Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunla 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen yeni ek maddelerle Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Tarih Anabilim dalı yüksek lisans programı yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek amacıyla kurulmuştur. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Tarih Anabilim dalı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tarih Bilim Uzmanı
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Tarih Alanında lisans mezunu olma, 2. Yeterli derecede ALES puanı, 3. Yeterli derecede mezuniyet not ortalaması, 5. Yabancı dil puanı
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarih Anabilim dalında yüksek lisans derecesi edinebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve tespit edilen yüksek lisans tezini hazırlayıp başarıyla savunması gerekir.
Program Profili
Tarih Anabilim dalı Yüksek Lisans programı bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olmak üzere 7 anabilim dalı mevcuttur. Tarih Anabilim dalının temel hedefi; tarih biliminin temel ilkelerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip Tarih Anabilim dalı yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarih Anabilim dalının temel istihdam politikası; insan yaşamının geçirdiği evreleri bilimsel yöntemlerle tetkike tabi tutan ve araştırmacı ruha sahip donanımlı uzman tarihçiler yetiştirmekten ibarettir. Bu hedef doğrultusunda mezunların istihdam olanakları şöyle sıralanabilir: 1. Mezunlar, paleografik metin okuma becerilerini geliştirerek, ülkemizdeki çeşitli arşivlerde çalışabilirler. 2. Mezunlar, yeterli memuriyet koşullarını sağladıktan sonra, çeşitli kamu kuruluşlarında ve araştırma merkezlerinde uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görme hakkı elde ederler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm öğrencilerinin dönem başında derslere kayıt yaptırmaları ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerin en az % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Tarih Anabilimd alında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayabilmeli, hazırladığı tezi başarıyla savunmuş olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 66200, Yozgat. Web Adresi: http://tarih.bozok.edu.tr/index.html Tel: 0354 242 1021 Faks: 0354 242 1022 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca Tel: 0354 242 1021/2617 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Qiyas ŞÜKÜROV Tel. 0354 242 1021/2622
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır. İlaveten, bünyesinde 5.000 civarında kitap bulunduran bölüm kütüphanemiz mevcuttur.

Program Çıktıları
1Mezunlar, öğrenilen bilimsel ve teorik eğitim sayesinde geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurabilir ve bu sayede günümüzün toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri geliştirebilirler.
2Mezunlar, bölgesel ve küresel sorunları analiz ederek, yeni ve etkin çözüm önerileri geliştirebilirler.
3Mezunlar, ulusal ve uluslararası dergilerde veya bilimsel toplantılarda çalışmalarının süreç ve sonuçlarını sunabilirler.
4Mezunlar, bilimsel çalışmalarıyla ilgili kütüphane ve arşiv taraması yapabilir, eski yazı çeşitlerinin okunmasındaki kişisel becerileri sayesinde edindikleri bilgileri özgün çalışmalarında kullanabilirler.
5Mezunlar, edinmiş oldukları teorik bilgiler ile lengüistik becerileri bilimsel çalışmalarında kullanabilir ve araştırmalarıyla ilgili analiz ve sentez yapabilirler.
6Mezunlar, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel çalışmalarını ve eğitim düzeyini bir ileri seviyeye taşıyabilirler.
7Mezunlar, lisansüstü eğitim sürecinde uzmanlaşarak ve gerekli bilimsel yeterlilikleri tamamlayarak, yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak görev alabilirler.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 TAR507.801103 ANABİLİM DALI SEMİNERİ I Zorunlu 0
11 TAR583 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER I Zorunlu 0
19 TARSD-1 SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 TAR508.801103 ANABİLİM DALI SEMİNERİ II Zorunlu 0
11 TAR584 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER II Zorunlu 0
19 TARSD-2 SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 TAR893 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0
15 TAR891.801103 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 TAR894 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
15 TAR892.801103 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR509.801103 19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 5
2 TAR511.801103 20 YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 5
3 TAR515.801103 OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLAR'DA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ I Seçmeli 5
4 TAR517.801103 TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ I Seçmeli 5
5 TAR519.801103 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TÜRKİYE I Seçmeli 5
6 TAR521.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKASI I Seçmeli 5
7 TAR523.801103 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 5
8 TAR529.801103 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ I Seçmeli 5
9 TAR531.801103 19. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI I Seçmeli 5
10 TAR533.801103 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I Seçmeli 5
11 TAR537.801103 OSMANLI DENİZCİLİK TEŞKİLATI TARİHİ I Seçmeli 5
12 TAR539.801103 SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 5
13 TAR541.801103 TÜRKLER VE İSLAMİYET I Seçmeli 5
14 TAR545.801103 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ I Seçmeli 5
15 TAR549.801103 BALKANLAR'DA TÜRK İSKANI I Seçmeli 5
16 TAR557.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKASI Seçmeli 5
17 TAR577.801103 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I Seçmeli 5
18 TAR595.801103 TARİH FELSEFESİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR509.801103 19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 5
2 TAR511.801103 20 YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 5
3 TAR515.801103 OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLAR'DA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ I Seçmeli 5
4 TAR517.801103 TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ I Seçmeli 5
5 TAR519.801103 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TÜRKİYE I Seçmeli 5
6 TAR521.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKASI I Seçmeli 5
7 TAR523.801103 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 5
8 TAR529.801103 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ I Seçmeli 5
9 TAR531.801103 19. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI I Seçmeli 5
10 TAR537.801103 OSMANLI DENİZCİLİK TEŞKİLATI TARİHİ I Seçmeli 5
11 TAR541.801103 TÜRKLER VE İSLAMİYET I Seçmeli 5
12 TAR545.801103 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ I Seçmeli 5
13 TAR549.801103 BALKANLAR'DA TÜRK İSKANI I Seçmeli 5
14 TAR557.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKASI Seçmeli 5
15 TAR561 ANABİLİM DALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 5
16 TAR563 ANABİLİMDALI TARİHİ KAYNAKLAR VE TAHLİLLERİ I Seçmeli 6
17 TAR565 OSMANLIDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ I Seçmeli 5
18 TAR567 YAKINÇAĞ OSMANLI KURUMLARI I Seçmeli 5
19 TAR569 TÜRKİSTAN HANLIKLARI TARİHİ I Seçmeli 5
20 TAR573 ORTAÇAĞ ARAP KAYNAKLARI I Seçmeli 5
21 TAR575 ORTAÇAĞ FARS KAYNAKLARI I Seçmeli 5
22 TAR577.801103 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I Seçmeli 5
23 TAR579 ENDÜLÜS TARİHİ VE MEDENİYETİ I Seçmeli 5
24 TAR581 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ I Seçmeli 5
25 TAR595.801103 TARİH FELSEFESİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR509.801103 19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 5
2 TAR511.801103 20 YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 5
3 TAR515.801103 OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLAR'DA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ I Seçmeli 5
4 TAR517.801103 TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ I Seçmeli 5
5 TAR519.801103 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TÜRKİYE I Seçmeli 5
6 TAR521.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKASI I Seçmeli 5
7 TAR523.801103 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 5
8 TAR529.801103 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ I Seçmeli 5
9 TAR531.801103 19. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI I Seçmeli 5
10 TAR537.801103 OSMANLI DENİZCİLİK TEŞKİLATI TARİHİ I Seçmeli 5
11 TAR539.801103 SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ I Seçmeli 4
12 TAR541.801103 TÜRKLER VE İSLAMİYET I Seçmeli 5
13 TAR545.801103 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ I Seçmeli 5
14 TAR549.801103 BALKANLAR'DA TÜRK İSKANI I Seçmeli 5
15 TAR557.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İÇ POLİTİKASI Seçmeli 5
16 TAR561 ANABİLİM DALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 5
17 TAR563 ANABİLİMDALI TARİHİ KAYNAKLAR VE TAHLİLLERİ I Seçmeli 6
18 TAR565 OSMANLIDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ I Seçmeli 5
19 TAR567 YAKINÇAĞ OSMANLI KURUMLARI I Seçmeli 5
20 TAR569 TÜRKİSTAN HANLIKLARI TARİHİ I Seçmeli 5
21 TAR571 TÜRK DÜNYASINDA YENİLEŞME HAREKETLERİ I Seçmeli 0
22 TAR573 ORTAÇAĞ ARAP KAYNAKLARI I Seçmeli 5
23 TAR575 ORTAÇAĞ FARS KAYNAKLARI I Seçmeli 5
24 TAR577.801103 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I Seçmeli 5
25 TAR579 ENDÜLÜS TARİHİ VE MEDENİYETİ I Seçmeli 5
26 TAR581 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ I Seçmeli 5
27 TAR595.801103 TARİH FELSEFESİ I Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR510.801103 19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Seçmeli 5
2 TAR512.801103 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Seçmeli 5
3 TAR516.801103 OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLARDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ II Seçmeli 5
4 TAR518.801103 TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ II Seçmeli 5
5 TAR520.801103 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TÜRKİYE II Seçmeli 5
6 TAR522.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKASI II Seçmeli 5
7 TAR524.801103 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE Seçmeli 5
8 TAR530.801103 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II Seçmeli 5
9 TAR532.801103 19. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI II Seçmeli 5
10 TAR534.801103 SELÇUKLU MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ II Seçmeli 5
11 TAR538.801103 OSMANLI DENİZCİLİK TEŞKİLATI TARİHİ II Seçmeli 5
12 TAR540.801103 SELÇUKLU SİYASİ TARİHİ II Seçmeli 5
13 TAR542.801103 TÜRKLER VE İSLAMİYET II Seçmeli 5
14 TAR546.801103 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ II Seçmeli 5
15 TAR550.801103 BALKANLAR'DA TÜRK İSKANI II Seçmeli 5
16 TAR558.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 5
17 TAR578.801103 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ II Seçmeli 5
18 TAR596.801103 TARİH FELSEFESİ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR510.801103 19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Seçmeli 5
2 TAR512.801103 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Seçmeli 5
3 TAR516.801103 OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLARDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ II Seçmeli 5
4 TAR518.801103 TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ II Seçmeli 5
5 TAR520.801103 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TÜRKİYE II Seçmeli 5
6 TAR522.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKASI II Seçmeli 5
7 TAR524.801103 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE Seçmeli 5
8 TAR530.801103 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II Seçmeli 5
9 TAR532.801103 19. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI II Seçmeli 5
10 TAR538.801103 OSMANLI DENİZCİLİK TEŞKİLATI TARİHİ II Seçmeli 5
11 TAR542.801103 TÜRKLER VE İSLAMİYET II Seçmeli 5
12 TAR546.801103 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ II Seçmeli 5
13 TAR550.801103 BALKANLAR'DA TÜRK İSKANI II Seçmeli 5
14 TAR558.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 5
15 TAR562 ANABİLİM DALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 5
16 TAR564 ANABİLİMDALI TARİHİ KAYNAKLAR VE TAHLİLLERİ II Seçmeli 6
17 TAR566 OSMANLIDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ II Seçmeli 5
18 TAR568 YAKINÇAĞ OSMANLI KURUMLARI II Seçmeli 5
19 TAR570 TÜRKİSTAN HANLIKLARI TARİHİ II Seçmeli 5
20 TAR572 TÜRK DÜNYASINDA YENİLEŞME HAREKETLERİ II Seçmeli 5
21 TAR574 ORTAÇAĞ ARAP KAYNAKLARI II Seçmeli 5
22 TAR576 ORTAÇAĞ FARS KAYNAKLARI II Seçmeli 5
23 TAR578.801103 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ II Seçmeli 5
24 TAR580 ENDÜLÜS TARİHİ VE MEDENİYETİ II Seçmeli 5
25 TAR582 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ II Seçmeli 5
26 TAR596.801103 TARİH FELSEFESİ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 TAR510.801103 19. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Seçmeli 5
2 TAR512.801103 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II Seçmeli 5
3 TAR516.801103 OSMANLI DÖNEMİNDE BALKANLARDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ II Seçmeli 5
4 TAR518.801103 TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATA GEÇİŞ DENEMELERİ II Seçmeli 5
5 TAR520.801103 ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE TÜRKİYE II Seçmeli 5
6 TAR522.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT POLİTİKASI II Seçmeli 5
7 TAR524.801103 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE Seçmeli 5
8 TAR530.801103 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II Seçmeli 5
9 TAR532.801103 19. YÜZYIL OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI II Seçmeli 5
10 TAR538.801103 OSMANLI DENİZCİLİK TEŞKİLATI TARİHİ II Seçmeli 5
11 TAR542.801103 TÜRKLER VE İSLAMİYET II Seçmeli 5
12 TAR546.801103 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ II Seçmeli 5
13 TAR550.801103 BALKANLAR'DA TÜRK İSKANI II Seçmeli 5
14 TAR558.801103 CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKASI Seçmeli 5
15 TAR562 ANABİLİM DALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 5
16 TAR564 ANABİLİMDALI TARİHİ KAYNAKLAR VE TAHLİLLERİ II Seçmeli 6
17 TAR566 OSMANLIDA MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ II Seçmeli 5
18 TAR568 YAKINÇAĞ OSMANLI KURUMLARI II Seçmeli 5
19 TAR570 TÜRKİSTAN HANLIKLARI TARİHİ II Seçmeli 5
20 TAR572 TÜRK DÜNYASINDA YENİLEŞME HAREKETLERİ II Seçmeli 5
21 TAR574 ORTAÇAĞ ARAP KAYNAKLARI II Seçmeli 5
22 TAR576 ORTAÇAĞ FARS KAYNAKLARI II Seçmeli 5
23 TAR578.801103 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ II Seçmeli 5
24 TAR580 ENDÜLÜS TARİHİ VE MEDENİYETİ II Seçmeli 5
25 TAR582 SELÇUKLU TARİHİ VE MEDENİYETİ II Seçmeli 5
26 TAR596.801103 TARİH FELSEFESİ II Seçmeli 5
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr