Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (Y.L.) - Y.LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2 EPO501 EĞİTİM PROGRAMLARININ KURAMSAL TEMELLERİ Zorunlu 0
4 EPO505 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 0
6 EPOSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
8 EPO503 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ, EĞİLİMLER VE SORUNLAR Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EPO506 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK İLKELER Zorunlu 0
2 EPO502 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Zorunlu 0
4 EPO504 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLAR Zorunlu 0
6 EPOSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
8 EPO508 SEMİNER Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EPO507 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
3 EPO509 YÜKSEK LİSANS TEZİ I Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 EPO510 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
3 EPO512 YÜKSEK LİSANS TEZİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr