Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FİZİK (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Fizik Bölümü yüksek lisans programı 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde öğrenime açılmıştır. Yüksek Lisans programı içerisinde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere 6 anabilim dalında yüksek lisans yaptırılmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizik alanında yüksek lisans derecesi elde etmek için en az iki yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez döneminde eğitim görmeleri gerekir. Tez dönemine geçebilmek için seminer dersi hariç en az 24 kredi ders alınması ve başarılması gerekir.
Program Profili
Yüksek Lisans programı içerisinde Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere 6 anabilim dalında tezli yüksek lisans yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz o andan itibaren gerek verilen dersler, gerekse laboratuar imkanları ile alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilmeleri yönünde yetiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları şartıyla doktara programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 arasınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Arasınav %40 ve yılsonu sınavı % 60 katkı getirir başarı notuna. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Recep Şahingöz Tel: 0 354 242 10 21/2597
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde toplam 6 laboratuar mevcuttur. Öğrenci laboratuarları Mekanik labotatuarı, Elektrik ve Manyetizma Labaratuarı, Modern Fizik Labaratuarı, Optik ve Dalgalar Labaratuarı, Elektronik I ve Elektroni II laboratuarları olarak tahsis edilmiştir.

Program Çıktıları
1Fiziğin özel bir alanında yeterli bilgi kazanır.
2Literatür, veritabanı ve diğer bilgi kaynaklarını aramak için yeterli bilgiye sahip olur. Gains enough knowledge to search the literature, database and the other information sources.
3Bilimsel bir konu sunma becerisi kazanır.
4Kendi alanı ile ilgili ileri düzeyde, deney yapar, veri toplar, incelemeler yapar ve güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak, sonuçlarını değerlendirir, sorunlarını tanımlar, laboratuvar karşılaştığı sorunlara çözüm üretir.
5Disiplinler arası çalışma becerisi kazanır.
6Uygun araçları seçmek ve kullanmak için modern teknikleri öğrenme becerisi kazanır.
7Laboratuarda kullanılan fizik ve ekipmanın doğru ve etkin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
8Mevcut deneysel ölçümler ve gözlemler hakkında değerlendirme yeteneği kazanır.
9Veri toplama, değerlendirme ve sonuçların sunumu aşamasında bilimsel etikleri kazanır.
10Yabancı dilde alanı ile ilgili hazırlanan kaynakları takip eder.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr