Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2008 yılında açılmış, eğitim öğretimine 2009-2010 güz döneminde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayanlara Makina Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak. 2- ALES Sınavından en az 55 puan almak; 3- Lisans mezuniyet ortalaması en az (50/100 veya 2/4) olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasında olup, Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında da önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1- Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 24 kredilik dersi (en az 8 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi, 2- Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinde başarılı olunması, 3- Tez savunmasında başarılı olunması
Program Profili
Makina Mühendisliği Programının amacı, ilgili lisans derecesine sahip öğrencilere makina mühendisliği ile ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlamak, güncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek elemanları veya akademisyenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir: 1- Kamu kurumları ( DPT, TÜBİTAK, vb.) 2- Devlet veya özel üniversiteler birimleri ( Bozok, Erciyes, Gazi, vb Üniversiteler ) 3- Özel sektör ( Aselsan, Türk Traktör, Roketsan, MAN, Mercedes, TOFAŞ, vb ) 4- Girişimci olanların kendi firması
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları durumunda çeşitli Doktora programlarına başlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
1- Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 24 kredilik dersi (en az 8 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 2- Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinde başarılı olan, 3- Tez savunmasında başarılı olan ve tezini veren öğrencilere Makina Mühendisliği alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Müh. Böl. Katı 66100 Yozgat Fen Bilimleri Enstitüsü : Tel : +90 354 2421032 Fax: 0354 2421056 e-posta: fbe.sekreter@bozok.edu.tr Makina Mühendisliği AKTS Koordinatörü: Tel : +90 354 2421001 / 2141 Fax :+90 354 2421005 e-posta : ogur.iynen@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm bünyesinde İmalat Atelyesi, Hidrolik ve Pnömatik Sistem Labaratuvarı, Malzeme Test Labaratuvarı, İçten Yanmalı Motorlar Labaratuvarı, Kontrol Sistemleri Labaratuvarı, Isı Mühemdisiği Araştırma Labaratuvarı, Simülasyon Labaratuvarı olmak üzere 7 adet farklı laboratuar ve üniversite genelinde bir adet ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini kullanabilmektedir.

Program Çıktıları
1Doğal ve uygulamalı bilimlerde bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3Bilimsel problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11Bilimsel problemlerin sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 MM549 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN TEKNİKLERİ Zorunlu 6
11 MMYLSDG-I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli 0
17 MM500 SEMİNER Zorunlu 2
23 MM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 5
Toplam 13
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 MM549 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN TEKNİKLERİ Zorunlu 6
11 MMYLSDG-II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli 0
18 MM500 SEMİNER Zorunlu 2
24 MM.8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
Toplam 13
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MM597 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
13 MM8XX UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 5
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
6 MM598 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
13 MM.8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MM501 MÜHENDİSLİKTE İLERİ ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 MM502 MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL ANALİZ Seçmeli 6
3 MM503 İLERİ SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL Seçmeli 6
4 MM504 DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 6
5 MM505 ROBOT MEKANİĞİ Seçmeli 6
6 MM506 VERİ TOPLAMA VE SİNYAL İŞLEME Seçmeli 6
7 MM507 İLERİ DİNAMİK Seçmeli 6
8 MM508 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLÜ Seçmeli 6
9 MM509 ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİN KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MM510 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLÜ Seçmeli 6
11 MM511 İLERİ TERMODİNAMİK Seçmeli 6
12 MM512 TÜRBÜLANS MODELLEME Seçmeli 6
13 MM513 İLERİ ISI VE KÜTLE GEÇİŞİ Seçmeli 6
14 MM514 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ VE ISI TRANSFERİ Seçmeli 6
15 MM515 İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
16 MM516 SINIR TABAKA TEORİSİ Seçmeli 6
17 MM517 ISI İLETİMİ Seçmeli 6
18 MM518 VİSKOZ AKIŞ Seçmeli 6
19 MM519 TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ Seçmeli 6
20 MM520 ISI VE AKIŞ OLAYLARINDA DENEYSEL YÖNTEMLER Seçmeli 6
21 MM521 IŞINIMLA ISI GEÇİŞİ Seçmeli 6
22 MM522 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
23 MM523 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROL TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
24 MM524 UYGULAMALI SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
25 MM525 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
26 MM526 İLERİ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ Seçmeli 6
27 MM527 KATI CİSİMLER MEKANİĞİ Seçmeli 6
28 MM528 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ Seçmeli 6
29 MM529 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Seçmeli 6
30 MM530 MEKANİKTE ENERJİ METOTLARI Seçmeli 6
31 MM531 KONSTRÜKSİYONDA ŞEKİLLENDİRME Seçmeli 6
32 MM532 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ Seçmeli 6
33 MM533 TALAŞLI İMALATIN MEKANİĞİ VE ANALİZİ Seçmeli 6
34 MM534 KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ Seçmeli 6
35 MM535 TALAŞ KALDIRMA TEKNOLOJİSİNİN GENEL PRENSİPLERİ-I Seçmeli 6
36 MM536 MALZEMELERDE VE YAPILARDA YORULMA Seçmeli 6
37 MM537 ARTIK GERİLMELER Seçmeli 6
38 MM538 TALAŞ KALDIRMA TEKNOLOJİSİNİN GENEL PRENSİPLERİ-II Seçmeli 6
39 MM539 MUKAVEMETTE İLERİ KONULAR Seçmeli 6
40 MM540 UYGULAMALI MEKANİKTE ENERJİ METODLARI Seçmeli 6
41 MM541 PİSTONLU MOTORLARDA YANMA Seçmeli 6
42 MM542 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
43 MM543 ISIL SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI Seçmeli 6
44 MM544 BOYUT ANALİZİ VE MODELLEME Seçmeli 6
45 MM545 TARIM MAKİNALARINDA İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
46 MM546 ENDÜSTRİYEL SPREY TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
47 MM547 MÜHENDİSLİKTE ÖLÇME TEKNİKLERİ VE DENEYSEL YÖNTEMLER Seçmeli 6
48 MM548 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
49 MM549 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN TEKNİKLERİ Seçmeli 7
50 MM550 GÜÇ AKTARMA ELEMANLARININ TASARIMI Seçmeli 6
51 MM551 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
52 MM552 ÜRÜN AYIRMA VE SINIFLANDIRMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
53 MM553 MEKANİK VE PNÖMATİK İLETİM TEKNİĞİ Seçmeli 6
54 MM554 HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
55 MM555 KIRILMA MEKANİĞİ VE YORULMA Seçmeli 6
56 MM557 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
57 MM561 HESAPLAMALI TEMAS MEKANİĞİ Seçmeli 6
58 MM562 NANOTEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 6
59 MM563 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MM501 MÜHENDİSLİKTE İLERİ ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MM556 KIRILMA MEKANİĞİ VE YORULMA Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MM501 MÜHENDİSLİKTE İLERİ ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
2 MM502 MÜHENDİSLİKTE İLERİ SAYISAL ANALİZ Seçmeli 6
3 MM503 İLERİ SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL Seçmeli 6
4 MM504 DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 6
5 MM505 ROBOT MEKANİĞİ Seçmeli 6
6 MM506 VERİ TOPLAMA VE SİNYAL İŞLEME Seçmeli 6
7 MM507 İLERİ DİNAMİK Seçmeli 6
8 MM508 AKIŞKAN GÜCÜ KONTROLÜ Seçmeli 6
9 MM509 ELEKTROMEKANİK SİSTEMLERİN KONTROLÜ Seçmeli 6
10 MM510 SİSTEMLERİN BİLGİSAYARLA KONTROLÜ Seçmeli 6
11 MM511 İLERİ TERMODİNAMİK Seçmeli 6
12 MM512 TÜRBÜLANS MODELLEME Seçmeli 6
13 MM513 İLERİ ISI VE KÜTLE GEÇİŞİ Seçmeli 6
14 MM514 HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ VE ISI TRANSFERİ Seçmeli 6
15 MM515 İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
16 MM516 SINIR TABAKA TEORİSİ Seçmeli 6
17 MM517 ISI İLETİMİ Seçmeli 6
18 MM518 VİSKOZ AKIŞ Seçmeli 6
19 MM519 TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ Seçmeli 6
20 MM520 ISI VE AKIŞ OLAYLARINDA DENEYSEL YÖNTEMLER Seçmeli 6
21 MM521 IŞINIMLA ISI GEÇİŞİ Seçmeli 6
22 MM522 YAKITLAR VE YANMA Seçmeli 6
23 MM523 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROL TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
24 MM524 UYGULAMALI SAYISAL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ Seçmeli 6
25 MM525 ELASTİSİTE TEORİSİ Seçmeli 6
26 MM526 İLERİ SONLU ELEMANLAR ANALİZİ Seçmeli 6
27 MM527 KATI CİSİMLER MEKANİĞİ Seçmeli 6
28 MM528 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ Seçmeli 6
29 MM529 MÜHENDİSLİKTE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Seçmeli 6
30 MM530 MEKANİKTE ENERJİ METOTLARI Seçmeli 6
31 MM531 KONSTRÜKSİYONDA ŞEKİLLENDİRME Seçmeli 6
32 MM532 SÜREKLİ ORTAMLAR MEKANİĞİ Seçmeli 6
33 MM533 TALAŞLI İMALATIN MEKANİĞİ VE ANALİZİ Seçmeli 6
34 MM534 KONSTRÜKSİYON SİSTEMATİĞİ Seçmeli 6
35 MM535 TALAŞ KALDIRMA TEKNOLOJİSİNİN GENEL PRENSİPLERİ-I Seçmeli 6
36 MM536 MALZEMELERDE VE YAPILARDA YORULMA Seçmeli 6
37 MM537 ARTIK GERİLMELER Seçmeli 6
38 MM538 TALAŞ KALDIRMA TEKNOLOJİSİNİN GENEL PRENSİPLERİ-II Seçmeli 6
39 MM539 MUKAVEMETTE İLERİ KONULAR Seçmeli 6
40 MM540 UYGULAMALI MEKANİKTE ENERJİ METODLARI Seçmeli 6
41 MM541 PİSTONLU MOTORLARDA YANMA Seçmeli 6
42 MM542 ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ Seçmeli 6
43 MM543 ISIL SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI Seçmeli 6
44 MM544 BOYUT ANALİZİ VE MODELLEME Seçmeli 6
45 MM545 TARIM MAKİNALARINDA İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 6
46 MM546 ENDÜSTRİYEL SPREY TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
47 MM547 MÜHENDİSLİKTE ÖLÇME TEKNİKLERİ VE DENEYSEL YÖNTEMLER Seçmeli 6
48 MM548 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
49 MM549 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN TEKNİKLERİ Seçmeli 6
50 MM550 GÜÇ AKTARMA ELEMANLARININ TASARIMI Seçmeli 6
51 MM551 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 6
52 MM552 ÜRÜN AYIRMA VE SINIFLANDIRMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
53 MM553 MEKANİK VE PNÖMATİK İLETİM TEKNİĞİ Seçmeli 6
54 MM554 HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 6
55 MM555 KIRILMA MEKANİĞİ VE YORULMA Seçmeli 6
56 MM557 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
57 MM561 HESAPLAMALI TEMAS MEKANİĞİ Seçmeli 6
58 MM562 NANOTEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 6
59 MM563 GERİLME ANALİZİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MM501 MÜHENDİSLİKTE İLERİ ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 MM556 KIRILMA MEKANİĞİ VE YORULMA Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr