirme yeteneği kazanır.
9Veri toplama, değerlendirme ve sonuçların sunumu aşamasında bilimsel etikleri kazanır.
10Yabancı dilde alanı ile ilgili hazırlanan kaynakları takip eder.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 FİZ537 BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 0
11 FZYSDG-I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli 0
16 FİZ500 SEMİNER Zorunlu 0
22 FİZ8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 FİZ537 BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Zorunlu 0
11 FZYSDG-II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli 0
18 FİZ500 SEMİNER Zorunlu 0
24 FİZ8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 FİZ597 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
13 FİZ8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 FİZ598 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
13 FİZ8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ501 KLASİK MEKANİK I Seçmeli 6
2 FİZ502 KLASİK MEKANİK II Seçmeli 6
3 FİZ503 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 6
4 FİZ504 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 6
5 FİZ505 TERMODİNAMİK Seçmeli 6
6 FİZ506 ÜNİTER SPİN TEORİSİ Seçmeli 6
7 FİZ507 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR I Seçmeli 6
8 FİZ508 FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR II Seçmeli 6
9 FİZ509 İSTATİSTİK MEKANİK I Seçmeli 6
10 FİZ510 İSTATİSTİK MEKANİK II Seçmeli 6
11 FİZ511 KUANTUM MEKANİĞİ I Seçmeli 6
12 FİZ512 KUANTUM MEKANİĞİ II Seçmeli 6
13 FİZ513 YARIİLETKENLER FİZİĞİ I Seçmeli 6
14 FİZ514 YARIİLETKENLER FİZİĞİ II Seçmeli 6
15 FİZ515 SÜPERİLETKENLİK I Seçmeli 6
16 FİZ516 SÜPERİLETKENLİK II Seçmeli 6
17 FİZ517 GaAs TRANSİSTÖRLER FİZİĞİ Seçmeli 6
18 FİZ518 YARIİLETKENLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
19 FİZ519 ELEKTROMANYETİK TEORİ I Seçmeli 6
20 FİZ520 ELEKTROMANYETİK TEORİ II Seçmeli 6
21 FİZ521 KATIHAL FİZİĞİ I Seçmeli 6
22 FİZ522 KATIHAL FİZİĞİ II Seçmeli 6
23 FİZ523 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I Seçmeli 6
24 FİZ524 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II Seçmeli 6
25 FİZ525 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
26 FİZ526 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
27 FİZ527 X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ Seçmeli 6
28 FİZ528 KATI SIVI ARAYÜZEYİ Seçmeli 6
29 FİZ529 KRİSTAL BÜYÜTME FİZİĞİ Seçmeli 6
30 FİZ530 KATIHAL ELEKTRONİĞİ Seçmeli 6
31 FİZ531 MALZEME BİLİMİ I Seçmeli 6
32 FİZ532 MALZEME BİLİMİ II Seçmeli 6
33 FİZ533 KLASİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 6
34 FİZ534 KRİTİK OLAYLAR VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 6
35 FİZ535 KUANTUM OPTİK VE LAZER Seçmeli 6
36 FİZ536 OPTİK DALGA KILAVUZLARI TEORİSİ Seçmeli 6
37 FİZ537 BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 6
38 FİZ538 KUANTUM RENK DİNAMİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 6
39 FİZ539 NÜKLEER FİZİK I Seçmeli 6
40 FİZ540 NÜKLEER FİZİK II Seçmeli 6
41 FİZ541 KATILARDA YAPISAL BOZUKLUKLAR Seçmeli 6
42 FİZ542 KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 6
43 FİZ543 PARÇACIK FİZİĞİ I Seçmeli 6
44 FİZ544 PARÇACIK FİZİĞİ II Seçmeli 6
45 FİZ545 FERROMANYETİZMA I Seçmeli 6
46 FİZ546 FERROMANYETİZMA II Seçmeli 6
47 FİZ547 ÖZEL RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 6
48 FİZ548 MANYETİZMA Seçmeli 6
49 FİZ549 ASTROFİZİK Seçmeli 6
50 FİZ550 KATILARDA ISIL İLETİM Seçmeli 6
51 FİZ551 METAL YARIİLETKEN EKLEMLER Seçmeli 6
52 FİZ552 METAL YARIİLETKEN EKLEMLER II Seçmeli 6
53 FİZ553 ELEKTRON SPİN REZONANS I Seçmeli 6
54 FİZ554 ELEKTRON SPİN REZONAS II Seçmeli 6
55 FİZ555 KUANTUM KİMYASI I Seçmeli 6
56 FİZ556 KUANTUM KİMYASI II Seçmeli 6
57 FİZ557 İLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 6
58 FİZ558 İLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 6
59 FİZ560 MİKROÇİP ÜRETİMİ II Seçmeli 6
60 FİZ561 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-I Seçmeli 6
61 FİZ562 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-II Seçmeli 6
62 FİZ563 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-MATLAB Seçmeli 6
63 FİZ564 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-DELPHI Seçmeli 6
64 FİZ565 ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE Seçmeli 6
65 FİZ566 RADYOBİYOLOJİ Seçmeli 6
66 FİZ567 HIZLANDIRICI FİZİĞİ Seçmeli 6
67 FİZ568 NÜKLEER SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
68 FİZ569 NÜKLEER REAKSİYON DİNAMİĞİ Seçmeli 6
69 FİZ570 RADYASYON DOZİMETRİSİ Seçmeli 6
70 FİZ571 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 6
71 FİZ572 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 6
72 FİZ573 KUANTUM NANOYAPILAR I Seçmeli 6
73 FİZ574 KUANTUM NANOYAPILAR II Seçmeli 6
74 FİZ575 FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ I Seçmeli 6
75 FİZ576 FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ II Seçmeli 6
76 FİZ577 KATILARIN OPTİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 6
77 FİZ578 KATILARIN OPTİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 6
78 FİZ580 GRUP TEORİSİ VE FİZİĞE UYGULAMALARI Seçmeli 6
79 YBD503 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 6
80 YBD504 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ501 KLASİK MEKANİK I Seçmeli 6
2 FİZ502 KLASİK MEKANİK II Seçmeli 6
3 FİZ503 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 6
4 FİZ504 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 6
5 FİZ505 TERMODİNAMİK Seçmeli 6
6 FİZ506 ÜNİTER SPİN TEORİSİ Seçmeli 6
7 FİZ507 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR I Seçmeli 6
8 FİZ508 FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR II Seçmeli 6
9 FİZ509 İSTATİSTİK MEKANİK I Seçmeli 6
10 FİZ510 İSTATİSTİK MEKANİK II Seçmeli 6
11 FİZ511 KUANTUM MEKANİĞİ I Seçmeli 6
12 FİZ512 KUANTUM MEKANİĞİ II Seçmeli 6
13 FİZ513 YARIİLETKENLER FİZİĞİ I Seçmeli 6
14 FİZ514 YARIİLETKENLER FİZİĞİ II Seçmeli 6
15 FİZ515 SÜPERİLETKENLİK I Seçmeli 6
16 FİZ516 SÜPERİLETKENLİK II Seçmeli 6
17 FİZ517 GaAs TRANSİSTÖRLER FİZİĞİ Seçmeli 6
18 FİZ518 YARIİLETKENLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
19 FİZ519 ELEKTROMANYETİK TEORİ I Seçmeli 6
20 FİZ520 ELEKTROMANYETİK TEORİ II Seçmeli 6
21 FİZ521 KATIHAL FİZİĞİ I Seçmeli 6
22 FİZ522 KATIHAL FİZİĞİ II Seçmeli 6
23 FİZ523 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I Seçmeli 6
24 FİZ524 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II Seçmeli 6
25 FİZ525 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
26 FİZ526 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
27 FİZ528 KATI SIVI ARAYÜZEYİ Seçmeli 6
28 FİZ529 KRİSTAL BÜYÜTME FİZİĞİ Seçmeli 6
29 FİZ530 KATIHAL ELEKTRONİĞİ Seçmeli 6
30 FİZ531 MALZEME BİLİMİ I Seçmeli 6
31 FİZ532 MALZEME BİLİMİ II Seçmeli 6
32 FİZ533 KLASİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 6
33 FİZ534 KRİTİK OLAYLAR VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 6
34 FİZ535 KUANTUM OPTİK VE LAZER Seçmeli 6
35 FİZ536 OPTİK DALGA KILAVUZLARI TEORİSİ Seçmeli 6
36 FİZ537 BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 6
37 FİZ538 KUANTUM RENK DİNAMİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 6
38 FİZ539 NÜKLEER FİZİK I Seçmeli 6
39 FİZ540 NÜKLEER FİZİK II Seçmeli 6
40 FİZ541 KATILARDA YAPISAL BOZUKLUKLAR Seçmeli 6
41 FİZ543 PARÇACIK FİZİĞİ I Seçmeli 6
42 FİZ544 PARÇACIK FİZİĞİ II Seçmeli 6
43 FİZ545 FERROMANYETİZMA I Seçmeli 6
44 FİZ546 FERROMANYETİZMA II Seçmeli 6
45 FİZ547 ÖZEL RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 6
46 FİZ548 MANYETİZMA Seçmeli 6
47 FİZ549 ASTROFİZİK Seçmeli 6
48 FİZ550 KATILARDA ISIL İLETİM Seçmeli 6
49 FİZ551 METAL YARIİLETKEN EKLEMLER Seçmeli 6
50 FİZ552 METAL YARIİLETKEN EKLEMLER II Seçmeli 6
51 FİZ553 ELEKTRON SPİN REZONANS I Seçmeli 6
52 FİZ554 ELEKTRON SPİN REZONAS II Seçmeli 6
53 FİZ555 KUANTUM KİMYASI I Seçmeli 6
54 FİZ556 KUANTUM KİMYASI II Seçmeli 6
55 FİZ557 İLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 6
56 FİZ558 İLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 6
57 FİZ560 MİKROÇİP ÜRETİMİ II Seçmeli 6
58 FİZ561 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-I Seçmeli 6
59 FİZ562 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-II Seçmeli 6
60 FİZ563 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-MATLAB Seçmeli 6
61 FİZ564 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-DELPHI Seçmeli 6
62 FİZ565 ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE Seçmeli 6
63 FİZ566 RADYOBİYOLOJİ Seçmeli 6
64 FİZ567 HIZLANDIRICI FİZİĞİ Seçmeli 6
65 FİZ568 NÜKLEER SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
66 FİZ569 NÜKLEER REAKSİYON DİNAMİĞİ Seçmeli 6
67 FİZ570 RADYASYON DOZİMETRİSİ Seçmeli 6
68 FİZ571 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 6
69 FİZ572 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 6
70 FİZ573 KUANTUM NANOYAPILAR I Seçmeli 6
71 FİZ574 KUANTUM NANOYAPILAR II Seçmeli 6
72 FİZ575 FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ I Seçmeli 6
73 FİZ576 FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ II Seçmeli 6
74 FİZ577 KATILARIN OPTİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 6
75 FİZ578 KATILARIN OPTİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 6
76 FİZ580 GRUP TEORİSİ VE FİZİĞE UYGULAMALARI Seçmeli 6
77 YBD503 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 6
78 YBD504 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ501 KLASİK MEKANİK I Seçmeli 6
2 FİZ502 KLASİK MEKANİK II Seçmeli 6
3 FİZ503 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 6
4 FİZ504 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 6
5 FİZ505 TERMODİNAMİK Seçmeli 6
6 FİZ506 ÜNİTER SPİN TEORİSİ Seçmeli 6
7 FİZ507 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR I Seçmeli 6
8 FİZ508 FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR II Seçmeli 6
9 FİZ509 İSTATİSTİK MEKANİK I Seçmeli 6
10 FİZ510 İSTATİSTİK MEKANİK II Seçmeli 6
11 FİZ511 KUANTUM MEKANİĞİ I Seçmeli 6
12 FİZ512 KUANTUM MEKANİĞİ II Seçmeli 6
13 FİZ513 YARIİLETKENLER FİZİĞİ I Seçmeli 6
14 FİZ514 YARIİLETKENLER FİZİĞİ II Seçmeli 6
15 FİZ515 SÜPERİLETKENLİK I Seçmeli 6
16 FİZ516 SÜPERİLETKENLİK II Seçmeli 6
17 FİZ517 GaAs TRANSİSTÖRLER FİZİĞİ Seçmeli 6
18 FİZ518 YARIİLETKENLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
19 FİZ519 ELEKTROMANYETİK TEORİ I Seçmeli 6
20 FİZ520 ELEKTROMANYETİK TEORİ II Seçmeli 6
21 FİZ521 KATIHAL FİZİĞİ I Seçmeli 6
22 FİZ522 KATIHAL FİZİĞİ II Seçmeli 6
23 FİZ523 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I Seçmeli 6
24 FİZ524 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II Seçmeli 6
25 FİZ525 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
26 FİZ526 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
27 FİZ527 X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ Seçmeli 6
28 FİZ528 KATI SIVI ARAYÜZEYİ Seçmeli 6
29 FİZ529 KRİSTAL BÜYÜTME FİZİĞİ Seçmeli 6
30 FİZ530 KATIHAL ELEKTRONİĞİ Seçmeli 6
31 FİZ531 MALZEME BİLİMİ I Seçmeli 6
32 FİZ532 MALZEME BİLİMİ II Seçmeli 6
33 FİZ533 KLASİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 6
34 FİZ534 KRİTİK OLAYLAR VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 6
35 FİZ535 KUANTUM OPTİK VE LAZER Seçmeli 6
36 FİZ536 OPTİK DALGA KILAVUZLARI TEORİSİ Seçmeli 6
37 FİZ537 BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 6
38 FİZ538 KUANTUM RENK DİNAMİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 6
39 FİZ539 NÜKLEER FİZİK I Seçmeli 6
40 FİZ540 NÜKLEER FİZİK II Seçmeli 6
41 FİZ541 KATILARDA YAPISAL BOZUKLUKLAR Seçmeli 6
42 FİZ542 KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 6
43 FİZ543 PARÇACIK FİZİĞİ I Seçmeli 6
44 FİZ544 PARÇACIK FİZİĞİ II Seçmeli 6
45 FİZ545 FERROMANYETİZMA I Seçmeli 6
46 FİZ546 FERROMANYETİZMA II Seçmeli 6
47 FİZ547 ÖZEL RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 6
48 FİZ548 MANYETİZMA Seçmeli 6
49 FİZ549 ASTROFİZİK Seçmeli 6
50 FİZ550 KATILARDA ISIL İLETİM Seçmeli 6
51 FİZ551 METAL YARIİLETKEN EKLEMLER Seçmeli 6
52 FİZ552 METAL YARIİLETKEN EKLEMLER II Seçmeli 6
53 FİZ553 ELEKTRON SPİN REZONANS I Seçmeli 6
54 FİZ554 ELEKTRON SPİN REZONAS II Seçmeli 6
55 FİZ555 KUANTUM KİMYASI I Seçmeli 6
56 FİZ556 KUANTUM KİMYASI II Seçmeli 6
57 FİZ557 İLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ I Seçmeli 6
58 FİZ558 İLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ II Seçmeli 6
59 FİZ560 MİKROÇİP ÜRETİMİ II Seçmeli 6
60 FİZ561 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-I Seçmeli 6
61 FİZ562 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-II Seçmeli 6
62 FİZ563 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-MATLAB Seçmeli 6
63 FİZ564 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-DELPHI Seçmeli 6
64 FİZ565 ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE Seçmeli 6
65 FİZ566 RADYOBİYOLOJİ Seçmeli 6
66 FİZ567 HIZLANDIRICI FİZİĞİ Seçmeli 6
67 FİZ568 NÜKLEER SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
68 FİZ569 NÜKLEER REAKSİYON DİNAMİĞİ Seçmeli 6
69 FİZ570 RADYASYON DOZİMETRİSİ Seçmeli 6
70 FİZ571 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 6
71 FİZ572 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 6
72 FİZ573 KUANTUM NANOYAPILAR I Seçmeli 6
73 FİZ574 KUANTUM NANOYAPILAR II Seçmeli 6
74 FİZ575 FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ I Seçmeli 6
75 FİZ576 FİZİKTE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ II Seçmeli 6
76 FİZ577 KATILARIN OPTİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 6
77 FİZ578 KATILARIN OPTİK VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 6
78 FİZ580 GRUP TEORİSİ VE FİZİĞE UYGULAMALARI Seçmeli 6
79 YBD503 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 6
80 YBD504 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 FİZ501 KLASİK MEKANİK I Seçmeli 6
2 FİZ502 KLASİK MEKANİK II Seçmeli 6
3 FİZ503 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 6
4 FİZ504 NÜMERİK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 6
5 FİZ505 TERMODİNAMİK Seçmeli 6
6 FİZ506 ÜNİTER SPİN TEORİSİ Seçmeli 6
7 FİZ507 FİZİKTE MATEMATİK METODLAR I Seçmeli 6
8 FİZ508 FİZİKTE MATEMATİK METOTLAR II Seçmeli 6
9 FİZ509 İSTATİSTİK MEKANİK I Seçmeli 6
10 FİZ510 İSTATİSTİK MEKANİK II Seçmeli 6
11 FİZ511 KUANTUM MEKANİĞİ I Seçmeli 6
12 FİZ512 KUANTUM MEKANİĞİ II Seçmeli 6
13 FİZ513 YARIİLETKENLER FİZİĞİ I Seçmeli 6
14 FİZ514 YARIİLETKENLER FİZİĞİ II Seçmeli 6
15 FİZ515 SÜPERİLETKENLİK I Seçmeli 6
16 FİZ516 SÜPERİLETKENLİK II Seçmeli 6
17 FİZ517 GaAs TRANSİSTÖRLER FİZİĞİ Seçmeli 6
18 FİZ518 YARIİLETKENLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
19 FİZ519 ELEKTROMANYETİK TEORİ I Seçmeli 6
20 FİZ520 ELEKTROMANYETİK TEORİ II Seçmeli 6
21 FİZ521 KATIHAL FİZİĞİ I Seçmeli 6
22 FİZ522 KATIHAL FİZİĞİ II Seçmeli 6
23 FİZ523 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I Seçmeli 6
24 FİZ524 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II Seçmeli 6
25 FİZ525 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ I Seçmeli 6
26 FİZ526 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ II Seçmeli 6
27 FİZ527 X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ Seçmeli 6
28 FİZ528 KATI SIVI ARAYÜZEYİ Seçmeli 6
29 FİZ529 KRİSTAL BÜYÜTME FİZİĞİ Seçmeli 6
30 FİZ530 KATIHAL ELEKTRONİĞİ Seçmeli 6
31 FİZ531 MALZEME BİLİMİ I Seçmeli 6
32 FİZ532 MALZEME BİLİMİ II Seçmeli 6
33 FİZ533 KLASİK ALAN TEORİSİ Seçmeli 6
34 FİZ534 KRİTİK OLAYLAR VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ Seçmeli 6
35 FİZ535 KUANTUM OPTİK VE LAZER Seçmeli 6
36 FİZ536 OPTİK DALGA KILAVUZLARI TEORİSİ Seçmeli 6
37 FİZ537 BİLİMSEL ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 6
38 FİZ538 KUANTUM RENK DİNAMİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 6
39 FİZ539 NÜKLEER FİZİK I Seçmeli 6
40 FİZ540 NÜKLEER FİZİK II Seçmeli 6
41 FİZ542 KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 6
42 FİZ549 ASTROFİZİK Seçmeli 6
43 FİZ560 MİKROÇİP ÜRETİMİ II Seçmeli 6
44 FİZ561 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-I Seçmeli 6
45 FİZ562 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA-FORTRAN-II Seçmeli 6
46 FİZ568 NÜKLEER SPEKTROSKOPİ Seçmeli 6
47 FİZ569 NÜKLEER REAKSİYON DİNAMİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr