Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunla 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen yeni ek maddelerle Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Tarih Anabilim dalı yüksek lisans programı yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek amacıyla kurulmuştur. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Tarih Anabilim dalı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tarih Bilim Uzmanı
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Tarih Alanında lisans mezunu olma, 2. Yeterli derecede ALES puanı, 3. Yeterli derecede mezuniyet not ortalaması, 5. Yabancı dil puanı
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarih Anabilim dalında yüksek lisans derecesi edinebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve tespit edilen yüksek lisans tezini hazırlayıp başarıyla savunması gerekir.
Program Profili
Tarih Anabilim dalı Yüksek Lisans programı bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere 7 anabilim dalı mevcuttur. Tarih Anabilim dalının temel hedefi; tarih biliminin temel ilkelerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip Tarih Anabilim dalı yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarih Anabilim dalının temel istihdam politikası; insan yaşamının geçirdiği evreleri bilimsel yöntemlerle tetkike tabi tutan ve araştırmacı ruha sahip donanımlı uzman tarihçiler yetiştirmekten ibarettir. Bu hedef doğrultusunda mezunların istihdam olanakları şöyle sıralanabilir: 1. Mezunlar, paleografik metin okuma becerilerini geliştirerek, ülkemizdeki çeşitli arşivlerde çalışabilirler. 2. Mezunlar, yeterli memuriyet koşullarını sağladıktan sonra, çeşitli kamu kuruluşlarında ve araştırma merkezlerinde uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görme hakkı elde ederler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm öğrencilerinin dönem başında derslere kayıt yaptırmaları ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerin en az % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Tarih Anabilimd alında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayabilmeli, hazırladığı tezi başarıyla savunmuş olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 66200, Yozgat. Web Adresi: http://tarih.bozok.edu.tr/index.html Tel: 0354 242 1021 Faks: 0354 242 1022 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca Tel: 0354 242 1021/2617 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Qiyas ŞÜKÜROV Tel. 0354 242 1021/2622
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır. İlaveten, bünyesinde 5.000 civarında kitap bulunduran bölüm kütüphanemiz mevcuttur.

Program Çıktıları
1Mezunlar, öğrenilen bilimsel ve teorik eğitim sayesinde geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurabilir ve bu sayede günümüzün toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri geliştirebilirler.
2Mezunlar, bölgesel ve küresel sorunları analiz ederek, yeni ve etkin çözüm önerileri geliştirebilirler.
3Mezunlar, ulusal ve uluslararası dergilerde veya bilimsel toplantılarda çalışmalarının süreç ve sonuçlarını sunabilirler.
4Mezunlar, bilimsel çalışmalarıyla ilgili kütüphane ve arşiv taraması yapabilir, eski yazı çeşitlerinin okunmasındaki kişisel becerileri sayesinde edindikleri bilgileri özgün çalışmalarında kullanabilirler.
5Mezunlar, edinmiş oldukları teorik bilgiler ile lengüistik becerileri bilimsel çalışmalarında kullanabilir ve araştırmalarıyla ilgili analiz ve sentez yapabilirler.
6Mezunlar, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel çalışmalarını ve eğitim düzeyini bir ileri seviyeye taşıyabilirler.
7Mezunlar, lisansüstü eğitim sürecinde uzmanlaşarak ve gerekli bilimsel yeterlilikleri tamamlayarak, yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak görev alabilirler.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr