Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ (O.Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 SOS545 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER Zorunlu 6
6 SOS505 KLASİK SOSYOLOJİK KURAMLAR VE SOSYAL TEORİ Zorunlu 0
9 SOSSD-I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli 0
12 SOS503 SEMİNER I Zorunlu 0
15 SOS501 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
Toplam 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SOS506 MODERN SOSYOLOJİ KURAMLARI Zorunlu 0
6 SOSSD-II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli 0
9 SOS504 SEMİNER II Zorunlu 0
12 SOS538 SOSYAL BİLİMLERDE METOD TARTIŞMALARI Zorunlu 6
15 SOS502 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
Toplam 6
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SOS501 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
6 SOS509 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3 SOS502 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
6 SOS509 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0
Toplam 0
 
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr