Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - HEMŞİRELİK (O.Y.L.) - YÜKSEK LİSANSProgram Tanımları
Kuruluş
Sağlık alanında, “tıpta uzmanlık” dışındaki lisansüstü eğitim ve öğretim 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca kurulmuş olan Sağlık Bilimleri Enstitülerine bırakılmıştır. Bu çerçevede, Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İlgili Fakültelerin İlgili Anabilim Dallarında Lisansüstü eğitim-öğretimi (yüksek lisans ve doktora) düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla 17.03.2006 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans (1) Yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. (2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, bir lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. (3) Yüksek lisans programlarına kabulde, ALES puanına ek olarak değerlendirmeye katılacak kriterler, başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ve ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1- Hemşirelik felsefesini bilir 2- Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder 3- Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirir 4- Hemşirelik alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur 5- Sağlık alanındaki modern, teknik ve bilgi teknolojilerini bilerek kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları doğrultusunda bilgi ve becerisini kullanır 6- Grup içinde -lider ve/veya üye olarak- uyum içinde çalışır. 7- İş yaşamında yeni durumları çabuk öğrenir ve farklı beceriler geliştirir. 8- Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır 9- Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar 10- Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler 11- Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder 12- Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır 13- Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir 14- Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır
Program Profili
Yüksek Lisans programı içerisinde Hemşirelik Ortak Yüksek Lisans 1 Anabilim dalında tezli yüksek lisans yaptırılmaktadır. Yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilerimiz o andan itibaren gerek verilen dersler, gerekse laboratuar imkanları ile alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilmeleri yönünde yetiştirilmektedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notuna ara sınav %40 ve yıl sonu sınavı % 60 katkı getirir. Bir desten başarılı sayılmak için AA, BA, BB, CB, CC notlarınından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıcı seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
En az 8 ders (24 kredi) ve seminer ve tez çalışmalarından başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Tel: 0354 242 10 76 Faks: 0354 242 10 87 E-Posta: sagbe@bozok.edu.tr
Bölüm Olanakları
1 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 2 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı ön görülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 3 Kimya ile ilgili yapılacak organizasyonlara katılabilme ve sorumluluk alabilme. 4 Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 5 Kendi alanı ile yaptığı özgün çalışmaları tasarlayabilmek, projelendirebilmek ve alanı ile ilgili deneyleri yaparak elde ettiği sonuçları yorumlayabilmek. 6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek. 7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek. 8 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. 9 Kimya alnında uzmanlaşacağı konuyu bilimsel veriler ışığında araştırmak, laboratuar denemelerini ve gözlemlerini yapabilmek, sonuçları yazılı ve sözlü olarak değerlendirmek ve doküman haline getirebilmek. 10 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek. 11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek. 12 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 13 Tezini savunabilir 14 Çalışma sonuçlarını bilimsel olarak elde edip sunabilir 15 Pratik ve teorik çalışmaları ileri düzeyde yapabilir 16 İlgili bilim dalının ileri düzeyde bilgi ve becerilerine sahip olur

Program Çıktıları
1Hemşirelik felsefesini bilir
2Sağlık alanındaki modern, teknik ve bilgi teknolojilerini bilerek kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları doğrultusunda bilgi ve becerisini kullanır
3Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirir
4İş yaşamında yeni durumları çabuk öğrenir ve farklı beceriler geliştirir.
5Grup içinde -lider ve/veya üye olarak- uyum içinde çalışır
6Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder
7Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtır
8Hemşirelik alanında derin ve sistematik bir bilgi düzeyine sahip olur
9Hemşirelik alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz eder
10Hemşirelik alanına özgü bilimsel gelişmeleri izler
11Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtır
12Hemşirelik öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemleri kullanır
13Hemşirelik öğretiminin temel felsefesini bilir
14Hemşirelik alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapar


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 HEM-511 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 0
9 HEM-505 FİZYOPATOLOJİ I Zorunlu 0
18 HEMSDG-I SEÇMELİ DERS I Seçmeli 0
21 HEMSDG-II SEÇMELİ DERS II Seçmeli 0
24 HEM/SEM-101 SEMİNER Zorunlu 0
30 HEM/UZM-101 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
Toplam 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4 HEM-503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Zorunlu 0
9 HEM-506 FİZYOPATOLOJİ II Zorunlu 0
21 HEMSDG-III SEÇMELİ DERS III Seçmeli 0
24 HEMSDG-IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli 0
27 HEMSDG-V SEÇMELİ DERS V Seçmeli 0
30 HEM/UZM-101 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
36 HEM/UZM-102 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 HEM/TEZ-201 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
11 HEM/UZM-201 UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 0
Toplam 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
5 HEM/TEZ-202 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0
11 HEM/UZM-202 UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 0
Toplam 0
 
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM505 FİZYOPATOLOJİ I Seçmeli 4
2 HEM507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I Seçmeli 4
3 HEM509 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 4
4 HEM511 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 4
5 HEM513 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
6 HEM517 HEMŞİRELİK ESASLARI I Seçmeli 4
7 HEM521 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
8 HEM525 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
9 HEM529 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
10 HEM533 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
11 HEM537 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
12 HEM550 ÇOCUK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I Seçmeli 4
2 HEM509 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 4
3 HEM513 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
4 HEM521 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
5 HEM525 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
6 HEM529 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
7 HEM533 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
8 HEM537 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 4
9 HEM550 ÇOCUK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 4
10 HEM551 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM515 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
2 HEM519 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI I Seçmeli 5
3 HEM523 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
4 HEM527 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
5 HEM531 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
6 HEM535 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
7 HEM539 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM515 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
2 HEM523 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
3 HEM527 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
4 HEM531 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
5 HEM535 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
6 HEM539 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
7 HEM553 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI I Seçmeli 5
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM-506 FİZYOPATOLOJİ II Seçmeli 7
2 HEM-507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I Seçmeli 7
3 HEM-508 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II Seçmeli 7
4 HEM-509 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 7
5 HEM-513 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
6 HEM-514 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
7 HEM-517 HEMŞİRELİK ESASLARI I Seçmeli 7
8 HEM-518 HEMŞİRELİK ESASLARI II Seçmeli 7
9 HEM-521 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
10 HEM-522 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
11 HEM-525 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
12 HEM-526 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
13 HEM-529 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
14 HEM-530 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
15 HEM-533 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
16 HEM-534 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
17 HEM-537 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
18 HEM-538 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
19 HEM-543 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 7
20 HEM-550 ÇOCUK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 7
21 HEM-551 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I Seçmeli 7
22 HEM-552 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II Seçmeli 7
23 HEM-556 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 7
24 HEM-557 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Seçmeli 7
25 HEM-560 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 7
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM-515 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 7
2 HEM-519 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI I Seçmeli 7
3 HEM-523 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 7
4 HEM-527 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 7
5 HEM-531 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 7
6 HEM-535 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 7
7 HEM-539 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI I Seçmeli 7
8 HEM-553 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI I Seçmeli 7
9 HEM-559 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI Seçmeli 7
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Seçmeli 4
2 HEM506 FİZYOPATOLOJİ II Seçmeli 4
3 HEM508 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II Seçmeli 4
4 HEM514 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
5 HEM518 HEMŞİRELİK ESASLARI II Seçmeli 4
6 HEM522 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
7 HEM526 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
8 HEM530 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
9 HEM534 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
10 HEM538 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
11 HEM543 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM508 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II Seçmeli 4
2 HEM514 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
3 HEM522 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
4 HEM526 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
5 HEM530 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
6 HEM534 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
7 HEM538 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 4
8 HEM552 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II Seçmeli 4
9 HEM556 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM516 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
2 HEM520 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI II Seçmeli 5
3 HEM524 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
4 HEM528 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
5 HEM536 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
6 HEM540 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM516 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
2 HEM524 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
3 HEM528 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
4 HEM532 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
5 HEM536 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
6 HEM540 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
7 HEM554 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI II Seçmeli 5
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM541 SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 4
2 HEM544 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ Seçmeli 4
3 HEM545 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 4
4 HEM546 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 4
5 HEM548 YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
6 HEM549 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM544 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ Seçmeli 4
2 HEM545 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 4
3 HEM546 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 4
4 HEM548 YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 4
5 HEM549 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 4
6 HEM555 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 4
HEMŞİRELİK SEÇMELİ DERS GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM-507 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I Seçmeli 7
2 HEM-508 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II Seçmeli 7
3 HEM-509 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 7
4 HEM-513 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
5 HEM-514 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
6 HEM-517 HEMŞİRELİK ESASLARI I Seçmeli 7
7 HEM-518 HEMŞİRELİK ESASLARI II Seçmeli 7
8 HEM-521 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
9 HEM-522 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
10 HEM-525 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
11 HEM-526 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
12 HEM-529 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
13 HEM-530 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
14 HEM-533 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
15 HEM-534 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
16 HEM-537 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ I Seçmeli 7
17 HEM-538 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ II Seçmeli 7
18 HEM-543 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 7
19 HEM-550 ÇOCUK SAĞLIĞINDA KAVRAMSAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 7
20 HEM-551 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I Seçmeli 7
21 HEM-552 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II Seçmeli 7
22 HEM-556 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 7
23 HEM-557 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Seçmeli 7
24 HEM-560 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONELİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 7
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM-516 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 7
2 HEM-520 HEMŞİRELİK ESASLARI UYGULAMASI II Seçmeli 7
3 HEM-524 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 7
4 HEM-528 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 7
5 HEM-532 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 7
6 HEM-536 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 7
7 HEM-540 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI II Seçmeli 7
8 HEM-554 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI II Seçmeli 7
9 HEM-559 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM UYGULAMASI Seçmeli 7
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 HEM-541 SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 7
2 HEM-544 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ Seçmeli 7
3 HEM-545 ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ Seçmeli 7
4 HEM-546 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli 7
5 HEM-548 YARA BAKIM HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 7
6 HEM-549 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 7
7 HEM-558 HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 7
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr