Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2008 yılında açılmış, eğitim öğretimine 2009-2010 güz döneminde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayanlara Makina Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak. 2- ALES Sınavından en az 55 puan almak; 3- Lisans mezuniyet ortalaması en az (50/100 veya 2/4) olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasında olup, Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında da önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1- Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 24 kredilik dersi (en az 8 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi, 2- Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinde başarılı olunması, 3- Tez savunmasında başarılı olunması
Program Profili
Makina Mühendisliği Programının amacı, ilgili lisans derecesine sahip öğrencilere makina mühendisliği ile ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlamak, güncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek elemanları veya akademisyenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir: 1- Kamu kurumları ( DPT, TÜBİTAK, vb.) 2- Devlet veya özel üniversiteler birimleri ( Bozok, Erciyes, Gazi, vb Üniversiteler ) 3- Özel sektör ( Aselsan, Türk Traktör, Roketsan, MAN, Mercedes, TOFAŞ, vb ) 4- Girişimci olanların kendi firması
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları durumunda çeşitli Doktora programlarına başlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
1- Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 24 kredilik dersi (en az 8 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 2- Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinde başarılı olan, 3- Tez savunmasında başarılı olan ve tezini veren öğrencilere Makina Mühendisliği alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Müh. Böl. Katı 66100 Yozgat Fen Bilimleri Enstitüsü : Tel : +90 354 2421032 Fax: 0354 2421056 e-posta: fbe.sekreter@bozok.edu.tr Makina Mühendisliği AKTS Koordinatörü: Tel : +90 354 2421001 / 2141 Fax :+90 354 2421005 e-posta : ogur.iynen@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm bünyesinde İmalat Atelyesi, Hidrolik ve Pnömatik Sistem Labaratuvarı, Malzeme Test Labaratuvarı, İçten Yanmalı Motorlar Labaratuvarı, Kontrol Sistemleri Labaratuvarı, Isı Mühemdisiği Araştırma Labaratuvarı, Simülasyon Labaratuvarı olmak üzere 7 adet farklı laboratuar ve üniversite genelinde bir adet ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini kullanabilmektedir.

Program Çıktıları
1Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3Bilimsel problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11Bilimsel problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr