Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bozok Üniversitesi Rektörlüğünün Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2010 yılında açılmış, eğitim öğretimine 2010-2011 güz döneminde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayanlara Mekatronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik,Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Haberleşme, Uçak, Havacılık, Uzay Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak. 2- ALES Sınavından en az 55 puan almak; 3- Lisans mezuniyet ortalaması en az (50/100 veya 2/4) olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasında olup, Bozok Üniversitesi'nin tüm programlarında da önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1- Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 24 kredilik dersi (en az 8 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 2- Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinde başarılı olan, 3- Tez savunmasında başarılı olan öğrencilere Mekatronik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Program Profili
Mekatronik Mühendisliği Programının amacı, ilgili lisans derecesine sahip öğrencilere mekatronikle ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir: 1- Kamu kurumları ( DPT, TÜBİTAK, vb.) 2- Devlet veya özel üniversiteler birimleri ( Bozok, Erciyes, Gazi, vb Üniversiteler ) 3- Özel sektör ( Aselsan, Türk Traktör, Roketsan, MAN, Mercedes, TOFAŞ, vb ) 4- Girişimci olanların kendi firması
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları durumunda çeşitli Doktora programlarına başlayabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
1- Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 24 kredilik dersi (en az 8 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 2- Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerinde başarılı olan, 3- Tez savunmasında başarılı olan öğrencilere Mekatronik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Müh. Böl. Katı 66100 Yozgat Fen Bilimleri Enstitüsü : Tel : +90 354 2421032 Fax: 0354 2421056 e-posta: fbe.sekreter@bozok.edu.tr Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı: Tel : +90 354 2421001 / 2200 Fax :+90 354 2421005 e-posta : yigitil@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Disiplinler arası bir program olan Mekatronik Mühendisliği Programı, Makina, Elektrik-Elektronik, Biyosistem Mühendisliği Bölümleri ile Fizik ve Matematik Bölüm laboratuvarları, ve Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini kullanabilmektedir.

Program Çıktıları
1Mekatronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırmaya dayalı ve bir alanda uzmanlaşmaya yönelik genişlemesine ve derinlemesine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2Mekatronik Mühendisliği uygulanan modern teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
3Mekatronik Mühendisliği alanındaki bilgileri bilimsel yöntemlerle uygulamaya aktarır.
4Mekatronik Mühendisliği ile farklı disiplinlerdeki bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur ve problemleri bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözer.
5Mekatronik Mühendisliği alanında yeni ve orijinal fikirler ve yöntemler geliştirir.
6Mekatronik Mühendisliği alanında karşılaşacağı problemleri bağımsız olarak bilimsel yöntemlerle kurgular, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler bulur.
7Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlar için yeni çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
8Mekatronik Mühendisliği alanı ile ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirerek yeniliklere açık bir şekilde öğrenmesini yönlendirerek kendini sürekli yeniler.
9Mekatronik Mühendisliği alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
10Sosyal ilişkileri eleştirisel bir bakış açısıyla yönetir ve geliştirir.
11Mekatronik Mühendisliği alanında yabancı meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanır.
12Mekatronik Mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13Toplumsal, mesleki, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
14Mekatronik Mühendisliği alanında kalite yönetimi çerçevesinde, stratejik plan geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
15Mekatronik Mühendisliği alanındaki bilgi ve yeteneklerini diğer disiplinler arası çalışmalarda uygular.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr