Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Erciyes Üniversitesi Yozgat kampüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü 1994-1995 öğretim yılından itibaren Yozgat Kampüsünde eğitimine başlamıştır. 2006 yılında Bozok Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte eğitimini Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam ettirmektedir. Yüksek lisans eğitimine 2009 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek İnşaat Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
Program Profili
Program dört daldan oluşmaktadır: Yapı, Hidrolik, Geoteknik ve Ulaştırma. Danışmanların yardımı ile öğrenciler ilgili disiplinde zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olup; tezlerini bitirerek, savunmalarını yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrenciler çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her dersin bir Ara Sınavı (Vize sınavı) vardır. Öğrenciler Uygulamalı Derslerin %80’ine, Teorik Derslerin %70’ine devam etmek zorundadırlar. Derslerin başarı puanı, Ara Sınav (Vize) puanının %40'ı ve Final Sınav Puanının %60’ı alınarak hesaplanır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Yok
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE. Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR (Bölüm Başkanı), +90354 242 10 01- Dahili: 1670
Bölüm Olanakları
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Yapı, Yapı Malzemesi, Geoteknik ve Hidrolik bilim dalları laboratuvarları mevcuttur.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip ve bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilir.
2Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçebilir ve uygulayabilir.
3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisine sahip ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulayabilir.
4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilir.
5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilir.
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alan özgüvene sahiptir.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yöntemlerini bilir.
9Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahip ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibidir.
10Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1122223333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 İM590 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER Zorunlu 6
11 FBESDG-I SEÇMELİ DERS GRUBU-1 Seçmeli 0
16 İM500 SEMİNER Zorunlu 2
23 İM8XX.701107 UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 5
Toplam 13
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 İM590 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER Zorunlu 6
9 FBESDG-II SEÇMELİ DERS GRUBU-2 Seçmeli 0
15 İM500 SEMİNER Zorunlu 2
22 İM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 5
Toplam 13
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 İM597 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
13 İM8XX.701107 UZMANLIK ALAN DERSİ-I Zorunlu 5
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 İM598 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
13 İM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ-II Zorunlu 5
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 6
2 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
3 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
5 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
6 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
7 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
8 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
9 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
10 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
11 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
12 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
13 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
14 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
15 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
16 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
17 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
18 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
19 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
20 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
21 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
22 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
23 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
24 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
25 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
26 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
27 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
28 İM555 TEMEL İNŞAATI Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
6 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
7 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
8 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
9 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
10 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
11 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
12 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
13 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
14 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
15 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
16 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
17 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
18 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
19 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
20 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
21 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
22 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
23 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
24 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
25 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
26 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM505 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
6 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
7 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
8 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
9 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
10 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
11 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
12 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
13 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
14 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
15 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
16 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
17 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
18 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
19 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
20 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
21 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
22 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
23 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
24 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
25 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
26 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
27 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
28 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM505 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
6 İM506 YAPI MEKANİĞİNDE ENERJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
7 İM507 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 6
8 İM508 ÇUBUK SONLU ELEMANLAR Seçmeli 6
9 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
10 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
11 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
12 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
13 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
14 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
15 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
16 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
17 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
18 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
19 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
20 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
21 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
22 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
23 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
24 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
25 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
26 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
27 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
28 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
29 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
30 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
31 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM505 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
6 İM506 YAPI MEKANİĞİNDE ENERJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
7 İM507 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 6
8 İM508 ÇUBUK SONLU ELEMANLAR Seçmeli 6
9 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
10 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
11 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
12 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
13 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
14 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
15 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
16 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
17 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
18 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
19 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
20 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
21 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
22 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
23 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
24 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
25 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
26 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
27 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
28 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
29 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
30 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
31 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM505 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
6 İM506 YAPI MEKANİĞİNDE ENERJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
7 İM507 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 6
8 İM508 ÇUBUK SONLU ELEMANLAR Seçmeli 6
9 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
10 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
11 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
12 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
13 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
14 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
15 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
16 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
17 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
18 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
19 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
20 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
21 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
22 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
23 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
24 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
25 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
26 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
27 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
28 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
29 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
30 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM427.160021 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPI TASARI Seçmeli 6
2 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 6
3 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
4 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
5 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
6 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
7 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
8 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
9 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
10 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
11 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
12 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
13 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
14 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
15 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
16 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
17 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
18 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
19 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
20 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
21 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
22 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
23 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
24 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
25 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
26 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
27 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
28 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
29 İM555 TEMEL İNŞAATI Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM419 YÜKSEK YAPILAR Seçmeli 5
2 İM429.160021 YAPI HASARLARI Seçmeli 6
3 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
4 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
5 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
6 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
7 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
8 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
9 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
10 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
11 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
12 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
13 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
14 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
15 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
16 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
17 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
18 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
19 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
20 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
21 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
22 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
23 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
24 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
25 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
26 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
27 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM505 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
6 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
7 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
8 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
9 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
10 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
11 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
12 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
13 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
14 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
15 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
16 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
17 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
18 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
19 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
20 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
21 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
22 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
23 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
24 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
25 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
26 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
27 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
28 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM505 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
6 İM506 YAPI MEKANİĞİNDE ENERJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
7 İM507 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 6
8 İM508 ÇUBUK SONLU ELEMANLAR Seçmeli 6
9 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
10 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
11 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
12 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
13 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
14 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
15 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
16 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
17 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
18 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
19 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
20 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
21 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
22 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
23 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
24 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
25 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
26 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
27 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
28 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
29 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
30 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
31 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
2 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
3 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
4 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
5 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
6 İM543 ULAŞTIRMA PLANLAMASI Seçmeli 6
7 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
8 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
9 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
10 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
11 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 İM501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ VE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 İM502 YAPAY SİNİR AĞLARININ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 6
3 İM503 BULANIK MANTIĞIN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
4 İM504 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR METODU Seçmeli 6
5 İM505 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
6 İM506 YAPI MEKANİĞİNDE ENERJİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
7 İM507 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 6
8 İM508 ÇUBUK SONLU ELEMANLAR Seçmeli 6
9 İM511 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
10 İM512 BETONARME ÖZEL KONULAR Seçmeli 6
11 İM513 YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
12 İM514 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 6
13 İM521 YAPI DİNAMİĞİ Seçmeli 6
14 İM522 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
15 İM531 HİDRODİNAMİK I Seçmeli 6
16 İM532 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ Seçmeli 6
17 İM533 SEDİMENT TAŞINIMI Seçmeli 6
18 İM534 HİDRODİNAMİK II Seçmeli 6
19 İM535 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
20 İM536 TAŞKIN HİDROLOJİSİ Seçmeli 6
21 İM537 BETONUN MALZEME BİLİMİ Seçmeli 6
22 İM538 BETON VE BETONARME YAPILARDA KALICILIK Seçmeli 6
23 İM539 BETON-ÇELİK KOMPOZİT YAPI ELAMANLARI Seçmeli 6
24 İM541 ESNEK YOL ÜSTYAPISI Seçmeli 6
25 İM542 TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 6
26 İM544 BİTÜMLÜ MALZEMELER Seçmeli 6
27 İM551 ZEMİN-YAPI ETKİLEŞİMİ Seçmeli 6
28 İM552 ZEMİNLERİN ISLAHI Seçmeli 6
29 İM553 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
30 İM554 DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr