Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ (O.Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Sosyoloji Anabilim dalı yüksek lisans programı, yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilimsel bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek amacıyla kurulmuştur. Tezli Yüksek Lisans programı, Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi arasında yapılan ortak yüksek yüksek lisans protokolü çerçevesinde, Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı ortaklığıyla 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sosyoloji uzmanı (Sosyolog)
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sosyoloji alanında lisans mezunu veya temel sosyoloji dersleri veren lisans programlarından sınav ilanında belirtilenlerden birinin mezunu olmak, yeterli ALES puanına sahip olmak, Sosyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavından geçer puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyoloji Anabilim dalında yüksek lisans derecesi edinebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve tespit edilen yüksek lisans tezini hazırlayıp başarıyla savunması gerekir.
Program Profili
Sosyoloji Anabilim dalı Yüksek Lisans programı sosyoloji biliminin temel ilkeleri çerçevesinde toplumsal olguları bilimin prensipleri çerçevesinde tanımlama, açıklama, karşılaştırma yeterliliğini sağlar. Toplumsal gelişmeler üzerinde çeşitli düzeylerde danışmanlık yapabilme zeminini hazırlayarak, öğrencinin kendini geliştirme yönlerini, imkan ve kabiliyetlerini kazandırır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyoloji Anabilim dalı lisans sonrası ileri sosyolojik bilgileri aktararak toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşım geliştirecek mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Böylece kamu kurumlarında "sosyolog" unvanıyla istihdam imkanları bulabilirler. Adli yargı sistemi bünyesinde "Adli Sosyal Hizmet Uzmanı" olarak görev yapabildikleri gibi sevgi evleri, huzur evleri gibi sosyal rehabilitasyon alanında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, eğitim sektöründe çalışma imkanı bulabilirler. Bunların dışında bilgi birikimlerinin çok yönlü olması dolayısıyla araştırma geliştirme kuruluşlarında, medya danışmanlık şirketlerinde, anket şirketlerinde istihdam imkanları mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görme hakkı elde ederler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm öğrencilerinin dönem başında derslere kayıt yaptırmaları ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerin en az % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Sosyoloji Anabilim Dalında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayabilmeli, hazırladığı tezi başarıyla savunmuş olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 66200, Yozgat. Web Adresi: https://fef.bozok.edu.tr/tr/sociology Tel.: 0 (354) 242 10 21 Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Ejder Çelik AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Alper Mumyakmaz
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki sosyal bilimler kütüphanesinde yer alan alanla ilgili 1.000 civarında kitaptan yararlanma imkanı mevcuttur.

Program Çıktıları
1


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr