Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ (O.Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Sosyoloji Anabilim dalı yüksek lisans programı, yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilimsel bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek amacıyla kurulmuştur. Tezli Yüksek Lisans programı, Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi arasında yapılan ortak yüksek yüksek lisans protokolü çerçevesinde, Bozok Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı ortaklığıyla 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sosyoloji uzmanı (Sosyolog)
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sosyoloji alanında lisans mezunu veya temel sosyoloji dersleri veren lisans programlarından sınav ilanında belirtilenlerden birinin mezunu olmak, yeterli ALES puanına sahip olmak, Sosyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavından geçer puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyoloji Anabilim dalında yüksek lisans derecesi edinebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve tespit edilen yüksek lisans tezini hazırlayıp başarıyla savunması gerekir.
Program Profili
Sosyoloji Anabilim dalı Yüksek Lisans programı sosyoloji biliminin temel ilkeleri çerçevesinde toplumsal olguları bilimin prensipleri çerçevesinde tanımlama, açıklama, karşılaştırma yeterliliğini sağlar. Toplumsal gelişmeler üzerinde çeşitli düzeylerde danışmanlık yapabilme zeminini hazırlayarak, öğrencinin kendini geliştirme yönlerini, imkan ve kabiliyetlerini kazandırır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyoloji Anabilim dalı lisans sonrası ileri sosyolojik bilgileri aktararak toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşım geliştirecek mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Böylece kamu kurumlarında "sosyolog" unvanıyla istihdam imkanları bulabilirler. Adli yargı sistemi bünyesinde "Adli Sosyal Hizmet Uzmanı" olarak görev yapabildikleri gibi sevgi evleri, huzur evleri gibi sosyal rehabilitasyon alanında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, eğitim sektöründe çalışma imkanı bulabilirler. Bunların dışında bilgi birikimlerinin çok yönlü olması dolayısıyla araştırma geliştirme kuruluşlarında, medya danışmanlık şirketlerinde, anket şirketlerinde istihdam imkanları mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görme hakkı elde ederler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölüm öğrencilerinin dönem başında derslere kayıt yaptırmaları ve dönem sonu sınavına girebilmek için derslerin en az % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Sosyoloji Anabilim Dalında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayabilmeli, hazırladığı tezi başarıyla savunmuş olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 66200, Yozgat. Web Adresi: https://fef.bozok.edu.tr/tr/sociology Tel.: 0 (354) 242 10 21 Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi. Ejder Çelik AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Alper Mumyakmaz
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğrenim olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra öğrencilere yönelik yansı, slayt ve video gibi görsel ve işitsel öğrenim imkanları sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesindeki sosyal bilimler kütüphanesinde yer alan alanla ilgili 1.000 civarında kitaptan yararlanma imkanı mevcuttur.

Program Çıktıları
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SOS545 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER Zorunlu 6
7 SOS505 KLASİK SOSYOLOJİK KURAMLAR VE SOSYAL TEORİ Zorunlu 6
11 SOSSD-I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli 12
15 SOS503 SEMİNER I Zorunlu 1
19 SOS501 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 5
Toplam 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SOS506 MODERN SOSYOLOJİ KURAMLARI Zorunlu 6
6 SOSSD-II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli 12
10 SOS504 SEMİNER II Zorunlu 1
14 SOS538 SOSYAL BİLİMLERDE METOD TARTIŞMALARI Zorunlu 6
19 SOS502 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
Toplam 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SOS501 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 5
7 SOS509 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 25
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SOS502 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
7 SOS509 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 25
Toplam 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SOS508 BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli 6
2 SOS511 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL YAPI VE SİYASAL SÜREÇLER Seçmeli 6
3 SOS513 MEDYA VE POPÜLER KÜLTÜR Seçmeli 6
4 SOS515 SOSYAL İLETİŞİM Seçmeli 6
5 SOS517 EDEBİYAT VE TOPLUM Seçmeli 6
6 SOS519 KİŞİLİK KURAMLARI Seçmeli 6
7 SOS521 SANAT VE TOPLUM Seçmeli 6
8 SOS523 TÜRKİYE'DE GENÇLİK KÜLTÜRÜ Seçmeli 6
9 SOS525 İKTİSAT VE TOPLUM Seçmeli 6
10 SOS527 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 6
11 SOS529 EĞİTİM VE TOPLUM Seçmeli 6
12 SOS531 TÜRKİYE'DE METROPOLLEŞME Seçmeli 6
13 SOS533 BİLGİ VE TOPLUM Seçmeli 6
14 SOS535 ÖRGÜTSEL ÖĞRENME Seçmeli 6
15 SOS537 TÜRKİYE'DE MODERNLEŞME ÜZERİNE TARTIŞMALAR Seçmeli 6
16 SOS539 YURTTAŞLIK SORUNLARI Seçmeli 6
17 SOS541 SOSYALLEŞME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 6
18 SOS543 ÇOCUK HAKLARI Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SOS510 ENDÜSTRİYEL DEĞİŞME VE TOPLUM Seçmeli 6
2 SOS512 SOSYAL DEĞERLER Seçmeli 6
3 SOS514 MODERN TOPLUMDA AİLE Seçmeli 6
4 SOS516 DEVLET VE TOPLUM Seçmeli 6
5 SOS518 TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 6
6 SOS520 TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE ANARŞİ Seçmeli 6
7 SOS522 ÇALIŞMA VE TOPLUM Seçmeli 6
8 SOS524 ÖLÜM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 6
9 SOS526 KÜRESELLEŞME ÇALIŞMALARI Seçmeli 6
10 SOS528 SOSYAL BOZULMA VE SUÇ Seçmeli 6
11 SOS530 SOSYAL YAPI VE DEĞİŞME Seçmeli 6
12 SOS532 TÜRKİYE'DE GÖÇÜN SOSYO-KÜLTÜREL ANALİZİ Seçmeli 6
13 SOS534 GÜNCEL SOSYOLOJİK GELİŞMELER Seçmeli 6
14 SOS536 KIRSAL TOPLUMSAL YAPILAR Seçmeli 6
15 SOS542 SOSYO KÜLTÜREL KURAMLAR Seçmeli 6
16 SOS544 MEŞRULAŞTIRMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 6
SEÇMELİ DERS GRUBU II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr