Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı 2018-2019 eğitim-öğretim güz yarıyılından bu yana tezli yüksek lisans programına öğrenci alımına devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu alandan mezun olanlar, Eğitim Programları ve Öğretim tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış olup, bu alanda bilim uzmanı derecesine sahip olmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Eğitim Programı ve Öğretim tezli yüksek lisans programına kabul edilebilmek için, lisans diploması ve transkriptine, ALES puanına ve yapılacak bilim sınavında başarılı olma kriterlerine sahip olmak gerekmektedir. Transkript puanı, ALES puanı ve bilim sınavı puanının başarı puanına katkısı ilgili yönetmeliğe bağlı olarak hesaplanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Eğitimde kullanılan programları kavrar.
2Eğitimde program geliştirme basamaklarını tartışır.
3Eğitimde program geliştirme modellerini açıklar.
4Eğitim programlarının kuramsal temellerini açıklar.
5Bilişsel alandaki davranışlara örnek verir.
6Duyuşsal alandaki davranışlara örnek verir.
7Psikomotor alandaki davranışlara örnek verir.
8Türk eğitim tarihindeki kritik dönemleri değerlendirir.
9Türk eğitim sistemini yorumlar.
10Eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerini açıklar.
11Öğretmen eğitimi programlarının özelliklerini tartışır.
12Program geliştirmedeki güncel sorunları değerlendirir.
13Çeşitli kademelerdeki program geliştirme çalışmalarını kavrar.
14Eğitimde teknoloji araştırmalarını yorumlar.
15Dünyadaki farklı eğitim programlarını karşılaştırır.
16Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak akademik bir çalışma gerçekleştirir.
17Eğitim araştırmalarında etik kurallara özen gösterir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111122
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr