Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Enstitümüz 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunla 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen yeni ek maddelerle Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüz lisansüstü eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek amacıyla kurulmuştur. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Master seviyesinde Türk filoloğu
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Bölümüne kabul kayıt hakkı, ÖSYM tarafından yapılan ALES ve Lisans mezunniyet notu ortalaması sonucunda kazanılır. Yüksek lisans programlarına giriş sadece bu sınavlardan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak tercih formlarını Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne gönderirler. Sosyal Bilimler Enstitüsü ise tüm başvuruları aldıktan sonra, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Kayıt için gerekli belgeler: 1-Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi 2-Lisans ve dengi okul diploması 3-ÖSYM'ce yapılan ALES sonuç belgesi 4-Altı (6) adet vesikalık fotoğraf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesi edinebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlamaları gerekir.
Program Profili
Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans bölümünün temel hedefi; edebiyat biliminin temel ilkelerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan mezunlar yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans bölümünün temel istihdam politikası; insan yaşamının geçirdiği evreleri bilimsel yöntemlerle tetkike tabi tutan ve araştırmacı ruha sahip donanımlı edebiyatçılar yetiştirmekten ibarettir. Bu hedef doğrultusunda mezunların istihdam olanakları şöyle sıralanabilir: 1. Mezunlar, pedagojik formasyon programını tamamladıktan sonra, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında ve dershanelerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilirler. 2. Mezunlar, paleografik metin okuma becerilerini geliştirerek, ülkemizdeki çeşitli arşivlerde, kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında çalışabilirler. 3. Mezunlar, yeterli memuriyet koşullarını sağladıktan sonra, çeşitli kamu kuruluşlarında ve araştırma merkezlerinde uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilirler. 4. Mezunlar üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tezli yüksek lisans programı yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi, en az bir seminer, tez önerisi, tez/sanat çalışması ve tez savunmasından oluşur. Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.
Mezuniyet Koşulları
Ortalamaya Katılan Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 158 (Zorunlu Ders Kredisi: 122) (Seçmeli Ders Kredisi: 36) Ortalamaya Katılmayan Zorunlu Derslerde Mezuniyet İçin Toplam Kredi: 8 Mezuniyet Toplam Kredisi: 158 Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 66200, Yozgat. Web Adresi: http://fef.bozok.edu.tr. AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ümit EKER Arş. Gör.Arif Edip AKSOY Tel. 0354 242 1021/2642
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Türk Dili ve edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimi ve tarihçesi hakkında ayrıntılı, geniş bir bilgiye sahip olur.
2Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilme konusunda gerekli donanıma sahip olur.
3Türkçeyi en güzel bir şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilmek ve yeteneğine sahip olur ve bu yeteneğini bilimsel makaleler yazarak geliştirir.
4Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olur.
5Eski harflerle yazılmış edebi metinleri iyi bir şekilde okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6Tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini ileri seviyede bilir.
7Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerinin yanı sıra ayrıntılı bilgilere sahip olur ve bu alanda araştırma yapabilir.
8Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yaparak bilimsel faaliyetlerde bulunur.
9Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilecek kazanımlara sahiptir ve bu konuda çeşitli uygulamalar yapar.
10Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili bilgilere internet ve kütüphaneleri kullanarak sahip olur, araştırma yapar ve bu şekilde akademik çalışmalar üretir.
11Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projelerinin nasıl yapılacağını öğrenir ve bunu uygular.
12Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde hareket eder.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr