Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TARLA BİTKİLERİ (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ana bilim dalımızın Yüksek Lisans programı 2010 - 2011 eğitim öğretim yılında açılmış ve öğrenci kabul etmiştir
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınmaktadır. Enstitü Kurulunun o yıla ait aldığı kararlar ile birlikte ALES, Dil ve Lisans Not Ortalaması etkilidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarla Bitkileri Anabilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olabilmek için, en az 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez döneminde eğitim görmeleri gerekir. Tez dönemine geçebilmek için seminer dersi hariç en az 24 kredi ders alınması ve başarılması gerekir.
Program Profili
Tarla Bitkileri alanında karşılaşılan problemleri açıklama, çözme, uygulama ve karar verebilme becerisine sahip, yetiştiricilik konusunda gerekli bilgi birikimi olan, yenilikleri takip edebilen ve kendini geliştirebilen yüksek lisans mezunları yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız gerek kamu gerekse de özel sektörde istihdam imkanları bulabilmektedirler. Mezunlarımız Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, diğer resmi kuruluşlar, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarımsal ürünlerin işlendiği fabrikalar (şekerpancarı, tütün, yem vb) ve özel tohumculuk şirketleri gibi çeşitli tarımsal alanlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna ara sınav %40 ve yıl sonu sınavı % 60 katkı getirir. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erdoğan Akdağ Yerleşkesi/Atatürk Bulvarı 10. Kilometre 66100-Yozgat Tel: 0354 242 1032 Faks: 0354 242 1056 E-Posta:fbe.sekreter@bozok.edu.tr Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Zeki MUT Tel: 0 354 242 10 28/2819
Bölüm Olanakları
Yozgat'ın farklı ilçelerinde fakültemizin kullanımına sunulmuş araştırma ve uygulama arazileri ile tarla bitkileri alanında çeşitli araştırmaların yürütülebileceği ve analizlerin yapılabileceği laboratuvar imkanları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanında teknolojinin nasıl kullanılabileceğini kavrar
2Bireysel olarak saha ve laboratuvar çalışmaları yapar.
3Alanında meydana gelen yenilikleri takip eder.
4Çalışma ortamında ve sosyal hayatında etkinliği artar
5Alanında teknolojiyi kullanmayı bilir.
6Alanında dünyadaki gelişmeleri ekolojik, ekonomik ve stratejik açıdan yorumlar
7Bireysel olarak sorun tespiti ve proje geliştirme yeteneği gelişir.
8Öğrenmede teknoloji kullanımı gelişir
9Kendine güveni ve saygısı gelişir
10Alanında meydana gelen değişimleri çok yönlü ve neden sonuç ilişkisi ile ele alır
11Alanında var olan sorunların neden sonuç ilişkisini kurar
12Sorumluk bilinci gelişir, takım ruhunun önemini kavrar.
13Bilgiye farklı kaynaklardan ve sürekli ulaşmayı bilir.
14Fikirlerini açıkça ifade eder ve farklı fikirlere saygı duyar
15Alanında farklı disiplinlerden yararlanmayı öğrenir.
16Çalışma alanının farklı disiplinlerle ilişkisini keşfeder
17Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
18Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
19Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
20Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak tarla bitkilerinde ekim,sulama, gübreleme, hasat ve depolama alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
21Alanında hastalık, zararlıların tespitti ve mücadelesi konularına ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
22Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri özellikle tarım ve çevre sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
23Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
24Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak tarla bitkileri yetiştiriciliği alanında gerekli temel bilimleri öğrenme ve biyoteknolojiyi kullanabilme uzmanlık düzeyini geliştirir ve derinleştirir.
25Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda takım çalışmalarında önderlik yapar.
26Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000012345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 TAB539 BİLİMSEL SUNUMLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUM YÖNTEMLERİ Zorunlu 0
12 TABYLSDG-I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli 0
17 TAB500 SEMİNER Zorunlu 0
25 TAB8XX UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 TAB538 PROJE HAZIRLAMA VE BİLİMSEL MAKALE YAZIMI Zorunlu 0
12 TABYLSDG-II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli 0
20 TAB500 SEMİNER Zorunlu 0
28 TAB8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 TAB597 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
15 TAB8XX UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 TAB598 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
15 TAB8XX UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 0
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 6
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
32 TAB532 YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 6
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 7
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
32 TAB532 YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 6
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 6
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
32 TAB532 YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 6
33 TAB533 UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 6
34 TAB534 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 6
35 TAB535 BİTKİ SEKONDER METABOİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 6
36 TAB536 TÜRKİYENİN ENDEMİK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ Seçmeli 6
37 TAB537 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 6
38 TAB540 MERA AMENAJMANINDA TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
39 TAB541 ÇAYIR MERA ISLAHI VE ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
40 TAB542 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 6
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 6
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
32 TAB532 YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 6
33 TAB533 UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 6
34 TAB534 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 6
35 TAB535 BİTKİ SEKONDER METABOİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 6
36 TAB536 TÜRKİYENİN ENDEMİK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ Seçmeli 6
37 TAB537 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 6
38 TAB540 MERA AMENAJMANINDA TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
39 TAB541 ÇAYIR MERA ISLAHI VE ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
40 TAB542 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 6
41 TAB543 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİNE AİT TÜRLERİN ÖZELLİKLERİ Seçmeli 6
42 TAB544 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
43 TAB545 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ VE EROZYON KONTROLÜ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 6
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 6
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 6
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 6
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
32 TAB532 YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 6
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 6
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
32 TAB532 YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 6
33 TAB533 UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 6
34 TAB534 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 6
35 TAB535 BİTKİ SEKONDER METABOİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 6
36 TAB536 TÜRKİYENİN ENDEMİK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ Seçmeli 6
37 TAB537 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 6
38 TAB540 MERA AMENAJMANINDA TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
39 TAB541 ÇAYIR MERA ISLAHI VE ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
40 TAB542 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 6
41 TAB543 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİNE AİT TÜRLERİN ÖZELLİKLERİ Seçmeli 6
42 TAB544 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
43 TAB545 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ VE EROZYON KONTROLÜ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAB501 TÜRKİYE TARLA TARIMININ SORUNLARI Seçmeli 6
2 TAB502 ORGANİK TARIMDAKİ GELİŞMELER Seçmeli 6
3 TAB503 TARLA BİTKİLERİNDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
4 TAB504 TOHUMLUK BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
5 TAB505 DOĞAL GEN KAYNAKLARI Seçmeli 6
6 TAB506 YEM BİTKİLERİNDE OT KALİTESİ VE KALİTEYİ ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 6
7 TAB507 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
8 TAB508 YENİ DOĞAL YEM KAYNAKLARI Seçmeli 6
9 TAB509 BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 6
10 TAB510 KÜLTÜR BİTKİLERİ ISLAHINDA MELEZLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
11 TAB511 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
12 TAB512 GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ BİTKİLER VE BİYOGÜVENLİK Seçmeli 6
13 TAB513 TARLA MÜNAVEBE TEKNİĞİ Seçmeli 6
14 TAB514 TARIMSAL DENEMELERİN İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 6
15 TAB515 TARLA BİTKİLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
16 TAB516 TAHILLARDA KALİTE VE TESPİT YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
17 TAB517 TARLA BİTKİLERİ DEPOLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 6
18 TAB518 BİYOLOJİK AZOT FİKSASYONU Seçmeli 6
19 TAB519 BİTKİ BÜYÜMESİNİ DÜZENLEYİCİLER Seçmeli 6
20 TAB520 YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE KALİTE ANALİZİ Seçmeli 6
21 TAB521 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 6
22 TAB522 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
23 TAB523 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE VERİM VE KALİTE UNSURLARI Seçmeli 6
24 TAB524 YAĞ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
25 TAB525 MERA KURMA VE İŞLETME TEKNİKLERİ Seçmeli 6
26 TAB526 GENOTİP X ÇEVRE İNTERAKSİYONU VE STABİLİTE ANALİZLERİ Seçmeli 6
27 TAB527 ÇİÇEKLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 6
28 TAB528 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Seçmeli 6
29 TAB529 DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 6
30 TAB530 ÇİM ALANLARININ TESİS VE YÖNETİMİ Seçmeli 6
31 TAB531 SİLAJ YAPIMI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 6
32 TAB532 YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Seçmeli 6
33 TAB533 UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 6
34 TAB534 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 6
35 TAB535 BİTKİ SEKONDER METABOİTLERİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 6
36 TAB536 TÜRKİYENİN ENDEMİK TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ Seçmeli 6
37 TAB537 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 6
38 TAB540 MERA AMENAJMANINDA TEKNİK YÖNTEMLER Seçmeli 6
39 TAB541 ÇAYIR MERA ISLAHI VE ISLAH YÖNTEMLERİ Seçmeli 6
40 TAB542 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 6
41 TAB543 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİNE AİT TÜRLERİN ÖZELLİKLERİ Seçmeli 6
42 TAB544 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 6
43 TAB545 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ VE EROZYON KONTROLÜ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr