Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İKTİSAT (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
İktisat Yüksek Lisans Programı, master seviyesinde iktisat eğitimi görmek isteyenlere Türkiye'de yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.Tezsiz Yüksek Lisans Programı, günümüzün dinamik yerel ve/veya uluslararası rekabet ortamında iş hayatındaki ekonomik sorunların çözümünde teorik bir altyapıya ve analitik yöntemlere gereksinim duyan yeni mezun ve/veya çalışanlara yönelik tasarlanmıştır. Program dili Türkçe'dir. Programın içeriği ve söz konusu içeriği aktaracak alanlarında uzman ve deneyimli eğitim kadrosu, mezunlarının gerek akademik gerekse kamu ve özel sektörde kariyerlerine yüksek seviyede bir birikimle başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. İktisat Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında alınan 51 lisans öğrencisi ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Hali hazırda öğrenci alan iki yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu programlar; İktisat ve İktisat İkinci Öğretim şeklindedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, kamu ya da özel sektörde üst-düzey pozisyonlarda kolayca iş bulabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları B. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 7. Km 66900 Merkez / YOZGAT tel:0 (354) 242 10 40
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1uluslararası ekonomik ilişkilerin niteliği hakkında bilgiler vererek, ulusal ekonomi-küresel ekonomi ilişkilerinin mahiyetini kavratır.
2Uluslararası iktisadi faaliyetleri iktisat teorileri çerçevesinde açıklayabilmeyi sağlar.
3 İktisat bilimi ile ilgili temel kavramları, varsayımları, yöntemleri ve sorunları anlayabilme becerisi kazandırır.
4 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme yeteneği kazandırır.
5 Bir araştırmada uygulanması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme imkanı sunar.
6 Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilin doğru ve güzel kullanılmasını sağlar.
7 Ekonomik büyüme ve kalkınma teorileri çerçevesinde ülkelerin büyüme ve kalkınma faaliyetlerini yorumlayabilme becerisi sağlar.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1123333
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr