Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - HEMŞİRELİK (O.Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Sağlık alanında, “tıpta uzmanlık” dışındaki lisansüstü eğitim ve öğretim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş olan Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Bu çerçevede, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İlgili Fakültelerin İlgili Anabilim Dallarında Lisansüstü eğitim-öğretimi (yüksek lisans ve doktora) düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 17.03.2006 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans (1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. (2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. (3) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1- Hemşirelik felsefesini bilir 2- Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder 3- Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirir 4- Hemşirelik alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur 5- Sağlık alanındaki modern, teknik ve bilgi teknolojilerini bilerek kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları doğrultusunda bilgi ve becerisini kullanır 6- Grup içinde -lider ve/veya üye olarak- uyum içinde çalışır. 7- İş yaşamında yeni durumları çabuk öğrenir ve farklı beceriler geliştirir. 8- Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır 9- Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar 10- Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler 11- Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder 12- Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır 13- Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir 14- Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır
Program Profili
Yüksek Lisans programı içerisinde Hemşirelik Ortak Yüksek Lisans 1 Anabilim dalında tezli yüksek lisans yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz o andan itibaren gerek verilen dersler, gerekse laboratuar imkanları ile alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilmeleri yönünde yetiştirilmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna ara sınav %40 ve yıl sonu sınavı % 60 katkı getirir. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Tel: 0354 242 10 76 Faks: 0354 242 10 87 E-Posta: sagbe@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
1 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 2 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı ön görülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 3 Kimya ile ilgili yapılacak organizasyonlara katılabilme ve sorumluluk alabilme. 4 Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 5 Kendi alanı ile yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilmek, projelendirebilmek ve alanı ile ilgili deneyleri yaparak elde ettiği sonuçları yorumlayabilmek. 6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. 7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek. 8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. 9 Kimya alnında uzmanlaşacağı konuyu bilimsel veriler ışığında araştırmak, laboratuar denemelerini ve gözlemlerini yapabilmek, sonuçları yazılı ve sözlü olarak değerlendirmek ve doküman haline getirebilmek. 10 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek. 11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek. 12 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 13 Tezini savunabilir 14 Çalışma sonuçlarını bilimsel olarak elde edip sunabilir 15 Pratik ve teorik çalışmaları ileri düzeyde yapabilir 16 İlgili bilim dalının ileri düzeyde bilgi ve becerilerine sahip olur

Program Çıktıları
1Hemşirelik felsefesini bilir
2Hemşirelik alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur
3Sağlık alanındaki modern, teknik ve bilgi teknolojilerini bilerek kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları doğrultusunda bilgi ve becerisini kullanır
4Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır
5Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır
6Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirir
7Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder
8İş yaşamında yeni durumları çabuk öğrenir ve farklı beceriler geliştirir.
9Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler
10Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir
11Grup içinde -lider ve/veya üye olarak- uyum içinde çalışır
12Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder
13Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır
14Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 SBEHSDG-1 HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-1 Seçmeli 0
10 SBEHSDG-2 HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-2 Seçmeli 0
15 HEM500 SEMİNER Zorunlu 4
19 HEM700 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 5
Toplam 9
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
7 SBEHSDG-3 HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-3 Seçmeli 0
10 SBEHSDG-4 HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-4 Seçmeli 0
13 SBEHSDG-5 HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5 Seçmeli 0
20 HEM701 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
Toplam 5
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM600 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
5 HEM700 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 5
Toplam 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM601 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 25
5 HEM701 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 5
Toplam 30
 
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM505 FİZYOPATOLOJİ I Seçmeli 4
2 HEM507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I Seçmeli 4
3 HEM513 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
4 HEM517 HEMŞİRELİK ESASLARI I Seçmeli 4
5 HEM521 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
6 HEM525 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
7 HEM529 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
8 HEM533 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
9 HEM537 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
10 HEM550 ÇOCUK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM515 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
2 HEM519 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI I Seçmeli 5
3 HEM523 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
4 HEM527 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
5 HEM531 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
6 HEM535 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
7 HEM539 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Seçmeli 4
2 HEM506 FİZYOPATOLOJİ II Seçmeli 4
3 HEM508 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II Seçmeli 4
4 HEM514 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
5 HEM518 HEMŞİRELİK ESASLARI II Seçmeli 4
6 HEM522 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
7 HEM526 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
8 HEM530 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
9 HEM534 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
10 HEM538 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
11 HEM543 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM516 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
2 HEM520 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI II Seçmeli 5
3 HEM524 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
4 HEM528 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
5 HEM532 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
6 HEM536 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
7 HEM540 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM541 SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 4
2 HEM544 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ Seçmeli 4
3 HEM545 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 4
4 HEM546 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 4
5 HEM548 YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
6 HEM549 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr