Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU - ORGANİK TARIM - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2015-2016 akademik yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" dersi için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Bu programın amacı; organik bitkisel ve hayvansal üretim ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bozok Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Bozok Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES: Yenidoğan Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Bulvarı No:86 D:1 P.K. 66400 Boğazlıyan / YOZGAT Zekiye KOCAKAYA
Bölüm Olanakları
Programda iki kadrolu öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, Öğrencilerin uygulama dersleri için, organik Bitkisel üretim tarım alanları ve hayvansal üretim ile ilgili hayvan varlığı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Organik tarımın temel prensiplerini bilerek, meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahiptir.
2Hayvansal üretim konusunda temel bilgiye sahiptir.
3Bitkilerin fizyolojisi, biyolojisi ve genetiği konularında temel bilgiye sahiptir.
4Tarımsal terimler ve kavramlar ile ilgili temel bir bakış açısına sahiptir.
5Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilecek, mesleki alet ve makinelerini tanıyabilecek ve kullanabilecek beceriye sahiptir.
6Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanı ile ilgili verileri tanımlayabilecek, analiz edebilecek ve çözüm önerileri geliştirebilecek yeteneğe sahiptir.
7Organik yöntemlerle tarla, sebze, meyve, süs bitkileri ve hayvansal üretim tekniklerini uygulayabilme yeteneğe sahiptir.
8Bitkilerin ve hayvanların hastalık ve zararlılarıyla organik yöntemlerle mücadeleyi uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
9Mesleği ile ilgili bir konuda literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilme yeteneğine sahiptir.
10Yeni tarımsal teknolojileri kullanabilme ve öğrenebilme becerisine sahiptir.
11Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımları (programları) ile bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
12Bir yabancı dili mesleki alandaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek beceriye sahiptir.
13Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilme yeteneğine sahiptir.
14Atatürk ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilme, tarihsel olayların neden ve sonuçlarını irdeleyip, değerlendirebilme yeteneğine sahiptir.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11122222223333
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2


Müfredat
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT207 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 3
2 OT209 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3
3 OT211 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
4 OT213 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
5 OT215 TÜKETİCİ BİLİNCİ VE SAĞLIK Seçmeli 3
6 OT217 HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI Seçmeli 3
7 OT219 ÇİFTÇİ EĞİTİMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT207 SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM Seçmeli 3
2 OT209 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3
3 OT211 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
4 OT213 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3
5 OT215 TÜKETİCİ BİLİNCİ VE SAĞLIK Seçmeli 3
6 OT217 HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI Seçmeli 3
7 OT219 ÇİFTÇİ EĞİTİMİ Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT221 ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA SAVAŞIM Seçmeli 3
2 OT223 KÜLTÜR MANTARI ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 OT225 TARIMSAL SULAMA VE MEKANİZASYON Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT221 ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA SAVAŞIM Seçmeli 3
2 OT223 KÜLTÜR MANTARI ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3
3 OT225 TARIMSAL SULAMA VE MEKANİZASYON Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT208 ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON Seçmeli 3
2 OT210 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3
3 OT212 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 3
4 OT214 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT208 ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON Seçmeli 3
2 OT210 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3
3 OT212 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 3
4 OT214 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT216 ORGANİK ÜRÜN İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 OT218 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
3 OT220 ARICILIK VE TOZLAŞMA Seçmeli 3
4 OT222 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT216 ORGANİK ÜRÜN İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3
2 OT218 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3
3 OT220 ARICILIK VE TOZLAŞMA Seçmeli 3
4 OT222 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT224 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3
2 OT226 ORGANİK SİLAJ ÜRETİMİ Seçmeli 3
3 OT228 ORGANİK ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI PAZARLAMASI Seçmeli 3
SEÇMELİ DERS V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS
1 OT224 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3
2 OT226 ORGANİK SİLAJ ÜRETİMİ Seçmeli 3
3 OT228 ORGANİK ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI PAZARLAMASI Seçmeli 3
 
Yozgat Bozok University, Yozgat / TURKEY • Tel  (pbx): +90 354 217 86 01 • e-mail: uo@bozok.edu.tr